Helyőrség: Irodalmi Magazin-konferencia Pázmány Péter életművéről

2024. február 14., 13:00

Az Irodalmi Magazin konferenciát szervez február 23-án, amelynek témája Pázmány Péter életműve. A Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében tartandó esemény célja, hogy Pázmány Péter munkásságát, emlékezetét, kultuszát az újabb kutatások tükrében mutassa be. Az Irodalmi Magazin fontosnak érzi, hogy a szélesebb közönség számára is betekintést adjon a 17. század irodalmába, kulturális életébe – felkeltve a figyelmet egy olyan korszak iránt, amelyben az irodalmi alkotások valóban közösségi értékűek és használatúak voltak, szigorú etikai és retorikai elvek szerint szerveződtek, és amelyben egyes egyházi műfajok olyan szemléletformáló erővel bírtak, amelyről napjaink szépírói csak álmodhatnak.

 

A Pázmány-konferencia programja:

10.00–11.25

Kerekasztal-beszélgetés: A Pázmány-életmű irodalom és politika tükrében

Vendégek: Ajkay Alinka, Gábor Csilla, Hargittay Emil, Tusor Péter

Moderátor: Maczák Ibolya

11.40–13.00

Hit, vita, áhítat – szekcióelnök: Kondor Péter János

11.40–11.55

Tasi Réka: Pázmány Péter prédikációi

11.55–12.10

Báthory Orsolya: Pázmány Péter és a hitviták

12.10–12.25

Horváth Csaba Péter: Bepillantás egy 17. századi alkotói műhelybe. Pázmány Péter Kalauzának keletkezéstörténete és forrásai

12.25–12.40

Bogár Judit: Pázmány Péter Imádságos könyve

12.40–13.00

Vita

14.00–15.20

Adaptáció, információ, kompiláció – szekcióelnök: Pataky Adrienn

14.00–14.15

Bajáki Rita: Pázmány, a fordító – a Kempis-fordítás sajátosságairól

14.15–14.30

Förköli Gábor: Pázmány Péter levelezése: intrika, kompromisszum és információcsere

14.30–14.45

Csorba Dávid: „Margóviták”. Pázmány Péter négy fal közt vitázó olvasói

14.45–15.00

Lovas Borbála: Pázmány Péter és az unitáriusok. Pázmány-szövegek 17. századi kéziratos kódexekben

15.00–15.20

Vita

15.30–16.45

Iskola, köztér, szépirodalom – szekcióelnök: Molnár Krisztina

15.30–15.45

Keisz Ágoston: A vitatkozó Pázmány a mai iskolában

15.45–16.00

Tüskés Anna: Pázmány-ábrázolások

16.00–16.15

Dóbék Ágnes: Pázmány alakja a 20. századi szépirodalomban

16.15–16.30

Maczák Ibolya: „Nincs többé lehetetlen ezen a nyelven”. Pázmány stílusának elemei és mítoszai a 20. századi szépirodalomban

16.30–16.45

Vita