Helyőrség: Sárkány Győző Trianon anziksz című tárlata az A38 hajón

2020. június 24., 21:24

Trianon – anziksz 100 mondatban – Az igazságtétel ígérete Sárkány Győző mitikus víziójában címmel Szerényi Gábor, Parázs az idő hamuja alatt címmel Cs. Tóth János reflektált Sárkány Győző képzőművész Trianon-kiállítására a Bárka folyóirat online kiadásában. 

Sárkány Győző Trianon-kiállítása – Forrás: A38 blog

Cs. Tóth János: Sokszor nem tudjuk, hogy a világot kik mozgatják: az új világban mintha keményebb és nehézkesebb lenne a történelemben, világpolitikában eredményt elérni. Sárkány Győző ezért az egész emberi létezés időtől független természetét fogalmazza meg lapjain. Nagyvonalúan járkál a korok között, szorgalmasan vibrál a kép síkjában, fittyet hány a szembejövő divatoknak, de érzékenyen fogja fel a történelem változásait. A kompozíciókon a sötét és világos, vagyis a jó és a rossz ritmusa érhető tetten.   

Tele van szimbolikus, szürreális motívumokkal a rajzsorozat. A római katona és a magyar honvéd egy lapra kerül, egy történelmi szituációt él át, amikor csatába megy. Összetorlódnak a korok, összetorlódnak a gondolatok, a történések pillanatnyi állása bármikor megváltozhat. A széttöredezett arcú oroszlán szomorúan egyensúlyoz a földgolyón. Talán sikerül megállnia és legyőzni a gonosz vírust. Az ember közeli társa a ló is megjelenik, amelyet indák tartanak fogságban, máskor emberi arcot kap a szenvedő harci mén. Kedvelt allegóriája Sárkány Győző műveinek az álarc a maszk, amely manapság mindennapos kellékünk lett. Hazugságok, hamisságok, álságok mögé lehet bújni, sugallják figurái. Legyenek azok szép, deli római sisakos harcosok vagy gonosz, kígyóval harcoló amazonok. Pokol és mennyország jelenik meg a középkori misztériumjátékokat idéző munkákon.

Részlet a számozott mondatokból álló Szerényi-írásból: 

20. Első lépés tehát a tudatosítás.

21. Az adatokat tűhegyre venni.

21. A tények mögött pedig lássuk a valóságot.

22. Aztán a tudást, ami derengve velünk, bennünk él, átélhetővé tegyük.

23. A páratlan történelmi tragédiát ne csak számokon, mértékeken át ismerjük.

24. Az esztétika ebben nem csupán elvont filozófiai alapvetés.

25. Pástja, ösztönző spirituális színtere a lélek küzdelmének.

26. Az emlékezés mellett Aoidé, a dal és Meleté, a gyakorlás múzsája, akik megéneklik a titánok harcát és támogatják az esendő embert továbbélni.

27. Sárkány Győző virtuóz grafikai lapjai e jegyben születtek.

28. A haza mártíriumát látja és láttatja.

29. A kollektív tudat és tudatalatti tartományából tudósít.

30. Nem csupán ábrázol.

31. Alászáll a lélek sötétlő mélységeibe.

32. Mint Orpheusz, aki elvesztett kedvese, Eurüdiké után ered az alvilágba, úgy keres és kutat látomásaival.

33. A hazaszeretet a szerelem szinonimája.

34. A mitikus héthúrú lant varázslata nála a fenomenális rajztudás.

35. Grafikai futamairól elhihetjük, hogy táncra indítja a sziklákat.

36. Nemcsak visszakoztatja a félelmetes alvilági őröket, de ártó energiáikat a jó szolgálatába pányvázza.

37. A mennybolt poétikus csatornáit gyógyító áramlatokká köti be.

38. Megszólított figurái némaságukkal is kiadják létük titkait.

39. Egy nyelvet beszélnek képei, s azt csodák csodája, minden nemzet, minden nyelven értheti.

40. Nincs megszépítő hazugság, sem kegyes elhallgatás.

41. A fekete és a fehér minden színt elénk tár.

42. A mélybe vezet – mitikus túra – és nem kerülhetjük el az alvilág lényeit, tényeit.

43. Transzcendens tabló.

44. Archaikus arcok.

45. Koboldok, mint a misztérium kísérőjelenségei.

46. Az uralkodói attitűd portréi, markáns férfi karakterek.

47. Női testek, mint a szenvedély és a szenvedés szinonimái.

48. Erotika és halál egymásba mar, egymásból táplálkozik.

49. A kitárulkozás kísértés és vágy a megigazulásra.

50. Lakodalmi haláltánc.

51. A múló idő kánonja a megújulás reményével.

52. A pokol és a mennyország feszül a mindenségre, s a kettő közt vergődik a teremtett világ.

53. Tornyok, töredékek tóduló tömbjei.

54. A sötét semmi félelmetes végtelensége.

55. Egy kozmikus térben zajló misztériumjáték, aminek nincs ésszel felfogható törvénye.

56. A vak végzetnek kiszolgáltatott ember esendősége.

57. Mindenütt ott az elkínzott szomjúság.

58. A száműzött lélek hazavágyása.

 

A teljes szövegek a Bárka oldalán olvashatók. ITT

 

A kiállításmegnyitóról a Hajónapló számolt be.