Birtalan Adrienn: A toronyőr – Páskándi-szobor-avató az unitáriusoknál

2023. május 26., 18:56
Sipos Imre, színművész/Fotó: Helyőrség

„Ha e világon csupán egyetlen embernek kellene az egyetlen Isten, már akkor is megérné, hogy hirdessem őt.”

(Páskándi Géza: Vendégség)

A fenti mottóval vette kezdetét csütörtökön a Páskándi Géza író születésének 90. évfordulóján az a szoboravatás, amelynek helyszíne a Budapesti Unitárius Egyházközség belső udvara volt, a Nagy Ignácz utca 2. szám alatt. A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete, a Gózon Gyula Kamaraszínház és a Petőfi Kulturális Ügynökség jóvoltából megvalósult emlékműállítás avatórendezvényén elsőként Elekes Botond, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének főgondnoka köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében elsőként kontextusba helyezte a szoboravatás körülményeit: „Azt gondolom, hogy hívő emberek közösségében az üdvözülés felé vezető úton időről időre felmerül az a kérdés, hogy hány isten van. Unus est deus vagy kettő vagy három vagy hány van? Mi, unitáriusok azt szoktuk mondani, hogy egy van.” Mint mondta, ez a kérdésfelvetés Erdélyben a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején erősödött fel, amikor Nicolae Ceaușescu a Mao Ce-tung-i kulturális forradalom eszméjét próbálta meghonosítani a Kárpát-medencében, ezzel ellehetetlenítve az alkotókat, akik emiatt történelmi személyiségekhez fordultak alkotásaikban, hogy a gondolataikat kifejezhessék. Erdélyben Sütő András és Páskándi Géza a reformáció alakjaihoz nyúltak. Utóbbi megírta – egyebek közt – a Vendégség című drámáját. „Mi kevesen vagyunk, és mindig örülünk, ha nemcsak mi beszélünk magunkról, hanem mások is beszélnek rólunk.” Kiemelte, hogy ez a mű rávilágít arra, hogy mi az unitárius egyház, az unitárius vallás, az egyistenhit, és ez az oka annak, hogy nagy szeretettel fogadta be az unitárius egyház a szobrot a templomkertbe. „Páskándi Géza nem volt unitárius, […] de ha élne, akkor már biztos tiszteletbeli unitáriusnak avattuk volna fel, ha elfogadja ezt tőlünk, mert mi nem vagyunk missziós egyház, mi nem vagyunk hittérítő egyház, hanem mi befogadó egyház vagyunk.”

Elekes Botond, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének főgondnoka/Fotó: Helyőrség

Másodikként Árkosi Árpád Jászai-Mari díjas rendező osztotta meg gondolatait a közönséggel. Beszéde első részében a Tűfoka című kötetből A költő című írásából olvasott fel egy idézetet, majd személyes élményeit mesélte el Páskándi Gézával: 1972-ben […] kezdtem el színházzal foglalkozni Szegeden, és már akkor legendás híre volt az avantgárd vagy legalábbis a kísérletező színházcsinálók körében. Ezt a farmeringet is azért vettem fel, mert ő farmerben járt mindig, ugyanúgy, mint mi, fiatalok.” Beszéde további részében Páskándi Géza drámáiról és azok színházi megvalósításáról ejtett szót.

Árkosi Árpád, Jászai-Mari díjas rendező/Fotó: Helyőrség

A megemlékezés következő felszólalója Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója volt, aki Páskándi Gézához való személyes kötődését mesélte el a közönségnek. 1995 májusában végzős diákként a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző Líceum 355. évfordulójára egy rövidített darabot állítottak színpadra, melynek címe: Tornyot választok. Írója Páskándi Géza. „Egészen abszurd dráma lett belőle, rövidzárlatokkal, kihoztuk Páskándiból az amúgy benne szunnyadó Beckettet” – fogalmazott a főigazgató.

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója/Fotó: Helyőrség

Számításai szerint ebben az időszakban mondhatta magnóra Páskándi Géza az következőket:

„...Besorol az Isten bennünket újra katonának. Regrutaállás. Csak azt értem volna meg, amit persze már lehetetlen, hogy a történelmi magyarságnak történelmi igazságot szolgáltassanak.”

1995. május 19-én halt meg Páskándi Géza, nagy valószínűséggel azon a napon, amikor a fent említett színdarabot előadták. Ez a személyes történet önmagában nem indokolná a szobrot, de a főigazgató meggyőződése, hogy „a magyar nemzetnek is dolga volna a szerzőnkkel”. A továbbiakban egy jegyzőkönyvből olvasta fel azt a részt, melyben Páskándi Gézát nyilvános bujtogatás vádjával hat év javító börtönbüntetésre ítélte a romániai kommunista diktatúra apparátusa. A nemrégiben életműdíjjal kitüntetett Temesi Ferencnek, Páskándi Géza egykori barátjának szavaival magyarázta ezt a történést Demeter Szilárd: „Gézát ’56 miatt csukták le. Mert verset írt, mert a Kossuth-nótát, a Rákóczi-indulót húzatta a cigánnyal, és mert reformjavaslatokat tett az univerzitás dolgában (tanítsanak más filozófiát is, mint a marxizmust, az orosz nyelv ne legyen kötelező stb.) Mindezt Kolozsvárt mívelte. Egy nap, amikor az egyetemi kávézóban két férfi várta a pultnál, úgy köszönt el a kollegináitól: »Minek búcsúzzam? Mindjárt jövök.« Ez a mindjárt, mint talán már köztudomású, hat évig tartott. Egy férfi legpotensebb évei ezek.” Majd egy másik életrajzíró megfogalmazásával próbálta rávezetni a közönséget Páskándi Géza nagyságára: „Páskándi bevonult sziporkázóan tehetséges, induló költőként a börtönbe, és kijött onnan mint felforgató abszurddráma-író.” Demeter Szilárd szerint pedig: „Páskándi csak a saját életét élte amolyan toronyőrként. Mert ez volt ő, a világítótorony őre.”, aki nemcsak Erdélyben, hanem áttelepülése után Magyarországon is folytatta a toronyőri munkásságát.

A főigazgató beszédét egy Páskándi-idézettel zárta: „Iparkodtam hát nem élősködője, de hasznos együttlétezője lenni a históriának. Nem kullancs az idő (türelmes!?) birkájának, vad bivalyának bőre alatt, hanem olyan éles csőrű apró madár, amely az állat hátán dolgosan csipegeti a tetveket (verset is írtam erről). Az ironikus, a groteszkre hajló művész afféle tetvésző ember is… Némiképpen külön út, ahogy egykor pedzettem: »egyszemélyes a híd s a lépcső, eredj!«”, majd hozzátette: s ez

„Egyszemélyes lépcső a világítótorony tetejére vezet”.

Sipos Imre, Babusa János/Fotó: Helyőrség

A rendezvény folytatásaként a közönség megismerhette a Páskándi Géza-szobor alkotójának, Babusa János szobrászművésznek a munkásságát. Mindezek után Elekes Botond és Demeter Szilárd leleplezte, majd Kriza János püspöki helynök megáldotta a szobrot.

Demeter Szilárd, Elekes Botond, Babusa János, Sipos Imre/Fotó: Helyőrség

Demeter Szilárd, Elekes Botond, Babusa János, Sipos Imre/Fotó: Helyőrség

Kriza János, püspöki helynök/Fotó: Helyőrség

Az áldást követően Léner András rendezőt kérték fel, hogy mondjon pár szót Páskándiról, a vele való kapcsolatáról, hiszen ő volt az a rendező, aki a Gózon Gyula kamaraszínházban Próbaút – Etűdök Páskándira címmel próbálta megidézni a Páskándi-életművet egy színházi kísérlet részeként, melyből a későbbiekben három színdarab született. Léner András ezzel a munkával kapcsolatosan osztotta meg élményeit, amely, amint fogalmazott, „maratoni” munka volt.

Léner András, rendező/Fotó: Helyőrség

A rendezvény zárásaként egy Hajdú László rendező által erre az alkalomra szerkeszett rövid műsort hallgathatott meg a közönség Hermányi Mariann, Menszátor Héresz Attila, Nagyváradi Erzsébet, Szűcs Laura és Kovács Vecei Fanni színművészek előadásában.