Czegő Zoltán | Versek

Czegő Zoltán 2021. május 06., 07:37

Már nem kölcsönkérés Az alku lejárt
Számadás parancs Én fegyvertelen
Havasokat sóhajt föl rab Európa
Már szánom Már a bűn van odalenn

Kopriva Attila: Bad Bocklet (olaj, farostlemez, 60 × 80 cm, 2017)

A számla létre megy

Égre meg sötét hajnalra terítve
Rívó vérmezőn gondolkodom
Több ezer tonna hó ragyog ide
Egyensúlyoz fenn az ormokon


Fájásokat rendre kizsibbadozva
A lét hatalmi jogát követem
Káplán és pápa ideimádkozza
Mit véthettem én és nemzetem


Összhang Lovak tapodnak lépcsőn
Láng lebzseli a nyárikonyhát
Nyűgöz a látvány Nem jöttem későn
Magyarul vonító vadak Védik fajuk honját


Számot ad a vén ringyó Európa
Amennyi dadája mind csupa furfang
Átmosom bordáim Bőg a régi nóta
A légben állva néma madarak Nincs hang


Már nem kölcsönkérés Az alku lejárt
Számadás parancs Én fegyvertelen
Havasokat sóhajt föl rab Európa
Már szánom Már a bűn van odalenn


2021. február 2.

 

Ömlesztett film

Már az is sír aki itt most mást lát
mint amitől nagyon reszketett
Kavarognak a múltak s kezdetek
Alig van akinek adnál hálát


Ez ám a film Egyetlen feszület
annak ki itt még élve született
Összerázva hóhér és humánum
Vállveregetve ki szólal románul


Nézd Dédelgetik ellenségeinket
ha a fényszóró pénzre vetített
És nem eladó ám az egész világ
A jó bérlő innen a bankra kiált
Ne szórjátok a nagyját Hull a vakolat
Hosszú életű itt ki néma marad


Kirakatos világ tova Trianon óta
Farral a kamerának Erdély s Európa
Se bíró se igazság Minden csak vetület
Mélység csak álomban Az élet felület


Jégkönnyes a tavasz Bravúr a tél itt
Egy világjárvány önmagadba rémít


Az ártatlan s a bűnös önmagába mélyed
Az önvád nemesít s rád legyint a lélek
Vannak kik dédelgetik ellenségeinket
s a félelemben ködössé válik a tekintet


Nálunk vadidegen az élő demokrácia
Sötétben botladozik Istennek fia
noha valljuk bolondulásig az igaz hitet
Imádjuk az imát Igazunkat az fejti meg


Ez a vetítés megment vagy menekít
És száz év múlva másként – ugyanitt


2021. február 25.

 

(Megjelent az erdélyi Előretolt Helyőrség 2021. áprilisi számában)