Dr. Balázs Géza: Pilinszky 100, Pilinszky100

2021. június 29., 06:47
Nyelvi kalandozások (8.)

A kerek évszámok, jubileumok, centenáriumok, bicentenáriumok fölerősítik az emlékezést. Nemrégen ünnepeltük Weöres Sándor 100., Arany János 200. születésnapát – előbbi centenárium, utóbbi bicentenárium volt. Mostanában Pilinszky János 100. születésnapja van soron. Persze az emberi élet hossza kiszámíthatatlan, és éppenséggel elképzelhető, hogy valaki 100 évet él, de talán mégsem szerencsés úgy fogalmazni: „idén lenne százéves” – hiszen kevesen élik, éljük meg a 100.-at. Az pedig abszurd megfogalmazás, ha valaki ilyesmit ír (előfordult már): ma lenne 120 éves a költő… Nem lenne, mert nem ismerünk 120 éves embert.
De hogyan is jelöljük a kerek évfordulót, például a centenáriumot? A példákat a Pilinszky-centenárium kapcsán gyűjtöttem:
• Pilinszky 100 – Zöld mélységbe merülve; Pilinszky 100 – pályázat zenemű komponálására
• Tanúságtevők: Pilinszky100; Pilinszky100 – Tematikus műsorokkal ünnepli a közmédia a magyar költőt
Amint látható, egyre gyakoribb az évszámnak a név mögé való helyezése, ráadásul hol szóközzel, hol szóköz nélkül. Ez a helyesírási jelenség meglehetősen új, és napjainkban egyre inkább terjed, nem csak személynevek kapcsán. 2020-ban például sokszor találkoztunk ezzel a formával: Trianon 100 vagy Trianon100, az egyik kutatócsoportnak is ez a hivatalos neve: Trianon 100 Kutatócsoport. A Magyar Művészeti Akadémia szép antológiájának címe: Mégis élünk. Trianon 100.
Mit mondhatunk erről a nyelvi jelenségről?
Először is azt, hogy magyartalan. Másodszor pedig azt, hogy azért van egy kis fölmentés.
Miért magyartalan? A szerkezet körülbelül így bontható fel: százéves Trianon, száz éve történt Trianon. És a személyneves változatok esetében is: 100 éve született Pilinszky János, 100. évfordulója van Pilinszky Jánosnak. Ezekből nyilvánvaló, hogy a magyar nyelvben a jelző, illetve a jelzős szerkezet a jelzett szó előtt áll. Az idézett példákban mennyiségjelzőről van szó. A mennyiségjelző mindig megelőzi a jelzett szót:
• száz ház
Ha minőségjelző is közbetolakodik, akkor így néz ki a szerkezet:
• száz többlakásos ház
Persze erős nyomatékosítás esetén fordítva is elképzelhető:
• többlakásos száz ház
Irodalmi példával:
• Neveletlen négy magzatja (Arany János: Both bajnok özvegye)
Eddig a szigorú szabály a minőség- és mennyiségjelző, valamint az azt követő jelzett szó viszonyára. De van egy kis mentség. Ez pedig a birtokos jelzős szerkezet. Hiszen a Trianon 100 és a Pilinszky 100 felbontható így is:
• Trianon száz éve (Trianonnak száz éve)
• Pilinszky 100 éve (Pilinszkynek 100 éve)
Ebben az esetben viszont már szabályosnak tekinthető a sorrend, főleg, ha a birtokot (Trianon, Pilinszky) ki akarjuk emelni! Igaz, ilyenkor hagyományosan a -nak, -nek rag kiteendő, de ezt újabban szeretjük mellőzni. A birtokos jelző hátravetése művészi inverzióként is gyakori:
• Selyem felhői sápadt türkisz égnek (Juhász Gyula: Magyar nyár 1918)
Akkor ugyebár megvan a fölmentés: fordított birtokos szerkezetnek tekinthetjük a Trianon 100 és a Pilinszky 100 formát, és ez így helyes. Nem egészen. Hiszen mind a minőségjelzős, mind a birtokos jelzős esetben egy összetett nyelvi formát rövidítettünk.
• 100 éve született (100 éves) Pilinszky János vagy Pilinszky János(nak) 100 éve > Pilinszky 100
Vagyis itt egy hosszabb szerkezet egyszerűsítéséről, tömörítéséről van szó. Ez abban is megnyilvánul, hogy a Trianon 100 vagy Pilinszky 100 igazából csak címként, megnevezésként használható, mondatban nem nagyon. Ki mondana ilyet: „idén van Pilinszky 100”? De azt mondhatjuk: „Megnyílt a Pilinszky 100 kiállítás”. Már a rádióhírekben is hallom: „Folytatódik a Pilinszky 100 ünnepségsorozat”. Aligha mondtak ilyet tíz-tizenöt évvel ezelőtt.
A megnyugtató nyelvészeti magyarázat az lehet, hogy a Trianon 100 és a Pilinszky 100 valójában egy szerkezeti tömörítés, egy sajátos, újfajta szóalkotási mód! A jelentéstömörítő összetételek tagjai csak többszavas szerkezetekkel oldhatók föl, például: bableves (babból készült leves), bébiétel (kisgyermekek számára készült étel). Valahogy így viselkedik a Trianon 100 és a Pilinszky 100 szerkezet is.
Már csak az a kérdés, hogyan kellene ezeket a szerkezeteket írni? Mert ilyen szerkezetekre nincs utalás a helyesírási szabályzatban. Az előre írt számjegyeket mindig különírjuk: 100 év, 365 nap.
Ennek alapján, a hátulra írt számjegyek esetében is ez javasolható: Trianon 100, Pilinszky 100, illetve reklámcélból az egybeírás is elfogadható: Trianon100, Pilinszky100. Hangsúlyozni kell azonban azt, hogy ezek kiemelt, címszerű, reklámszerű formulák. És nem lenne helyes ez a fajta írásmód: Trianon száz, Pilinszky száz, és főleg ez nem: Trianonszáz, Pilinszkyszáz. Egyébként ebben az évben nyelvészeti évfordulók is vannak: 100 éve született Benkő Loránd, Deme László és Bencédy József, tehát folytatódni fog ez a fajta tömörítés.
Az 1960-as években idegen hatásra kezdett el terjedni a magyar írásbeliségben ez a forma: Ft 14. Akkor a nyelvművelők erősen kifogásolták ezt. Végül nem honosodott meg (pedig volt rá törekvés), és továbbra is a magyaros szórend szerint így mondjuk, írjuk: 14 forint. A Pilinszky 100 esetében kicsit más a helyzet, de azért lehetnek fenntartásaink.