Dr. Balázs Géza: Tévútra futott vonzatok

2021. november 10., 08:03
Boros György: Táj VII.
Nyelvi kalandozások (27.)

 Mi a vonzat? A legegyszerűbb meghatározása: kötött bővítmény. Szorosan (elválaszthatatlanul) hozzátartozik az alaptaghoz (többnyire igéhez), lényeges mozzanattal egészíti ki. Persze a vonzatok egy része sem örökkévaló: az alaptag elveszítheti vonzatát vagy kicserélheti másra. Pontosan ugyanúgy, mint az életben… Így jártunk, járunk a számonkér igével is.
A számonkér ige kötelező vonzata a tárgy és a határozó: (valaki) számonkér valakitől/valamin valamit. Az értelmező szótárban is így szerepel, igaz, a számonkérés címszó alatt: az a tény, hogy valamit számonkérnek valakitől. Akkor lássuk a példákat:
* Egy férfinak az eladó elmondta, mi történt, mire a férfi a vádlott után eredt kocsival, és a közelben utolérte, majd számonkérte a kifizetetlen számla miatt.
* Mindketten leittasodtak, a nő más férfiakkal is táncolt, a vádlott ezért számonkérte és lökdöste.
Nem hiányzik ezekből a mondatokból valami? De igen. A vonzat. Számonkérni nem pusztán valakit szokás, hanem valakitől/valakin valamit. De úgy látszik, hogy a határozói vonzatok visszaszorulóban vannak:
*Eldugta a pénzét, de a nő megtalálta. Nem sokkal később a férfi élettársa is megjelent nála, hívás nélkül bement a lakásba, majd számonkérte az idős embert, amiért nem adott pénzt a párjának.
* A zárt kapun keresztül bemászott az udvarba, ahol ordibálni kezdett, számonkérte a sértettet, amiért otthagyta őt.
Mindkét esetben hiányzik a határozó. Így lenne jobb:
*…majd számonkérte az idős emberen, hogy miért nem adott pénzt a párjának.
*…ahol ordibálni kezdett, számonkérte a sértetten, amiért otthagyta őt.
Ha valamiért ez a számonkérés problémás, lehetne más igéket és vonzatokat találni: felelősségre von vagy kérdőre von valakit.
Lássunk más vonzathibákat!
*Neki is tartalékolnia kell az energiával.
Helyesen: tartalékolni valamit, jelen esetben tartalékolnia kell az energiát. A vonzathibát ebben az esetben szerkezetkeveredés okozza: a tartalékolni az energiát és a takarékoskodni az energiával szerkezetek vegyültek igen szerencsétlenül.
*A normandiai partraszállás évfordulós megemlékezései Franciaországban. A koronavírus-járvány miatt a II. világháború 77 évvel ezelőtti legjelentősebb hadműveletére már második éve nem tudnak méltón megemlékezni.
Helyesen: megemlékezni valamiről, tehát jelen esetben: …a II. világháború 77 évvel ezelőtti legjelentősebb hadműveletéről már második éve nem tudnak méltón megemlékezni. Vagy: emlékezni valamire: …a II. világháború 77 évvel ezelőtti legjelentősebb hadműveletére már második éve nem tudnak méltón emlékezni. Ez a rossz, azaz téves vonzatot tartalmazó mondat is szerkezetkeveredésből jött létre.
* az adott időjárási körülmények mellett – a generátorok kiesése, az akkumulátorok kimerülése miatt – már nem volt többé műszaki lehetőség a biztonságos leszálláshoz.
Helyesebben: lehetőség valamire, tehát: nem volt többé műszaki lehetőség a leszállásra.
* felhívta a figyelmet, hogy ma már egyértelmű, csak az oltások segítenek a koronavírus ellen.
Helyesebb lenne, ha ki lenne téve a vonzat: felhívta a figyelmet valamire, tehát: felhívta a figyelmet arra, hogy…
A vonzatok nemcsak ragok, hanem névutók is lehetnek – s itt talán még több a tévesztési lehetőség. Főleg akkor, ha a névutó helyett raggal is kifejezhető a mondanivaló.
*A sertéstelep bűze miatt panaszkodnak
Nem helytelen a miatt névutó, de azért magyarosabb lenne így: a sertéstelep bűzére panaszkodnak… Hasonló a következő eset is:
* Nem bírt a jó erőkből álló Veszprém csapata ellen a KTE-Piroska Szörp.
Mennyivel jobb lenne raggal: Nem bírt a Veszprém csapatával…, de még ez is jobb lenne: nem bírt győzni a Veszprém ellen.
* A különböző helyszínek könnyebb elérése szempontjából pedig BKK-bérletünk volt a hétre.
A szempontjából helyett sokkal jobb vonzat: céljából, érdekében.
*Az idő kegyes volt a nézők és a rendezők számára, bár előző éjszaka nagy zápor volt a térségben, igaz, a homok az utolsó csepp vizet is elnyelte.
Sokkal természetesebben, magyarosabb hangzik raggal: Az idő kegyes volt a nézőkhöz és a rendezőkhöz…
Sokszor ostorozott példa a hivatalos nyelvben a terjengős (terpeszkedő) szerkezet, amely kiválható lenne raggal, s abban az esetben még egyértelműbb is lenne a közlés:
*a falu vezetője elmondta, hogy a helyiek rendszeresen tesznek bejelentést az önkormányzat vagy a rendőrség felé, eddig több tucat migránst fogtak el a településen vagy a közelében.
* elmondta azt is, hogy a lakosok rendszeresnek jelzik a hivatal, a körzeti megbízott vagy a polgárőrség felé, amikor feltételezett migránsokat látnak a faluban és a környékén.
Jelzik a rendőrség, a polgárőrség felé. Ragos vonzattal így hangozna: jelzik a rendőrségnek, jelzik a polgárőrségnek. Ilyenkor szoktuk azt mondani, ha nem valaki/valami felé intézkednének, hanem valakinek vagy valaminek mondanák el a panaszt, akkor talán el is érne a címzetthez!
Bizony van különbség -ba/be és a -ban/ban ragok között, nem mindegy például, hogy valakinek vagy valaminek az irányába (tehát felé) vagy irányában (tehát ott, nála) történik valami.
*A bukósisak is lángolt a motoroson. A baleset kedd reggel történt az 53-as főúton, Kiskunhalastól néhány kilométerre, Balotaszállás irányába.
Balog Lajos kiskunhalasi olvasónk (a példák beküldőjének) megjegyzése: „Először azt gondoltam, hogy a motoros Balotaszállás irányába, Balotaszállás felé haladt. De a folytatásban ez olvasható: A beszámolók szerint Kiskunhalas felé tartott a motoros, amikor egy úthiba megdobta a motort… Tehát valójában az eset Balotaszállás irányában, Balotaszállással egy vonalban történt…