Helyőrség: Átadták a Magyar Művészeti Akadémia idei díjait

2020. szeptember 01., 13:12

A Magyar Művészeti Akadémia kilenc tagozata évente két-két személy részére ítéli oda a tagozati díjat, köztük az irodalmi elismeréseket azzal, hogy legalább az egyik kitüntetett határon túli, vagy diaszpórában élő művész, vagy művészetelméleti szakember. A díjazottak számára a tagozati díj lehetőséget biztosít az Akadémia köztestületi tagságára. A 2020. évi tagozati díjakat – összesen 18-at – Vashegyi György elnök köszöntője után a tagozatok vezetői adták át augusztus 31-én délelőtt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaházában tartott ünnepségen.

Illyés Gyula-díj – a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi díja (irodalmi tagozat)

Illyés Gyula-díjban részesült Szávai Géza Déry Tibor-díjas író, műfordító, kritikus. Sokrétű, kiterjedt életművével, prózaírói, kritikusi, szerkesztői munkásságával jelentős mértékben hozzájárult az elmúlt negyven év magyar irodalmának sokszínűségéhez, értékeinek gyarapításához. Műveiben a rendszerváltás utáni Magyarország egyéni és közösségi válsághelyzetének hiteles elemzőjeként a világregény műfajának megteremtésére tesz kísérletet.

Az Illyés Gyula-díjat kapja Tari István költő, prózaíró, fotó- és filmművész, újságíró, a délvidéki magyar szellemi és társadalmi élet egyik legsokoldalúbb egyénisége. Egész életművét a történelmi távlatban való gondolkodás, a felelősségérzet, a délvidéki magyarság megmaradásáért való jogos aggodalom és tenni akarás jellemzi.

 

Cs. Szabó László-díj – a Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti díja (művészetelméleti tagozat)

A Cs. Szabó László-díjban, a Magyar Művészeti Akadémia Mművészetelméleti díjában részesül dr. Máté Zsuzsanna esztéta, esztétikatörténész, Madách Imre-díjas irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem Művészeti Intézetének habilitált tanára, a filozófiatudományok kandidátusa. Fáradhatatlanul támogatja a fiatal generáció művészeti vagy művészettudományi munkáját. A magyar esztétikatörténet értékeinek újrafelfedezése és megőrzése számára a múlt éltetését jelenti; míg többszintű tehetséggondozása az érték-gazdag jövőbe vetett hitén alapul.

Cs. Szabó László-díjat kap Koncsol László József Attila-díjas felvidéki költő, író, irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő. Életműve az igény és minőség dolgában változatlannak mutatkozik, mércéje az egyetemesség, annak igényével ölelte fel nemcsak a reformkor magyar irodalmát, hanem kortársai életművét. Verselemzéseiben Vörösmartytól József Attilán át Weöres Sándorig és Pilinszky Jánosig költészetünk olyan mélységeit tárta fel, aminő kevés született az irodalomtudományban. Műfordítóként értő tolmácsolója a cseh és szlovák irodalomnak.

 

A további díjazottak névsora a Magyar Művészeti Akadémia oldalán olvasható.