Helyőrség

Ars poeticák

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Előretolt Helyőrség Íróakadémiájának diákjaitól érkeztek az alábbi évindító ars poeticák. Üdvözöljük őket, eredményes évet kívánva nekik!

Ilyés Krisztinka

Két vers

bűzlenek a szemgolyók
a rothadó lélek szagától,
itt valahogy minden
szétmállik, nincs vér,
nincs kapkodó kéz

Kiss Péntek József

Csontokat sodor

Megtérünk észrevétlen, ha tudjuk,
mit jelent a szó: haza. Habokat ver,
kék hullámokat. Csontokat sodor
a történelem.

Sohár Pál

Versek

az ablakkeret
kockára vágja a kék eget
apró mellekre feszül az
átlátszó neglizsé,
megfürdik a nő bőre a napban.

Nagy Lea

Két vers

Automatikus reakcióim néha arra buzdítanak,
hogy írjak neked,
hogy minden tartásomat a mélybe dobjam,
hogy csak úgy, mintha nem történt volna semmi

Vári Csaba

Újabb versek

De kérlek, néha még pillants át rám,

azon a hatalmas, égi ablakon,
a féltés furcsa fényű fátylán.

Mert mint félrehúzhatatlan firhang,
felfed és leplez a magzatlét félhomálya.

Sinkovits Péter

Fürkésző

Már nem minden nő a jegyesem,
és tenger nélkül is elvagyok.

Bardócz-Tódor Enikő

Versek

hajnalban olyan megvetéssel ébredtem
amilyennel nem szabadott volna tán
vége köztünk, mert már szánlak, édes
ki néz hát kire bután?

Demeter József

Három a magyar/költő/igazság

A csecsemőt – édesanyatejjel, s!
Versikével... Bezzeg. És, ahogy
Nő, nődögél – verscsömör-beállta.
Felnőtt fejjel – költőcsecsemőt?...
Rögvest – rímmel, lám, hogy! Feszt
Stimmeljen... A semmi ágán? Félre-
Vert szív, bog, csomó – fáén nagy
Kákán. Hej, minő ellen-tente.

Lázár Balázs

Cantata ultima

Apa-fiú kapocs
elveszett, hajh, végleg,
Ha tovább is hajtasz,
felöklellek, értsd meg!

Acsai Roland

Állat-triptichon

Alkonyatban mezei nyúl.
Az autónkban ülve láttuk.
A fáknak is kinőtt az árnyuk:
elpattanni feszült a húr.

Iancu Laura

Versek

Ölembe hull a biztos félelem:
Szürke szemem örökké jönni lát,
Leszakadt égdarab a kenyerem,
Váróteremből rendezek hazát.

Iancu Laura

Versek

rendelj hozzám lengőhidat
hasonlatokból szobát
nélküled írom
e páros beszédet
és Isten megbocsát

Kürti László

asztrológia

csaholy ide három kilométer, két világ között
várok egy újraszületésre. tizenkettedik ház vagyunk,
postás hiába csenget, kikapcsolták a villanyunk.

Acsai Roland

Az ütemhangsúlyos verselés feltámasztása

hol laktak a mi őseink,
kiknek nincs már se bent, se kint.
Másik lányom, a kisebbik,
kit kedvesem méhében vitt,

B. Mihály Csilla

Versek

Én szárny vagyok, kicsinyke lepke szárnya,
de álmaimban sassá változom,
ahogy magát az ég reggel kitárja,
sugárzik fénye erdőn, házsoron

Oláh András

Versek

felnagyíthatnálak
hogy lássalak az áttáncolt éjszaka
izzadságcsöppjei közt egy átaludt
szerelem emlékével a szívben

Csóka Zsófia

Versek

azt mondják a moldavit
ha megtalál
– mert ő talál meg –
olyan döntést kényszerít rád
amely régóta várat magára

Szondy-Adorján György

Bárhol

Elhajló teremtmény őrtüze mérték,
kihuny a földeken, valahány parton,
nyújtom a sávot, hol él a sötétség,
él a nevében a férfi , az asszony.

Kecöli K. Gergő

Újabb versek

Akkor azt mondtad: talán veled is
megteszem. A falakon láttam az arcodat,
míg a herpeszvírusos boltozat, az ágyrács
borult fölénk: kívül a jéghideg erdő,
ágyékodban, szívedben mosolyok, szavak
gyűjteménye: a fertő, a gyom, a gaz.

Lackfi János

Nem érdemes?

Elszaporodtak az egerek Ausztráliában, na bumm, mondjuk
erre itt, a föld biztonságos túlfelén, önelégülten,
hiszen hogyan is mászhatna át az ausztrál egérlavina
a mi oldalunkra, mindenkinek elég a maga gondja,
vállat vonunk, miután borzongva megnéztük,
ahogyan hadseregekben rodeóznak a hangárak falán

Derzsi Pál

Újzsenge

tudod akkor még nem igazán
csak fölkaptam a fejem
magányba ágyazott tetők lándzsázták
csillagok milliárdjait a választani képtelenben

Mikola Anikó

Versek

Absztrakt nyulak
az úttest szürke vásznán
megannyi könnyű zsákmány
megannyi könnyű zsákmány

Ványai Fehér József

Versek

A tokosok fele jelentett a Stázinak,
A többi szívből
Utálta az egészet.
Nekünk
Eszünkbe sem jutott
Megkérdőjelezni a status quót

Z. Németh István

Versek

A nyár lyukas zsebéből a hold kifordul,
megrázzák olcsó rongyukat a fák,
valahol távol síp és klarinét.

Róka, vörös villám, fogai közt lúdnyak,
a felszántott földre szürke vér csepeg,
átmosolygott álmot hint az ég.

Drávucz Zsolt

A tűzgyújtó emlékére

Gyermek vagy. Játszol.
Erdőkben tüzet gyújtasz, menekülsz,
ha kell. Ujjaid alatt elhervadnak
a frissen nyíló virágok, a fák
leveleit letéped. Nevetsz.

Szabó Lőrinc

Ősz az Adrián

Ragyogj át, napfény, moss ki, tenger,
ragyogj át, mint az üveget,
bent moss ki, mélyen, ahol annyi
fáradt sötétség didereg

Vári Csaba

Versek

Belealudtál Isten csöndjébe,
de hogy mehettél ily önzőn,
megnyugodva válaszai között?
Te magadnakvaló!

Paál Zsolt

Első ecloga

Nem nyár ez már! Nézd a napot e színtelen égen,
hogy fuldoklik a tétova fellegek hontalan árján!
Ősz jár itt, ragacsos vad léptei döngnek az erdőn,
s hullnak a lombok, s reszketeg éj száll vissza az égből.

Szögi Klaudia

Versek

néha már inkább becsuknám
a lelki szemeim annyira
zavar a távolság
egy nagy örvényből hogy
rántsam ki magam

Szerda Balázs

Versek

elfogadni az almát a kígyótól
mohón hörögve harapni vérszínű testébe
vicsorogva röhögni
amikor húsa roppan

M. Fehérvári Judit

Két vers

egyszer rám röpült
egy fekete lepke
egy fekete lepke
kezek kacskaringóztak
a falakon
árnyékuk fekete lepke

Szilágyi Máté

Versdebüt

szeplőtelen voltál –
bőrtelen cherokee színbe öltöztetted a tájat.
összementél? a lelked ülésekbe süppedt bele.
hol a feleséged? ujjai a kormányra ragadtak.
rólatok suttog most ezernyi fényes bolygó.

Lajtos Nóra

Versek

Fájó nyári virágok, sziromhullatásotokban

benne van az újrahajtás akarata, az újrakezdés

szentsége, de addig is kanyarogjatok, amerre

visz sorsotok, öleljétek körbe a pipacsokat és

a sárga sziromsapkákat helyettem is.

Iancu Laura

Amikor tengerrel álmodom

Holt-tengert Gyilkos- és

Szent Anna-tavat látok

keleti balkáni antanti frontot

hozzám egy évszak sem hoz

erdőt romolhatatlan sziklákat

Zirig Árpád

Akkor talán…

Mondják, elmúlik minden,
ám velem marad a fájdalom.
A lelkét kutatom, keresem,
ha már én sem leszek,
talán meglelhetem.

Csík Mónika

Sodródásban

Akár bálnák kék fényű háta –
partvonal lejt a horizont alatt,
feltűnik, eltűnik, a ködbe vész,
látni egy pillanatra ismét…

Demeter József

Versek

Hogy, hogy
Nem – Gagarin jutott
Eszembe. Az égi
Menyasszonyok, vőlegények
Titokzatos életéről –, aki!
Még
A Násznagy-
Urunkat sem láthatta…
Zuhanó repülőjéből.

Tóth László

A patkányok

Gyűl rajtunk a tályog
Testünk bűzben kérem tisztelettel
Elesnek büszke városaink
Úgy fogy mindegyik ahogy nő

Szilágyi Ferenc Hubart

Versek

Perzsel a nap, forr a folyó,
estefelé fénye lazúr.
Alszik a ponty és az am(o)ur,
csendes e vén kugligolyó.

Nagy Lea

Huszonegy év (születésnapomra)

Mint annak a relikviája,
hogy a kórházban,
véresen és mázosan,
anyám,
az én édesanyám,
tartott a bőrén.

Juhász Zsuzsanna

Versek

A nemlétedtől félek,
a madarak könnycseppnyi szívétől
e hideg, hótalan, pöffeteg éjszakában.

Acsai Roland

Öt szonett

Mi benne a lényeg? Mi is, de tényleg?

Az unokáink ebből mit tudnak majd?

Csak annyit, amennyit testről a lélek,

Kolev András

Szín-mű és más versek

Mindent megér néhány kísérlet;
hírnév, mosoly pár honlapon.
A régi éned semmivé lett,
zsebedben méred holnapom.

A hála hizlal, ringat, éltet,
de van, mit unsz, ha nincs haszon.
Ki gyógyul itt, ki lesz a sértett?
Talány egy mocskos színpadon.

Nagy Lea

Versek

A hét szerzője rovat a Petőfi Kulturális Ügynökség Kárpát-medencei Programigazgatósága KMI 12 programjának tizenkét alkotóját kívánja reflektorfénybe helyezni. Rovatunk e heti vendége a Magyar Írószövetség Debüt-díjával kitüntetett junior költő, Nagy Lea, akitől ma a tizenkét szerző életművéből ízelítőt és keresztmetszetet nyújtó, hagyományteremtő szándékkal kiadott Bennem a többi című, KMI 12-es antológiában megjelent verseiből közlünk válogatást.

Nagy Lea

Versek

A hét szerzője rovat a Petőfi Kulturális Ügynökség Kárpát-medencei Programigazgatósága KMI 12 programjának tizenkét alkotóját kívánja reflektorfénybe helyezni. Rovatunk e heti vendége a Magyar Írószövetség Debüt-díjával kitüntetett junior költő, Nagy Lea, aki a nyár folyamán Pécsett, az ügynökség Zsolnay-negyedben fekvő írórezidenciáján alkothatott két hétig. Mára az ott írt verseiből nyújtunk válogatást.

Keszthelyi György

Versek

Süpped az ágy, vegetál, közepe kráter,
holott lökött mártírként koplalok,
elárvereztem anyagcserémet,
senki felettem, senki alattam,
nem élet kell, nem étel, hanem éter,
meghúzódom laza félmagamban

Kecöli K. Gergő

Versek

Amikor visszacsókolsz, tudom, ki vagyok. De
átmegy a vonat rajtam és elfelejtem, mit
ácsoltak az idő urai: eltévesztem a nevem és
egyre mohóbbá válok. Végül nem is téged
kívánlak már, hanem a testrészeidet.

Gere Nóra

2020

A modern szeizmológia
történetében ez volt
a legcsendesebb év.
Ezt akkor még nem tudtuk,
azt sem,
hogy aznap láttuk
az utolsó repülőt Prága felett.

Kégl Ildikó

Versek

besüt a nap az emlékeimbe
ráragyog az alsórakparton
sétáló magunkra kezünkben
tölcsér szánkban a málnaízű
nyár hogy lubickol a fényben

Radnai István

Versek

a szürke felhőkbe éket ver
megnyílnak a páramirigyek
a lombok hiába irigyek
a földön gallyak s termés hever

Janáky Marianna

Versek

az erkély ablakában
a cigifüst megfordul velem.
vállamra a tízemeletes
és a kedvenc nyárfád települ.

Kürti László

Versek

A hét szerzője rovat a Petőfi Kulturális Ügynökség Kárpát-medencei Programigazgatósága KMI 12 programjának tizenkét alkotóját kívánja reflektorfénybe helyezni. E heti szerzőnk a Balassi-emlékkarddal kitüntetett Kürti László költő, akitől ma a tizenkét szerző műveiből kiadott Bennem a többi című, KMI 12-es antológiában megjelent verseiből válogattunk.

 

Derzsi Pál

Helyzetvers

aj de hányan aj de sokszor
vad kutyatej-levél adathordozón
mind ott vagyunk aj leolvasatlanul
ferdén lefelé fejjel avagy...

Kürti László

Versek

A Petőfi Kulturális Ügynökség Kárpát-medencei Programigazgatósága KMI 12 programja a Kárpát-medence magyar nyelvű kortárs irodalmának terjesztését, ismertebbé tételét segíti évente tizenkét alkotó kiemelésével. A hét szerzője rovat e tizenkét alkotót kívánja reflektorfénybe helyezni, egy-egy szerzőt és munkásságát állítva a központba.

E heti szerzőnktől, a Balassi-emlékkarddal kitüntetett Kürti László költőtől mára a június végén Pécsett, az ügynökség Zsolnay-negyedben található írórezidenciáján írt verseiből válogatottunk.

Lázár Kinga

Versek

az asszonyok szőnek s mi hallgatjuk
ahogy kattog a szövőszék
kiserkennek szálak ritkás hajukból
és simulnak bele a szövetbe

Ternyila Pál

Versek

Korán keltem. A paplan
még őrzi a tegnap melegét.
A parazsat, amit a múlt
évről hoztam át.

Fecske Csaba

Versek

fölötted az ég tátogó halszáj
elnyel végül de addig tartsd magad
amíg e világ használója vagy
egysorsú hűséges vén ebeddel

Farkas Kriszta

Két vers

kettőnk eggyé válása nem kivonás
útján történt: összeolvadtunk,
de már ragad a kéz, fogni nehezen tud.
undor és kín, ha elfogy a pillecukor,
a víz egyedül nem segítség;

Debreceni Balázs

Kronométer

A Tábornok terepasztalán
Harckocsik akadnak el a
Vastagon hulló hóesésben.

Nagy Milán László

Két vers

...A legjobbak hetven
darabot is képesek eltüntetni, de elég, ha egy
kiszakad, ami halálos mennyiségű kokaint
tartalmaz. Legalább ennyi titkomat bíztam rád...

Demeter Arnold

Versek

– Ha nem lennél ilyen messze, talán sosem kerülünk ilyen közel –
Egy éjen át fürkészem a messzeséget, középpontjában te,
a furcsa támpont. Az univerzum kiszámítható csodája.

Halmosi Sándor

Versek

Amikor belesimulunk a veszteségeinkbe.
Amikor a mulasztások spórái egyenként
robbannak fel bennünk. Amikor vérző
szívvel, legyengülve, bárányok közé
keveredünk. Amikor kifakadunk.

M. Fehérvári Judit

A lándzsarózsa éneke és a szemérmes mimóza válaszdala

Olyan ez, mint a pozitív mágia:
a bűvész számba veszi varázskalapja tartalmát,
és felröppent egy hóangyalt, ki a békesség
galambjává szelídül. A költemény piros csőrű
villanás a földeken

Z. Németh István

Vissza

A diók nem feketék, ahogy lábad elé
hullnak. Édesanyád haja fekete még,
szemében öröm csillan. Mézédes
szőlők tányérodon. Valahol legbelül
átszellemült mosollyal alszik az Isten.

Ajlik Csenge

Vonaton valahol Gödöllőnél és más versek

csemegézem a legjobbat
a barack ízű mindenséget
mézmárványos ajkaim nyalogatva,
héjamat levetve, pelyhesen:
boldog vagyok most, beszíneződtem.

Albert Zsolt

Versek

kint virágágyás menetel, szökőkutak szökés előtt.
Néhány gondolat autóba ül és az állomásokon is
ott vannak türelmesen, majd a gőzölgő kávéban
felkeveredve szabadon, habosan, mint a tej

Dsida Jenő

Országos eső

...A nyűg, a lassú
terhes ólomidő lehullt, kiterpedt
s mint a rossz gumi, nyúlt ki mindenütt a
távolság. Jön a sál, köpeny s az únott
készülés. 

Csongor Andrea

Versek

Ha majd üzenetet kapunk egy másik,
egy biztosan jobb világból,
pazar, éteri ajándék lesz az,
valami kultúrákon átívelő szuvenír.

Vári Csaba

Négy vers

Takarj el. Ne lássam magam,
mennyire ijesztő lehet
aki vagyok. Takard el magad,
különben megöl a rettenet.

Kodolányi Gyula

Utolsó mondat James Hillmantől

„De most már meggyógyulok, s meglátod,
együtt kávézunk majd Rómában
egy teraszon vidám asszonyainkkal!”,
mondtad lelkendező fejhangon végül.
Ez volt utolsó mondatod hozzám
azon a nehéz nyári délutánon,
lelkek részvevő, virgonc mestere.

Varga István

Versek

Mi nem a nyárban vagyunk otthon,
a nyár hevében varjú károg,
vágyak nyakörve szorít folyton,
még rám vársz és én reád várok.

Bagdal Zoltán

Versek

ónos eső vagy

nem szabadul tőled

senki itt laksz

a hajszálerekben itt

folysz a nyirokban a

vérben

Csorba Béla

Vetettük szemeink

Vigyázó szemeink vetettük

száz meg száz éven át.

A vetés beérett.

Hol kivájt, hol kiszúrt szemeink

lakatták jól hollók

és szarkák hadát.

Dorin Tudoran

Triptichon

tt Szindbád! Szindbád, a tengerész!
anyám, nem látom én a partot
ti halhatatlanok s jövendő örökkön élők
a munkásosztály eljövő hősei
csúszkálva az üvegtengeren
hibátlanul, hangtalanul és félelem nélkül
hasonlóképpen a füstgomolyhoz
menetelve egy bolond fejében
mely előtt
a doktriner éjszaka
széles homlokán
egy rajzolt ikon
imádkozik
beborítva sócseppekkel
ahogy egy vásári démiurgosz
szeméből hullnak alá

Paál Zsolt

A város és a folyó balladája

Ide a régidők feltámadni járnak,
hol a nagy folyó nyúlik a határnak,
nagyságunk felett itt köröz
a mementós fekete Nincsen,
hol egykor egy Árpád állott meg,
hogy széttekintsen.

Szauer Ágoston

Versek

Másolat vagyunk, csak árnyalak.
Árnyak árnyéka földön, fákon.
Mennyi áttétel – jelek, szavak.
Létmódok. Ezen a világon.

Lőrincz P. Gabriella

Fénykép

A zakója zsebében dohányszemcsék voltak
És néhány mezítlábas
Cigarettaszál.
Azt monda, hogy él az Isten
És mind, aki elment, csillaggá vált.

Jász Attila

Boldogságtemető.

a kvartett lassan lépdel a harmatos fűben,

a ráhangolódás percei ezek, ezt onnan tudom

majd meg, ha egyáltalán, hogy a csellista

szandáljából kilógó csupasz nagylábujja

sáros marad

Lövétei Lázár László

Csiriz

Édesapám mosolygott

A víz nem ellensége a lisztnek

Azt mondja

Nem ázik el egészen a liszt

Kétujjnyi csirizt húz maga köré

De belül épen marad

Bence Lajos

Zaj ellen csönddel

Csak ne félnénk

annyira, ama Végsőt

megidéző, a Semmit

elővetítő, távozó szárnysuhogás

nélküli, végleges távozás

utáni némaságtól...

Derzsi Pál

Kikötő

s ceyloni habarékok ülnek be épp most

egy biodegenerált hiper-parlamentbe

dolgoznak

klónozott tekervények

Jász Attila

Székely angyal

Az angyal elaludt a lesben, nem veszi észre,
hogy a medvebocsok előtte hancúroznak,
verekszenek, az anyjuk elkergette őket,
egymásra vannak utalva, nem ettek
három napja, már nem sírnak, túlélnek

Kecöli K. Gergő

Versek

Emlékszel a béna csókjainkra? Hogy

mondtam, ami eszembe jutott? Emlékszel

még a Zöld Szalonra? Úgy voltunk a

földön, mint az állatok. Nekem mindig

ugyanaz vagy: látlak izzadt hajjal a

legtitkosabb félszobában...

Vári Csaba

Margóvers

Mert földbe vagy tűzbe tehetik a testet,
ahol a létezés szent szövete megfeslett,

hetvenhét helyen is össze kell varrni,
addig végezni kell azt, amit kiadtak,

és hetvenhétszer is, élve kell belehalni,
ha kell, s holtan kell újjászületni a fiaknak

Acsai Roland

Abony és más versek

Erre lakott

anyám-apám,

míg kicsi volt.

Azóta is

ugyanaz a

fácán rikolt.

Ferencz Imre

Bagó

Kezdetben nagyzolásból,
majd megszokásból szívtuk.
(Így tudtuk elviselni a kommunizmust –
mentegetőztünk később.)

Radnai István

Versek

jó lenne megnyugodni végre otthon
de a szócsaták aknái dacolnak
az országnak nem lesz háza mondom
ha ugyanazok ismét behatolnak

Birtalan Andrea

Versek

A kapcsolati hálód egy-null, bináris

a gondolati egység banális

Lássuk, hány élményt dobsz el ma

Péntek, csütörtök, dobszerda

Tomaji Attila

Versek

A futó utakat, az éjbe
zuhanó kertet, a kígyózó ösvényt, a múlás ócska
rítusait végül is megtanultad, de semmi öröktől
fogva már benned, az idő tölt be, nem a világ.

Antalovics Péter

Versek

egy tükörképed
van. ha egyszer eltöröd:
szilánk még lehetsz.

Szabó Fanni

Versek

Így csak nekünk beszéltek, csak hozzánk jöttek
minden vasárnap, csak nálunk érezték jól magukat
az istenek, a hitetlenek leskelődtek felénk,
repülőkből néztek le ránk, hátha megtudják a titkunk

Halmai Tamás

Versek

bár emberszó elfödi hivatását.
(Ember is, szó is: valóságok leple.)
Egy szál árnyék már oblátussá hűsít!
Mert ha nem szólok is, hallom magamban
az esti dicséret zsoltárait

M. Fehérvári Judit

Szellemrajzok a Covid-ciklus verseiből – Gyermekkor

Azt suttogták, csúnyaság jött belőle.
El sem tudom képzelni, az
Vajon mi lehet?
Kizavarnak a kert hátulján
Lévő bújóhelyemre a sünkutyáim,
A pókjaim, meg a málnásom közé.

Kolev András

Menyegző és más versek

Kövér szavak, bódító parfümillat,
öröm kering, a díszlet ránctalan.
A langyos szellő hószín fátylat ringat,
s a gyermekeknek angyalszárnya van.

Petőcz András

Versek

Szigorú szabályok őrzik
a zöld gyepet. Nem lépsz
rá, nem hódíthatod meg,
ameddig ódon házaid meg
nem hódolnak előtted.

Szilágyi Ferenc Hubart

Versek

Imádat ez vagy gyűlölet?
Örökké éltet és ölet.

Titkom pokolba rejteném,
de mennybe küldöm, sejtem én.

Mátyás Emőke Ibolya

Versek

Tintafoltok jelentek meg,
és a bőrömön fekete csillagok
rajzoltak maguknak saját
mitológiát.

Pejin Lea

Versek

Bajba csak akkor került,
amikor néhány pillanatra elhitte,
hogy Ő a teremtő.

Legnézettebb
2021. október 24., 08:25
2021. október 18., 09:12
2021. október 19., 08:17
2021. október 20., 09:15
2021. október 23., 09:41
2021. október 22., 10:14
Legfrissebb hírek
2021. október 24., 07:25
2021. október 24., 07:03
2021. október 24., 06:57
2021. október 23., 08:47
2021. október 23., 08:41