Czesław Miłosz: Versek

2020. július 22., 12:43
Kaliczka Patrícia: Apolló megtalálja az aranymetszést (olaj, vászon, 157 × 170 cm, 2015–2016)

Bárhol

Bárhol vagyok, a Föld bármelyik pontján

rejtegetem a meggyőződésemet:

n e m  i d e v a l ó  v a g y o k.

Minthogyha valahonnan csak azért küldtek volna ide,

hogy minél több színt, hangot, illatot magamba szedjek,

kipróbáljak mindent, ami az emberrel megtörténhet,

s a megélt dolgokból-sorsokból bűvös listát formálva

elvigyem őket magammal oda,

ahonnan jöttem.

 

Elmerülés

De nem mindenkinek adatik meg az igazi öregség.

Jellemző rá (az öregségre) az emlékek raja,

melyek arról a büszkeségről szólnak, amely valaha

a mai, s mégis más testünkben feszült.

Fölöttébb komikus lehetett, ahogy a nők

hajukat igazgatták a tükör előtt, gondban:

illik-e arcukhoz a kalapjuk,

vagy nyelvük hegyével ajkukat megnedvesítve,

rúzsozni kezdték szájukat;

a férfiak meg nyakkendőt kötöttek,

arcukon az állatok királyának méltóságával.

 

Hogyan mulathatott rajtunk a Föld Szelleme!

Pedig ha az egyén a forma s a faj az anyag,

ahogy Duns Scotus fejtegeti,

csak a faj akaratát teljesítettük,

fülig merülve az anyagba – ahogy mondják.

 

S később a délibábból szintetikus város nőtt ki,

a gótikus tornyok között fecskék röpködtek.

Az ablakban álló agg férfi, maga mögött immár

számos várossal, felszabadultan nevet –

és sehová nem óhajt visszatérni.

 

Ellentétek

Az egyik oldalon a világ, a másik oldalon az emberek és az istenek.

A világ rendíthetetlen, könyörtelen, közömbös.

Kő, mely, ha mezítláb futsz, gyakran véresre sebzi nagylábujjadat.

Az emberek és az istenek állandóan mozgásban vannak, a bűn és a megbocsátás között ingáznak.

Meleg torkukból fel-feltör az átok és az áldás habja-szava.

Gyengék és állhatatlanok, egymástól várják a segítséget.

Ruházatuk, maszkjaik s koturnuszaik bizonyítják, hogy nem óhajtják magukat alávetni a természet törvényeinek.

Azok, kik egy időben halandók s halhatatlanok, úgy lakják a tájat hogy csak lebegnek fölötte.

Ti, akik vagy emberek vagytok vagy istenek, ne feledjétek, micsoda megtiszteltetésben részeltet benneteket a Nap és a galaktikák – azzal, hogy éltek..

 

 

Mit tanultam Jeanne Herschtől*

1. Hogy az emberi értelem az Isten nagy ajándéka, s hogy hinni kell: ez az értelem képes a világ megismerésére.

2. Hogy azok, akik az értelembe vetett hitünket aláásták, tévedtek, mikor azt állították: az értelem az osztályharctól, a libidótól, a hatalom akarásától függ.

3. Hogy tudatában kell lenünk: be vagyunk zárva megismerésünkbe, de ez nem ok arra, hogy a valóságot álmaink és káprázataink részének tartsuk.

4. Hogy az igazmondás a szabadság argumentuma, s a rabszolgalét a hazugságai alapján azonosítható.

5. Hogy a léthez való helyes viszonyulás a lét tisztelete, kerülni kell tehát azoknak a személyeknek a társaságát, akik szarkazmusukkal lealacsonyítják a létet és a semmit dicsőítik.

6. Hogy ha arroganciával vádolnak is bennünket, az élet szellemi szféráiban mindenkit kötelez az ott uralkodó szigorú hierarchia.

7. Hogy a huszadik század értelmiségijeinek rossz szokásuk volt a baratin, a felelőtlen fecsegés.

8. Hogy az ember aktivitásainak rangsorában a művészet magasabb fokot képvisel, mint a filozófia, de a rossz filozófia megronthatja a művészetet.

9. Hogy létezik objektív igazság, azaz két ellentétes állítás közül az egyik igaz, a másik nem, kivételt képeznek azok a bizonyos esetek, amikor az ellentét fenntartása megalapozott.

10. Hogy a filozófiai hitet, azaz a transzcendenciát a vallások sorsától függetlenül is meg kell tartanunk, mert ez az emberi lét meghatározó ismérve.

11. Hogy az idő a kezünknek és szellemünknek csak azokat a termékeit selejtezi ki és ítéli feledésre, amelyek a századok során, a civilizáció nagy épületének építése közben haszontalanoknak bizonyulnak.

12. Hogy hibáink és bűneink miatt nem kell kétségbeesnünk, mert a múlt jelentése nyitott, s lehet, hogy a mi jövőbeli tetteinktől is kap valamiféle értelmet.

 

Tőzsér Árpád fordításai

* Jeanne Hersch (1910-2000), franciául író svájci, lengyel-zsidó származású filozófus, évekig Czesław Miłosz barátnője és vitatkozó társa, prózáinak franciára fordítója.

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2020. júliusi számában)