Bence Lajos

Jössz föl bennem

Kőszoborrá merevülten
pislogunk olvadásért, ölelés
helyett körülölel a fagyos tél.

Mátyás Emőke Ibolya

Három vers a hiányról

Ma, miközben sárga-fekete
indákat festettem a falra,
mitológiákból hívott istenek neveit ékeltem
a levelek közé,
így könyörögve,
és feláldozva a rádió zúgását
a hiányodért cserébe.

Eszteró István

Pagoda-virág

Himalája szépe, ó, pagoda-
virág, ha nyílik százévente, ritkán,
villámot szelídít viharvert sziklán,
feltámadás reménye csal oda

Czegő Zoltán

Versek

Jönnek többen, jönnének még többen,
de él ám a rendelettartó ostor suhogása.
Európa volt a mindenem. Meg se döbben,
noha látja, közös sírunkat ki ássa.

B. Mihály Csilla

Versek

Vérem csorog, de még nem unja,
sebészszikével húsba vág,
úgy állok közben égbe nyúlva,
mint édenkerti néma fák.

Novák Valentin

Versek

Felötlik új létem az árnyvetítőn,
ráncokat markolok az ágyterítőn;
verítékem hullatva felriadok,
s látom új napom: hajnali kínpadot…

B. Mihály Csilla

Négy vers

Ha éjt rezegtet, sír a gégehúr,
a vaksötét lesz élted hosztesze,
s majd gyenge ágak sűrűjébe túr
egy pillanatra Kairosz keze.

Zalaba Zsuzsa

Versek

Kövekre festett hajnalok,
élek-e vagy épp halok?


Örökké ugyanaz és örökké ugyanott.
Szökellő angyal egy nem létező létrán,
aki leveri a csillagokat.

Csepcsányi Éva

Versek

Törött gyűrűk, akár
sárga csontvázak,
elődugják undok
ujjaikat, hajamba,
fehér bőröm alá vájnak.

Oláh András

Versek

a napfénybe szűkülő pupilla
átszínezi az álmokat
hiába a kiszipolyozott erő
a sziklaormokra csempészett
emlékeztető kövek

Csák Gyöngyi

Versek

Válasszunk semleges bolygót,
a szánalom és alázat gyalázatától
egyforma távolit,
legyen meg a mi akaratunk,
és jöjjön el a mi országunk.

Ravasz József

Versek

A falevelek is sóhajmaslis-lelkek.
A létezésben semmi sem idegen.
Simulunk a megfogható széphez.
A sosem halunk meg tudatához.

Iancu Laura

Emberárnyék – versek

Láttam egy varjút, dióval
csőrében. Követte őt egy másik.
Jöttek? Mentek? – nem tudom,
a naplemente irányában.

Farkas Kriszta

csillagleső

szélből font kócokkal
van tele a haj,
felhő kerül
egy-egy tincs közé:
ha füle mögé simítod
a felleg-fonatokat

Ozsvald Árpád

Versek

Látom, ahogy a képből kilép,
indul már a festő,
széles hátán görbe házsorok,
és eltűnik az ólmos esőben didergő
medvebarna őszi fák között.

Nagy Lea

Két vers

Feje fölött a keselyű köröz.
Messziről int.
Zavartan fürkész.
Látom, ahogyan sóhajt.
Toporog egymagában.
Hosszú kabátja nehéz lehet a vadbőrtől.

Dumitru Iacobescu

Életkép

Egyik őrült száraz fű- s rózsabogyó-
Csukorékkal kedveskedik neki,
Ám a kis táncos lányos zavarában
A jutalmat nem képes átvenni…

Kecöli K. Gergő

Nagyfejű és más versek

A körúton kellett volna mondanom,
még benne volt egy utcai búcsú.
Aztán mi lett? A bérházak fölött madarak
repülnek.

Demeter József

Ötágas/kodó/

Csillagokból vogymuk…
Isten csillagaiból. A Teremtő
Saját képére – az embert.
A csecsemőcsillagokat –
Milyen emberanyag/ok/ból.
Az ősrobbanás után?...

Fellinger Károly

Rendületlenül

Bakonykúti mély gémeskút,
vize nincs, de vár ma rád.
Üres vödrét, ha felhúzod,
kiönti a bánatát.

Czilli Aranka Ágota

A pillanat üveggömbjében

Fák gyökerébe kapaszkodunk,
és a béke mint a háttérben
alázuhanó víz csobogása
átmos bennünket.

Debreczeny György

Versek

azt mondta óvakodni kell a beosztottaktól
mert ők terjesztik a főnököt
és a főnököktől is óvakodni kell
megterhelik az immunrendszert

Klemm József

Hetedik stáció: az ég alatt

Gyermekként könnyű volt
hinni. Az élő és holt
ősök keresztje ott függött
a falakon s nyakamban.

Ilyés Krisztinka

Versek

a lámpa sárgán kacsintott,
bőrbe égető mosolyokat
csalogattak a fényszórások.
mindketten könnyezni kezdtünk,
ahogy a bizalomért káromkodó
homályos alak hátulról meglökött.

Boda Edit

Versek

Tükreimet a disznók elé hánytam.
Meglátták tükörképüket.
Feldühödve széttaposták.

Szondy-Adorján György

Két vers

Elnyúlik a sötétség az utcák hosszain,
kipréselve a testek álmait magának,
fölszisszenő kis tekervényeiket meleg
füstökkel elegyíti a szél

Mátyás Emőke Ibolya

Versek

Az üzenet átadva, a hullám alól
felbukkan a palack,
s zöld fény villan fel a képernyőn.
Az ember a csillag szerint igazodik,
mögötte, benne Istent hisz.

Jóna Dávid

Versek

Ha nem alszol jól az éjjel, ez lesz,
hátadra veszed a világ gondjait,
míg rá nem jössz, hogy közel a nem és az igen!
A pohár alján nem marad semmi,
elfogytunk közben, a valóság ez,
suhintok, s minden marad a régiben!

Antalovics Péter

Megpihen

de a víz nem emlékszik,
mert nincs múltja,
a partját minden pillanatban ott hagyja,
a víz nem figyel a jövőbe,
fut előre céltalanul,
mert semmire sem vágyik.

Pejin Lea

francia nyomás

csókolózunk a petőfi épület lépcsőjén
nem hiszem el, hogy ezt nyilvánosan csináljuk
sötét van, de a szocreál objektum fényei
előtérbe helyeznek minket.

Muszka Sándor

Versek

Itt vagyunk hát, hol minden kezdődött,
most hull a nap a fekete völgybe.
Üresség árnya,
kihez beszélek.
Gondol, vigyáz rám.

Kovács Újszászy Péter

Versek

Hangok szűrődnek ki az üres kalitkákból,
minden ülőrúd csonkított kereszt.
A rácsokra illesztett madárfürdetőben
nem szórakoznak a zebrapintyek,
és a varjú sem várja,
hogy a fejünkre ülhessen ébredés után.

Ferencz Imre

Versek

Kiköpi az Isten, ami langyos,
szereti a forrás hűs vizét,
s mielőtt a sivatagon átvág,
megitatja a púpos tevét...

Ványai Fehér József

Versek

Dúlt kert bokrai között
Ágaskodik az öntudat,
Hű vadász a hiúság
És gyönyörű gyilkos a fény.

Böszörményi Zoltán

Versek

Mesébe ágyazza a mindenséget,
elvárja,
naponta vesse rá Isten
vigyázó szemét,
ha vét mások ellen,
ne számítsa azt fel az Ég.

Jóna Dávid

Ostromnapló 7.

Ma sprirituális leszek. Mi is a boldogság vegyjele?
A gúzsba-kötelesség ma zárójelben.
Az ezotéria lesz a költői nyelvem.
(most haraptam rá…)

Kolev András

Újabb versek

Az ablakodra jégvirágok nőnek,
a szél zajong, ásít a délután.
Ölébe bújsz a boldogabb időknek,
a szék megbillen, képzelődsz csupán.

Acsai Roland

Alexandrinok

Ezüstbe vont november,    a ködje fólia,

levélnek mind a fákról    le kell ma hullnia,

patak patakzik oldalt,    mögöttünk óvoda,

a szél most épp alig fúj,    elsuttogott ima

Lakinger Tibor

Versek

A húsod nyers,
friss, és édes.
Mit szenvedésed fűszerez.
„Fine dining” tánc,
ez a nyelvemen.

Gáspár Loránd

A fény megismerése (részletek)

oly frissen érkezik e reggel
törékeny porcelánnal telt szemedbe
szivacsos nap
hosszú gyapjúcsókja
e test egésze el-elmarad valamerre éjszakára.

Lázár Balázs

Harmadik ekloga

Múzsám, tán neked is logikus, digitális agyad van?
Hát magyarázd meg akkor, mért kiabálok az éjjel,
mint akit ölnek, s ébresztem fel így a családom?

Horváth László Imre

József és az öszvér

emlékezett egy hasonló éjszakára
mikor a gazda egy cselédje ide bújt
el megszülni a kölykét,
szinte némán

Vári Csaba

Versek

Bocsásson meg nekem az Úrnak fia,

aki tenyerét, tekintetét égre szegezve,
úgy érzem, minthogyha rám kiáltna:

csak az éjszakáról ne kérdezzetek!

Eszteró István

Versek

Ha Éva lányt, Ádám fiút szeret,
nem lenne hitves, hős férfiszerep,

meg sem született volna még
az egymásnak rontó emberiség,

királydrámát Shakespeare, balladát Villon
kerek földön kinek-minek írjon?

Lackfi János

A szikár tevenyereg zsoltára

annyira próbálom megérteni
bolygók pályáját, titkos égi útját,
a színarannyal égboltra rótt ábécé
üzenetét, egészen belebolondulok!

Farkas Wellmann Éva

Emléksorolás ’89-ből

valami pezsgett,

valami bomlott,

és nem tudatosítottam, tízévesként,

hogy még csak egy taknyos tízéves vagyok,

akinek semmi köze nincs a forradalomhoz.

Csoóri Sándor

Karácsonyi készülődés

Azt mondják, holnap lesz karácsony…

Égi fenyőfám fölcicomázom

csillaggal, angyalhaj-felhőkkel,

tulipán-szívű csengőkkel.

Szarka Tamás

Szeretethimnusz

Fönn hát az égen az isteni jel már,
gyermek a fény, anyja sugár,
fönn hát az égen az isteni jel már,
gyermek a fény, anyja sugár.

Kosztolányi Dezső

Karácsony

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Balázs K. Attila

[decemberi emlék]

a havazás, fehér ritmusa
itt dobol fülemben
időm ingembe rejtett
konyhakés, sodródom
a vérhabos tömegben - - -

Ollé Tamás

Versek

A hétköznapok falak,
közöttük rémisztő alakként
oson egy léha árnyék:
a fiatalság.

Szilágyi Ferenc Hubart

Novemberi álom és más versek

A parti álmok vén kövére ültem,
a gond gyötört. Az őszi lég hideg,
vacogtam is, de ajkam áthevülten
se kellett már a csókra senkinek.
Kigyúlt a hold, a füstös égi fáklya,
borongtam én, a föld bukott diákja.

Eszteró István

Vörös Lótusz-tenger

míg bordák közé gyúlt liliomhullám
ívről ívre közelebb a csonthoz
szívet szívat, tüdőket abroncsoz,
víg fergeteget, hol volttá kutyulván…

Paál Zsolt

Második ecloga

Hallak, s félek, hogy te csak én vagyok bús egyedül, s az
őrület izzik vén koponyámban. Ismerem én ezt!
Fajtám százezer éve megéli az elme halálát.

Berényi Klára

Vásári betlehem

A jászol üres volt pár napig.
Később került bele új kisded,
csúnyácska, kidolgozatlan,
nehogy valaki kilopja ezt is.

Kecöli K. Gergő

Ott, ahol vagy és más versek

Arra kért, hogy énekeljek kivégzés előtt: a
Bella ciaót olaszul, ne bánjam. A csőbe
néztem, és meghúzta a ravaszt. Most
szédülök a hajában, a mosolyában.

Deli Mihály

Versek

Neszekre, hangokra azonnal felriadtunk
Így volt mindenki, földszinttől a tizedikig
De lassan elhalványultak az események
Bánatunk hétköznapjainkba keveredtek

Vasas Tamás

Versek

apróval fizetek egy antibiotikumra
éhező öregasszony mosolyáért.
valamiért keresztet vet, én
hazáig rossz embernek
érzem magam.

Ajlik Csenge

Két vers

Nem habzsolni kell, emlékezni.
Hogy végre megváltson az, hogy nagynak látod,
óriásinak ezt a világot.
És benne magadat átlátszónak,
elfújhatónak, lassan száradó viasznak.

Saitos Lajos

Versek

Kertész lettem – kertészkedtem
rigókkal társalogtam


etettem itattam őket
a nyomon-követőket
s csak beszéltem hozzájuk
mint Szent Ferenc

Léphaft Pál

Versek

mennyire meghitt
és szótlan,
Uram, gyűrűdön ékkő
a fenséges kék

Varo Enikő

Versek

A Maros álmomban belőlem árad,
szikla, erdő, moha vagyok,
madarakkal repdesek az égen,
a csendet nézem, ahogy az alkonyban
kinyújtózik és a tenyerembe fekszik.

Fellinger Károly

A VÁCI járás versei

A Duna folyam bal partján,
város épült, színes, tarka,
barlangos Naszály lábánál,
nevét remetéről kapta.

Fekete Vince

Versek

Hová megyünk, kérdezi, megyünk a faluba,
mondom, a faluba?, ámul el, melyik faluba,
melyikbe, ebbe, a tiedbe, a szülőfaludba,
ahol születtél, éltél eddig, s ahol most is élsz

Partmann Tibor

Versek

Ócska deszkapadon egy
már befejezettnek tekinthető
jenga játék; nem is az elemeit,
inkább a hiányait tartja össze
valami szenilis emlékezet.

Fecske Csaba

Versek

Őszi éjjel, ha a Fiastyúk megkotlott,
a költő a csönd-zsákból hangot lop,
megy vele nyomban az égbe,
vagyis hát végbe,
a legvégsőbb kékbe.

M. Csepécz Szilvia

A költemények

Én meg hirtelen tiszta lettem
Túl fehér
Csupasz távolságok halma
És lábam
a földnek feszülő
öntőformák szabadalma

Molnár Rózsa

Kódorgó keresők

Kirágnám magamból a fekélyt,
hatalmas szikék a fogaim.
Nem viszem el, mit rám terheltél,
nem viszem el, csak a saját halálom.

Iancu Laura

Versek

Mikor a Nap fáradni kezd,
követem árnyékát,
s az éjszaka visszhangjában
imából mentek imát.

Csukárdi Sándor

Petőfi Sándor: Arany Jánosnak

(ha ma születne a költemény az Y generáció nyelvén)

szlengvers


Most Toldi írójával chatelek,
10Q és dobtam lájkot, szmájlit is neked,
Adom BFF, osztom a művedet,
Ami sztem nagyon is faja lett.

Kovács Balázs

Versek

az a ritka, kegyelmi állapot,
amikor felkelsz, elkészülődsz,
és még a kávé előtt rájössz, hogy ma
szombat van,
és visszafekszel a még meleg paplanod alá

Bence Lajos

El sem mentél…

Hányszor estünk át a ló túlsó

oldalára, amikor a bentről

való javító szándékú

pusztításban reménykedtünk,

s lassan mi is beálltunk a sorba.

Zsille Gábor

Versek

Úgy lennék újra csak költő,

a hold ámokfutó kocsisa

egy fullasztó ösvényen, a tű fokán,

a túlélés tucatnyi módszerével

ebben a reménytelenül furcsa országban,

ezen a reménytelenül furcsa nyelven.

Zsille Gábor

Versek

És rólunk, tollforgatókról,

az épp középnemzedékről,

ha már szépen elporladtunk,

miket fognak elnevezni?

Radnai István

Adventi versek

koroddal felvértezve új szavakkal
mentve minket drága áron
szembe nézünk mint kárhozott hadakkal
vak eszmékkel a határon

Ilyés Krisztinka

Három vers

Amikor hónapok óta először
fekete macskával álmodtam,
újból utolért a fájdalomért
felelős görcs, a rángatózás,

Kolev András

Három vers

Segédlegényke szédül, káromol,
köpködve átkoz minden másnapot.
A gyomra bántja, lángoló pokol;
s a hó a zárra éjjel ráfagyott.

B. Tomos Hajnal

Miféle földek? (gyermekeimnek)

leszek köztetek, mint borítékon a bélyeg,
pontosan tudjátok,
milyen sejtek földjéből hajtott ki léptetek
s miféle földek teremnek
nyomokat bennetek.

Pethő Lorand

Versek

akire vársz
átlépi árnyad s a kövezett
járdákra köröket fest
arcán a lombok keserű zöldje
tollából rázza az éveket

Mátyás Emőke Ibolya

Versek

A csónak orrát nézve evezel:

tőlem távol – szerinted előre.

Te lebegsz tovább a víz felszínén,

s én a fénytörésbe

hazudom bele magam.

Szeder Réka

Három vers

Hallottam, ahogyan énekelt a hídon,
láttam fekete víztükrön elterülni,
kihűlt testét bőrömbe törölte,
lepedőim között melegedett.

Kürti László

ne higgye

azt álmodom, féreglyuk az alázat,
hajszálak a párnán, kusza vízió!
átérni is nyomor, akár a szerelem,
de hogy meneküljek meg magától?

Coman Sova

Versek

Nézzük meg mindennap
a hamu fekete ágán növő zsenge levelet.
Fogadjuk úgy barátunk
szavait, mint
a fiatal erdő leheletét.

Kozma Szabolcs

pásztordalok

dideregsz vagy félsz

önmagad reszketése a bordáid közt

a párnakőhöz csapkodja a fejed

közben ikrek csillagai alatt rugdosod

áporodott otthonod, a testem

Varga Melinda

Szent András hava

Dühös voltam, tehetetlen.

Simon Adri

Két vers

De egy szép napon a biciklimről leszállok
(egyelőre még nagyon nem látom magam előtt,
hogy szegény testemet örök vánszorgásra ítélve
miként száműzöm egy pincébe a jó Kockást
és lomtalanítom a viharfelhőlila sisakot)

Albert Zsolt

Három vers

Egy vastag réteg álommal fekszem a pirkadat alatt,
a felszínen feltámadás előtti termőföld és napébredés.
Látni, az ősz egyszerű létformák számára élhető bolygó.
A tavasz implantátumai még életben tarthatnak.

Csillag Tamás

Versek

A világ küszöbén ülök
istennek, pogánynak, egynek,
szeress engem, Hazám, én
bocsáthatatlan szeretlek!

Böszörményi Zoltán

Versek

viták és lázadások,
ti szent hordozórakéták
a lehetőségek kapuit
a fényre ti nyitjátok

Bék Timur

Versek

Fölsír minden atom – csak ennyire vitte.
Anyaga sűrűsödik, mája szétrobban;
a pult alá kuporodik le,
hogy elkábuljon zúgó delíriumban.

Kovács Újszászy Péter

Figyelni szabadság

Érdes farkasnyelvük eléri a csuklód.
A nyarat tenyeredben őrzöd,
álmodban él még a júliusi vérszag.
Miután széttépték a kiscsikót,
nem kérted kilövésüket.

Bék Timur

Versek

Nézd, lecsapódik a nyár-fehérje,
szobád falára árnyakat teremt
az útszéli fákból. Hogy ízére
emlékezz, lepárolnád a jelent.

Demeter József

Hetedhétrét

„Dunán innen, Tiszán túl”…
Valakiért. Valaki ellen.
Valamiért. Valami ellen...
Többes számban. Is. Riktig,
Minő Angyalszárnyalásban…
Éjjel-nappal, sőt!

Bék Timur

Mérj meg!

Vagy ragyogó-kegyetlenül ragadj a mélybe,
díszként tűzz egy roncsod hegyére,
és én tanúskodom, hogy ami elmerül,
végső soron az marad felül.

Lázár Kinga

Versek

a nap bábokat vetít a mezőre
nem tudjuk eldönteni
meddig tart még a búzakalász
s honnan kezdődik az ég
a hőhullámok ritmusa
a csontjainkat ingatja
kemény vázunk marionett

Lőrincz P. Gabriella

Versek

Hideg van.
Kopárra vetkezett a dúslombú erdő.
Karomban ringatnám gyermekem,
Üzenetben szól:
Nincs ideje. Felnőtt.

Laczkó Vass Róbert

Animarum dies

a sírkert balzsamos szavakkal
sugdos a novemberi szélnek
ám a koponyák egymás között
bárdolatlan nyelvet beszélnek

Zelenka Brigitta

Versek

Milyen lehet az otthon-erdő,
rejt-e még regét a vadon,
s a patak zsongó imádságot
ringat-e párás hajnalon?

Radnai István

Versek

ami tegnap volt mielőtt felbolydult
amíg gyengéd volt a világ
ma felhorzsol megszakad kialszik
ami tegnap volt mára értelmetlen

Ferencz-Nagy Zoltán

Csendben gongás

ha mécs gyúlik a rög helyén,
és köd szitál a fény helyett,
s a légharang meg ott henyél

Legnézettebb
2022. január 23., 09:55
2022. január 23., 09:45
2022. január 25., 09:39
2022. január 21., 10:19
2022. január 21., 10:10
2022. január 22., 10:11
Legfrissebb hírek