Helyőrség: Regényes természet – az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és a Magyar Írószövetség felhívása

2020. november 09., 20:44
Kuti Dénes: Évszakok (olaj, vászon, 100 × 100 cm, 1984)

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és a Magyar Írószövetség (a továbbiakban: pályázat kiírója) pályázatot ír ki ifjúsági regények írására a környezetvédelem, a klímaváltozás és az aktív turizmus témájában. A díjalap 10 millió forint. A pályázat célja, hogy olyan regények készüljenek, amelyek felhívják a 10–14 éves gyerekek figyelmét a természetvédelem fontosságára, a klímaváltozás problémájára, egyúttal a természet szeretetére, természetjárásra, aktív életmódra ösztönzik őket, mindezt azonban nem didaktikus módon teszik.

Pályázni 18 éves kortól lehet. Kezdő és rendszeresen publikáló írók jelentkezését is várják. Nevezési díj nincs, egy szerző azonban legfeljebb 1 (korábban sem digitálisan, sem nyomtatott formában nem publikált) művel pályázhat.

 A pályázat részletei

A pályázat megjelenésének helye: Aktív Magyarország

A pályázat címe: Regényes természet

A pályázók köre: kezdő és rendszeresen publikáló, a 18 életévüket betöltött írók

Téma: a környezetvédelem, a klímaváltozás és az aktív turizmus összefüggései

Terjedelem: minimum 3 szerzői ív (1 szerzői ív = 40 000 karakter szóközökkel együtt)

A pályaművek megcélzott olvasói korosztálya és műfaja: 10–14 éveseknek szóló ifjúsági regény

Nevezési díj: a nevezés ingyenes

Minden szerző 1 művel pályázhat

A pályázóktól korábban sem nyomtatásban, sem internetes felületen nem publikált műveket várnak.


Díjazás:

I. helyezett: 5.000.000 Ft
II. helyezett: 3.000.000 Ft
III. helyezett: 2.000.000 Ft

A pályázat kiírója vállalja továbbá, hogy a szakmai zsűri által kiválasztott díjazott művek megjelentetéséről gondoskodik.

A kiíró fenntartja a jogot megosztott díjak kiosztására, további különdíjak adományozására, illetve arra, hogy a pályaművek minőségére figyelemmel egyes helyezéseket ne ítéljen oda.

 

A pályázat benyújtása

A pályázat anonim, így a beküldendő pályaműre csak egy jelige és a regény címe kerüljön. A szerző nevét a beküldött dokumentum címe se tartalmazza. A pályaműveket az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (a továbbiakban: AÖFK) egy munkatársa kizárólag erre a célra létrehozott e-mail címen keresztül fogadja, az anonimitás biztosítása érdekében csak neki van hozzáférése az e-mail-fiókhoz. Az AÖFK a pályaműveket anonimizálva adja át a zsűrinek.

A pályázat beküldésének tartalmaznia kell a pályamű egyoldalas szinopszisát, amelyen a választott jelige és a mű címe szerepel.

A pályázati anyagot elektronikus formában kell beküldeni, csatolt fájlként, docx és pdf kiterjesztésben. A levél tárgya a pályázat címe legyen.

A küldött email tartalmazza csatolmányként a pályázati művet, a levélszövegben a pályázó nevét, életkorát, esetleges írói (ál)nevét, valamint elérhetőségként e-mail címét, telefonszámát és lakcímét.

Beküldési cím: regenyestermeszet@aofk.hu

Beküldési határidő: 2021. május 15.

 

A pályázat elbírálása

A beérkezett műveket irodalomban jártas szakemberek bírálják el, ők választják ki a megjelentetésre érdemes legjobb műveket. Nagy számú pályázati munka esetén a kiíró fenntartja a többlépcsős zsűriztetés lehetőségét, könyvkiadói, könyvszerkesztő és könyvtáros szakemberek bevonásával.

A sikeresség szempontjai:

A pályázat kiírója és a zsűri friss, élénk, jól olvasható, fordulatos, kalandos, az érzelmeket, hangulatokat jól visszaadó, humort is tartalmazó műveket vár.

A bírálás kiemelt szempontja az irodalmi és a dramaturgiai megalkotottság, fontos, hogy a mű kerülje a didaktikusságot.

A szakmai zsűri tagjai:

Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke
Katona Ildikó, a Könyvmolyképző Kiadó vezetője
Nógrádi Attila, a Turista Magazin főszerkesztője
Pacskovszky Zsolt, a Móra Kiadó irodalmi szerkesztője
Varga Betti, irodalmár, pedagógus


Az elbírálás határideje: 2021. szeptember 15.

További információk

A pályázat beadásával, valamint a pályázat mellékletét képező nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és a pályázattal egyidejűleg történő megküldésével a pályázó elfogadja a pályázati kiírás feltételeit; nyilatkozik arról, hogy a beadott mű saját szellemi terméke, a saját tulajdonát képezi, és nem sérti mások szerzői jogait. Ez irányú bármilyen jogi felelősség a pályázót terheli; nyilatkozik arról is, hogy a pályázatra beadott mű korábban nem jelent meg sem nyomtatásban, sem internetes felületen; hozzájárulását adja, hogy a pályázatra beadott művön – a mű kiadása esetén – a szerkesztők irodalmi és könyvszakmai szempontokból korrekciót hajthassanak végre;
elfogadja, hogy díjazása esetén pályaműve felhasználási jogáért – az ismertetett díjazáson kívül – anyagi követeléseket nem támaszthat; nyilatkozik arról, hogy az adatvédelmi tájékoztatást megismerte és adatai kezeléséhez hozzájárul.
Amennyiben a beküldött mű nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, a zsűri a pályázót kizárja a pályázatból. A nem díjazott művekkel kapcsolatos döntést a zsűri nem indokolja. A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy az általa eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén ne osszon díjakat.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat kiértékelésének határidejét megváltoztassa.

Budapest, 2020. 11. 09.