Szépirodalmi pályázat – Ötvenéves a Somogy folyóirat.:

2022. február 01., 09:48
Szőcs Miklós TUI: Élők könyve 5.

A szerkesztőbizottság a lap beköszöntőjében a Somogyi Írás és a Somogyi Szemle utódjaként kívánta folytatni munkáját, irodalommal, művészettel, helytörténettel és közművelődéssel foglalkozva.

A folyóirat elnevezésével Roboz Istvánra, az első somogyi újság szerkesztőjére emlékeztek, aki 1866-ban indította el Somogy című politikai hetilapját.

Az immár ötvenedik évfolyamába lépett Somogy alcíme kulturális folyóirat. A szépirodalomban kiemelkedő, elsősorban lokális írásokat közöl, de a tudományos ismeretterjesztésben is komoly rangot vívott ki magának, és széles művelődéstörténeti távlatokat nyitott a legújabb kutatási eredményeknek.

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság a Somogy folyóirat megjelenésének 50. évfordulója alkalmából országos szépirodalmi pályázatot hirdet, olyan vers és prózaalkotásokra, amelyek kapcsolódnak Somogy megye több száz éves történetéhez, valamint a folyóirat múltjához.

1. A kiíró célja:

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság pályázattal kíván megemlékezni a megye nevét viselő folyóirat félévszázados születésnapjáról.

2. Pályázati feltételek:

·       Pályázni lehet két műfajban: verssel, prózával (novella, esszé, riport)

·       A vers ne legyen hosszabb 50 sornál, a prózai mű nem haladhatja meg a 15 000 (szóközökkel tizenötezer) leütést.

·       Minden pályázó egy pályaművel pályázhat.

·       Pályázni csak eredeti magyar, még meg nem jelentetett művel lehet.

·       A pályaműveket szakmai zsűri értékeli az adott műfajon belül.

·       A beérkezett pályaművek felhasználási joga – a szerződés alapján – a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaságot illeti.

·       A pályaműveket a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság címére (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) vagy e-mail-címére (berzsenyitarsasag@somogy.hu) kell beküldeni. A kísérőlevélben kérjük a személyes adatokat (név, anyja neve, szül. idő, postacím, e-mail, mobilszám) és a szerző néhány mondatos bemutatkozását.

 

A pályázat beadási határideje: 2022. április 30.
Eredményhirdetés és a pályázók értesítése: 2022. június 30.

 

Pályadíjak vers műfajban:

I. díj: bruttó 120 000 Ft

II. díj: bruttó 80 000 Ft

III. díj: bruttó 50 000 Ft

 

Prózai művek pályadíja:

I. díj: bruttó 150 000 Ft

II. díj: bruttó 100 000 Ft

III. díj: bruttó 50 000 Ft

 

A szakmai zsűri fenntartja magának a jogot, hogy mindkét műfaji kategóriában a pályázatokat eredménytelennek nyilvánítsa.