Alexandru Vakulovski: Versek

2021. május 22., 09:38
Dolán György: Törés (2002)

Isten Nietzschét olvas

(Dumnezeu îl citeşte pe Nietzsche)

Isten Nietzschét olvas
igaza van – mondja
mindenben egyetértek vele
Isten a tévécsatorna vallási
műsorát nézi
cigarettára gyújt
látja szőrös arcát a
szentképeken
na ugye – mondja
nézi amint műsorának
véget vet a prédikátor
tekintetét egy szentképhez
szegezi majd
maszturbálni kezd
egy kölyök imádkozik egy
tízesért biológiából
egy részeg fenyegetőzik
de mi közöm nekem ehhez
az egészhez – kérdi
mit akartok tőlem
kimegy a kertbe s egy almába harap
head & shoulders-szel mossa haját
megfésülködik a tükörben
(ki vagy – felkiált)
leül
ír „Antikrisztus”

 

Isten szórakozik

(Dumnezeu se amuză)

Isten figyeli amint a banális dolgok
értelmét keresik az emberek
amint boldoggá vagy boldogtalanná
teszi őket
hébe-hóba megmutatva
mord tekintetét
példáját követik
fesztelennek hiszik magukat
majd röhögve hátat fordít
néha megtapsolja őket
Isten szórakozik
még egyszer letekint a felhők között
Nietzsche megtapsolja

 

Így járt Nietzsche

(Așa pățit-a Nietzsche)

Nietzsche fáradtan elhagyja a lakást
gyorsítja lépteit
neki a kövek már nem akadályok
biztatja a szél
Nietzschének nincs szüksége biztatásra
Nietzsche belép a templomba
keresztet vet
letérdel
mindenki figyeli
csókolná a szentképet
de az ő képmását látja
felemeli fejét
a falakon életének jelenetei lógnak
zavaros tekintete
a mennyezethez tapad
de csak egy tükör
Nietzsche megbolondul


Pethő Lorand fordítása

ALEXANDRU VAKULOVSKI (1978) Moldovai Köztársaság-beli román költő, író, drámaíró, blogger. A versek az Oidipusz király Freud anyjához (Oedip regele mamei lui Freud) című, 2002-ben megjelent kötetéből származnak.

(Megjelent az erdélyi Előretolt Helyőrség 2021. májusi számában)