Szalai Klaudia: Trianon-kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában

2020. október 03., 12:30

Összetartozunk – A Trianon előtti Magyarország rajzban elbeszélve című, a 19. század végén és a századfordulón megjelent kiadványsorozat illusztrációi közül mutat be közel 60 alkotást a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása. A tárlaton olyan grafikai munkák tekinthetőek meg, amelyeket még soha, vagy csak elvétve láthatott a nagyközönség.

Fotó: Szalai Klaudia

A Magyar Nemzeti Galéria új kiállításán megtekinthető, tájegységek szerint elrendezett grafikai munkák az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című kiadványsorozatból származnak, amely Habsburg Rudolf trónörökös kezdeményezésére jött létre 1886 és 1901 között. A 21 kötetes monumentális munka a magyar könyvkiadás egyik legnagyobb szabású vállalkozása, benne 572 közlemény, több mint 4500 rajz és 19 színes melléklet jelent meg. A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria általános főigazgató-helyettese, Vígh Annamária köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a kiállítás megnyitásához. Hozzátette, hogy a nemzeti összetartozás éve nagy lendületet adott a tudományos kutatásoknak és lehetővé tette, hogy a múzeum újabb kiállítással csatlakozzon a megemlékezéshez.

Szücs György tudományos főigazgatóhelyettes arra emlékezett, hogy a 19. század második felében az emberek még hittek abban, hogy a világ teljessége megismerhető, illetve egzakt módon rendszerbe foglalható. Éppen ebből adódóan az illusztrációk gyakran ábrázolnak olyan tájképeket, népviseletet, hétköznapi embereket és helyzeteket, valamint népszokásokat és városképeket, amelyek keresztmetszetet mutatnak egy-egy reprezentálni kívánt tájegységről. Mindemellett a rajzok között vannak olyan művek is, amelyek szoborműveket régészeti leleteket, zászlókat, illetve pénzérméket és vértezetet ábrázolnak.

A kiállítás kurátora, Hessky Orsolya a tárlatvezetés során a kiállítás egyedülállóságára is felhívta a figyelmet. Mint mondta, az 1600 magyar rajz együttesen nem a klasszikus értelemben vett reprezentatív művek közé sorolható. Az apró, fekete fehér képek azonban a 19. század utolsó 25 évének tájművészetéről adnak oly mértékű átfogó képet, amelyet korábban sem metszetekből, sem pedig más rajzokból nem kaphattak meg a kutatók.

Fotó: Szalai Klaudia

A zömében tussal, ceruzával, illetve temperával készített illusztrációk alkotói között számos, a korszakban elismert művész megtalálható, többek között Barabás Miklós, Feszty Árpád, Zichy Mihály, Benczúr Gyula, Gyárfás Jenő, valamint Székely Bertalan. A 19. század nagyszabású illusztrátorai is részt vettek az alkotási folyamatokban, többek között Háry Gyula is, aki magyar részről a legtöbb,  közel 400 illusztrációval gazdagította a kiadványsorozatot. Habsburg Rudolf elképzeléseinek megfelelően a kiadvány magyar és német nyelven is megjelent, fordítója Hevesi Lajos volt, aki több, mint 572 közleményt fordított a kiadvány részére.

Az aprócska, ám annál nagyobb jelentőséggel bíró kiállítást, valamint a különleges illusztrációkat 2021. január 17-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Magyar Nemzeti Galériában.