Silvia Mann: „A költők kortalanok, a versek élnek”

2022. január 23., 08:32

2022. március 19-én töltené be 85. életévét Gergely József költő, a lévai Pedagógiai Szakközépiskola mellett működő legendás Juhász Gyula Irodalmi Színpad ikonikus rendezője, amatőr színész, aki 2007. január 9-én oly szerényen és magányosan távozott el közülünk, mint ahogy élt.

Gergely József kiváló költő volt és a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tagja. Az 1960-as években a Nyolcak csoportjával indult és publikált az Irodalmi Szemlében. Hosszú kényszerhallgatás után 1997-ben megjelent Milyen szél címen a verseskötete.

„Ritkán írt és ritkán ír. Amit azonban papírra vet, az míves munka. Költőt avatunk? A költők kortalanok, a versek élnek. Neki ilyen sors jutott. Viseli, mint minden ember a keresztjét. Mint a bibliai Elítélt.” Ezt Mészáros Károly írta Gergely József kötetének utószavában.

Az 1960-as években megalapította a lévai Juhász Gyula Irodalmi Színpadot, és rendezője lett. Megreformálta az irodalmi színpadot, új irányt teremtett, amely ma is mozgatóereje a mozgalomnak. Számos belföldi és külföldi sikert ért el. 1960–1973-ig a lévai Pedagógiai Szakközépiskolán magyar nyelvet és irodalmat oktatott. Kiváló pedagógus volt, mesteri módon, sokoldalúan formálta egyéniségünket. Oktatói módszerei messze meghaladták a középiskolai fokot, kreatív és magas színvonalú élményórái sok-sok új ismeretanyaggal gazdagítva jóval megelőzték korát. Hivatását magas fokú felelősségtudattal és hozzáállással végezte, hisz a tét a jövő pedagógusai voltak. Tette mindezt oly korban, amikor bűn volt a tudás és a gondolkodás! A tanítványai számára négy kiváltságos, boldog, de egyben „Godot-ra váró” évek voltak ezek. Ő volt számunkra a kezdet, általa lettünk, vagyunk és leszünk.

A Gergely-kód hordozói vagyunk, időnként kiközösítettként, de büszkén! 1968-ban nyilvánosan elítélte Csehszlovákia szovjet megszállását, ezért, és igényes, bátor irodalmi színpadi rendezései miatt, feketelistára kerül. Meghurcolták, majd tanári állásából elbocsátották. Több mint húsz évig munkásként dolgozott. A 90-es években, nyugdíjazásáig, visszatérhetett tanári hivatásához.

Gergely Józsefet az egykori tanítványai in memoriam kitüntetésre javasolták. A Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség posztumusz Vankó Terike-díjat adományozott neki pedagógiai munkásságáért a „szlovákiai magyar óvónők oktatásában kifejtett eredményes munkája elismeréseként”. 2009. május 30- án, Füleksávolyban került sor emléktáblája ünnepélyes leleplezésére a sávolyi általános iskola falán, ahová egykor gyermekként járt, és ahol néhai édesapja, id. Gergely József iskolaigazgatóként működött. Ezen a napon személyesen adtam át a posztumusz Vankó Terike-díjat a Gergely családnak. Mint volt tanítvány, az ember, a tanár és a költő emléke előtt szeretnék tisztelettel fejet hajtani.

 

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2022. januári számában)