Benyhe István: Fémkohók

2021. március 06., 07:57
Utcai Dávid: Kozmikus válasz (vegyes technika, papír, 37 × 52 cm, 2017)

A város fénye megvakít

nem látszanak a csillagok,

műfényben botlik el szemünk,

nem halljuk az Ég lépteit,

csak földalatti hangokat.

A lázadás vénebb nálunk,

mennyből száll alá a pokol

harang és ágyú testvérek,

mindkettő célba vesz, de most

bronztorkukból más hangja szól.

 

Imák, keresztek, harangszó

védik mi van, mit élni jó,

s ha nincs szelíd szavukra most

megbékíthető támadó,

merüljön tűzbe a harang

s szaván a szív dobbanása,

szunnyadjon el benne mára

imádkozó vesperása!

Ha kaput tör ránk a horda,

ágyúnk kartácsa fogadja!

 

Ágyúba öntött bronzharang

álmát kisértő kondulás

helyett toroktűz, dördülés,

forralja lángtorka szavát!

Hevítse címeres csövét

életünkért az Úr neve,

és harangunkból kelt fohász

helyett láncos golyó szeme

hatoljon múlt ködén is át,

mutatva tűz-monstranciát!

 

Lehetne így is mert lehet,

a fém olyan megengedő

és minden tűzben olvadó

szavunk Ég-rendező erő.

Az Égi Olvasztár pedig

csak könnyein át néz le ránk.

Menny-porból vet öntőformát,

fémet kavar biztos keze,

csak némán önt, és nem felel,

hogy lent az élet élet-e?

 

(Megjelent a magyarországi Előretolt Helyőrség 2020. február 8-i számában.)