Fiala Ilona

Hermina

– Olyan régen találkoztunk, üljünk be valahova egy csésze kávéra, annyi kávézó van errefelé, mintha csak ránk várnának – folytatja Hermina a szöveget, amelyet azzal kezdett, hogy áradozott rég nem látott kolléganője, majdnem azt is mondhatnánk, barátnője frizurájáról, öltözékéről, cipőjéről, táskájáról.

Kákonyi Lucia

Az éjszaka nem lányoknak való

A betonfalak visszaverik a kattanást, ahogy elfordítom a kulcsot. A csillogó lakatpánt is a helyére kerül, belesimul a rozsdás vasajtóba. Szokásos szombat éjszaka után szokásos zárás, szokásos hajnal, átlagos romkocsma. Beledobom a kulcscsomót a táskámba, előbányászom a cigarettámat. Rágyújtok, de még nem indulok. Megállok a hosszú vaslépcső tetején. Innen belátom az egykori gyár egész területét. A betonkerítésen a szögesdrótok megvannak, az őrtornyokat sem bontották el. Csupán a vad graffitik törik meg a hely szürkeségét. A parázs némi melegséget hoz a hajnali homályba, meg emlékeket. Nagyapám innen ment nyugdíjba a hetvenes évek végén,

Kolev András

Versek

A nyirkos járdán férfi lépte koppan,
mögötte asszony tolja gyermekét.
Oszlop tövében gyűrött, szürke rongy van
s elszórt csikkek hevernek szerteszét.

Kégl Ildikó

Versek

a szunnyadó présházak
ébredezni kezdtek
öreg téglák tüdejéből
égszínkék sóhaj tört elő

Márton László

Somlyó Györgyről

A vége felé ő volt az utolsó Nyugat-szerző. Persze, amikor Nyugat-szerző volt, még nagyon fiatal volt, és nem tudhatta, hogy egyszer majd ő lesz az utolsó mohikán. Azt sem tudhatta, hogy háborút és üldöztetést túlélve, csúfosan el fog romlani. Nézzünk szembe a ténnyel: a Rákosi-korszakban minősíthetetlen propagandaverseket írt.

Berzsenyi Dániel

Osztályrészem

Vessen a Végzet, valamerre tetszik,
Csak nehéz szükség ne zavarja kedvem:
Mindenütt boldog megelégedéssel
Nézek az égre!

Pál-Lukács Zsófia

Megkésett emlékbeszéd – Berzsenyi Dániel (újjá)születésére

245 éve, 1776. május 7-én született Berzsenyi Dániel, a magyar klasszicizmus nagy költője, Horatius követője, a niklai remete. Ő volt Szerb Antal megfogalmazásában a bennszülött, akit megöl a civilizáció.

Bartusz-Dobosi László

Egy született utcazenész

Foster Dorka (Palkonya, 1999) a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) másodéves textiltervező szakos hallgatója, zenész, énekes, dalszövegíró, textiltervező, a Sárvári Diákköltők, diákírók táborának döntőse, a Helikoni versenyek kétszeres arany fokozatot szerzett fuvolistája.

Foster Dorka

gondolatok a kórháztér járdájára

beszélgetünk még kicsit, mesél az anyukámról, szépen beszélte a franciát, azt meséli. polgármester volt, ugye. valahol itt abban a kis faluban.
hideg van, kezdek fázni, rám fagyott az izzadság. Ideje indulnom, már várnak a koliban. köszönök mindent.

Derzsi Pál

Versek

széttárt karjait az Úr
el nem rejtheti
sutban a hatnapi szerszám
s nyugodni nem tud mert mintha
máglyára küldöttek siráma égne

Fehér Enikő

Hogyan szerettem meg a matematikát?

bálömböki bag u fan
bálombökö big a fún
búlámbákö bög i fan
balúmbaká bög ö fin
bilambúka bág ö fön
bölimbakú bag á fön
bölömbika búg a fán

Ágoston Szász Katalin

Az elengedhetetlen derű – Nyolcvanöt éve született Lázár Ervin

Anyukám autójának kesztyűtartójában a mai napig méltó és megingathatatlan helyet foglal el egy igen kedves CD-nk. Valahányszor hosszabb útra indulunk kettesben, hamarosan előkerül, és máris tele tüdőből, kórusban kántáljuk, hogy „A tisztás szélén egy kerek képű Úritök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban. Istenien tudott vigyorogni” meg azt, hogy „Valaki bömböl, […] ordít, szepeg, sír, zokog, rí, sír-rí, itatja az egereket, nagyon keservesen sírdogál […]” meg persze azt is, hogy „Legszebb állat az anakonda, / de nem tudja ezt ama konda” – Ha valaki megkérdezi tőlem, milyen az igazi gyerekirodalom, ezzel a jelenséggel tudok válaszolni.

Paál Zsolt

Ötven felé

és ősz van, arany csöndű Éden.
Az utca ritkán mordul,
csak a lámpák zsongnak,
ha autó fordul,
s már nem lohol az ég felé a por

Simek Valéria

Nyárváró gyerekversek

Kiadta mérgét a tél.
fehér hegyeket fújt
a kertek alá.
Szél jajgatott, nadrágját
két kezével rázta,
lopva leselkedett
a meghajló fákra.

Györgyei Szabó Magdolna

A természet nem inspirál, hanem keretet ad a létezéshez

Kortárs írók kortárs szerzőkről sorozatunkban azt kérjük az alkotóktól, hogy árulják el, kiket olvasnak szívesen és miért. Száraz Miklós György arra a kérdésre, hogy mely kortárs írót ajánlana az olvasóknak, a többek között ezt nyilatkozta: „Győrffy Ákos szintén költő, viszont van egy lírai prózai kötete, a Haza, ami remekmű, ha soha többet nem írna, az a karcsú, százoldalas könyvecske is elég lenne életműnek.” A könyvet én is olvastam és rám is nagy hatást gyakorolt, ezért kapva kaptam az alkalmon, hogy Győrffy Ákost kérdezhetem.

Janáky Marianna

Interjú egy könyvvel

Elképzelésem szerint a könyvinterjú se nem kritika, se nem interjú, se nem próza, hanem ezek egyvelege. Esterházy Péter lemásolta Ottlik Géza Iskola a határon című regényét kézírással, és könyvként is megjelent, tudjuk. Ez adhatta hajnalban a tudatalattimnak az ötletet. Vagyis direkt antropomorfizálom, személyesítem meg a könyvtárgyat = az interjúalanyt. 

Partmann Tibor

Versek

A szekrények és ágyak alatt
naponta újabb és újabb
naprendszereket találunk,
míg a magunkét néha-néha
elveszítjük.

Eszteró István

Anyám mosolya

még egy kis vizet hozzá, tükörsimára kell
keverni, merítsd tele, fiam, a vödröt, s már
mártja is bele a csapzott kefét, taszítja-vonja
fel-le létet s nemlétet átfedő mozdulatokkal

Balajthy Ferenc

Édesanyám

Jön az ünnep, hajszol a vágy,
Csínytevésem is megbocsásd!
Köszöntelek tulipánnal:
Te-napodon Én-virággal!

Rimóczi László

Nálam feketepont-rendszer van (● avagy napló egy naplóról ●)

Naponta megkérdezem magamtól: mi történt a világgal, mi történik folyamatosan, már egy jó ideje, de még az én fényesre erodálódott elmém sem tudja a választ, pedig keresi, hidd el, nagyon matat utána. Lehet, hogy azért nem megragadható a válasz, mert a világ önmagában egy megállíthatatlan borzalomtörténés.

Lőrincz P. Gabriella

Anyaföld

Újrajárok minden iskolát,
A gyermekorvos előre köszön.
Elveszett sapkák, kesztyűk, játék babák…
Legóból épített színes börtönöm.

Pál-Lukács Zsófia

Úri elegancia – Százhúsz éve született Szerb Antal

Ki mindenkinek a történetét mondja el Szerb Antal élettörténete? Így is közelíthetünk a százhúsz éve született magyar író, irodalomtörténész életművéhez, amit én most e kérdés felől szeretnék kicsit áttekinteni. Pontosabban nem is az egész életműnek a kiemelkedő történéseire figyelek, amelyekhez valamiképpen kapcsolódni tudunk (olvasmányaink, irodalmi érdeklődésünk vagy tanulmányaink révén, például az irodalomérettségire készülve stb.), inkább csak egy kultúrtörténeti jelentőségű mozzanatra.

Paál Zsolt

A férfi élete

A forró nyarak feketére égették, a fagyos telek köhögőssé tették. Gyógyszert nem akart, orvosért nem fizetett. Nem ivott pálinkát, s nem kellett neki a bor sem. Amit megtakarított, hazaküldte.

B. Mihály Csilla

Versek

Ha majd a fényre félsz nélkül kilép,
ahonnan mások sárba estek,
hiúság, püffedt cédatestek,
emberglóriák,

csak nézz tükörbe, öntelt, holt világ,
gazdája lelki pestiseknek...

Oláh András

Versek

a folyó nádasait bújtuk
átvizesedett gatyában gázoltunk
a stégen napozó lányok elé
szitakötő-vadászatunk mosolyba ért
s nem tántorított a szúnyograjok ostroma sem

Leczo Bence

Milyen is volt a magyar hitvilág? 3. – A lények

Sorozatunk harmadik részében sorra vesszük a magyar hitvilág és népmesék tipikus alakjait. Természetesen nem teljes, azonban igyekeztünk a meglévő források és tudományos munkák alapján kiválogatni azokat a lényeket, melyek vélhetően az ősi, pogány hithez kapcsolódnak. Cikkünk alapjául főként a Mitológiai enciklopédia szolgált, azonban vannak olyan fejtegetések, melyek más következtetésekre jutnak az alább olvasható megállapításoktól.

Allgeier Krisztina

Májusi reggel

A levegő magába szívja az életet,

a hosszúra nyúlt árnyakból,

mint gyűrött szirmát bontogató virág,

minden reggel

új életre kel

a Remény.

Helyőrség

Az elveszett kolozsvári Bánk bán – bemutató

Idén ünnepeljük a magyar filmgyártás 120 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból a Filmtett Egyesület és az Iskola Alapítvány a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum támogatásával egy különleges filmtörténeti csemegével készült. A magyar film napján az első magyar történelmi film, a Kertész Mihály által 1914-ben rendezett kolozsvári Bánk bán forgatásáról mutatnak be egy 12 perces dokumentumfilmet.

Leczo Bence

Milyen is volt a magyar hitvilág? 2. - Pokolra kell annak menni

„Nekem olyan kis lovam van, amelyik minden házba benyerít.”
Szabolcsi találós kérdés, megfejtése: dob.

A sámánizmus központi alakja a sámán, aki egyfajta közvetítőszerepet tölt be a szellemvilág és az emberek között. A cikkben nem konkrétan a magyar, hanem az össznépi sámánképre szorítkozunk.

Leczo Bence

Milyen is volt a magyar hitvilág? 1.

„Akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak,
vagy fákhoz, forrásokhoz és kövekhez ajándékokat visznek,
bűnükért egy ökörrel fizessenek.”


                                                  Szent László törvényeiből

Helyőrség

Eddig ismeretlen kéziratot találtak Pilinszky János álmaival Székesfehérvárott

A Pilinszky 100 jubileumi irodalmi sorozat részeként Pilinszky János és Székesfehérvár kapcsolatát bemutató online program felvétele kapcsán került elő egy negyven éve lappangó kemény fedeles füzet. A kéziraton szereplő jegyzeteket és Pilinszky János többoldalas álomleírásait Juhász Anna irodalmár olvashatta először.

Helyőrség

Újdonságok és átalakítások várhatók a Művészetek Völgyében – sajtóközlemény

A Művészetek Völgye csapata alig várja, hogy újra találkozhassanak a Völgy-lakók, szervezők, fellépők, látogatók, és szeretnék méltó módon megünnepelni a fesztivál tavaly elmaradt 30. jubileumát.

Kovács Újszászy Péter

Versek

Nyitott szekrényajtón
zöld madár szuszog.
Könnyezőpálmák hajolnak fölénk,
egymásban hallgatunk,
lábtól a kutyák.

Kolev András

Versek

Amerre lép, elalszik minden árnyék,
szavára lámpák gyúlnak délután.
Néhány bokornak hagyja, hogy még játsszék,
s a rőt bogyókra foltot ken sután.

Döme Barbara

A többi csak álirodalmi habverés – beszélgetés Szávai Géza íróval

Szávai Gézával egy kellemes kerthelyiségben ücsörgünk. Az asztalon finom bor, a társaság többnyire írókból áll, Géza a szokásos módon vicces történeteket mesél. Na igen, ilyen lenne ideális körülmények között a találkozásunk, ám a járvány miatt most beszorultunk egy óbudai lakásba, ahol a Pont Kiadó működik. Bár mindkettőnket nyomasztanak különféle problémák, a hangulatunk így is derűs, s mondhatni, ott folytatjuk a csevegést, ahol legutóbb abbahagytuk.

Pál-Lukács Zsófia

„Micsoda útjaim voltak nekem” – Bereményi Géza: Azóta is élek

Bereményi Géza 75. születésnapja alkalmából jelent meg idén a Magvető Kiadónál az Azóta is élek című, összegyűjtött novellákat tartalmazó kötet, ami a fülszöveg szerint egyrészt átfogja Bereményi nagy témáit (melyekkel az általa képviselt széles művészeti skálán mozog napjainkig), s bizonyos szempontból összesíti a rövidprózai munkáit, novelláit, másrészt pedig, összegző jellegével, a fiatal, az életműbe újonnan belépő olvasóknak is eligazítást ad.

Fehér Enikő

Apácapletyka

Megint kilopta a kis Jézust a jászolból. Tavaly is, vagyis tavaly csak megpróbálta a Fáni néni, azt dünnyögte, gyere, Petike, ne sírjál már annyit. Petike az unokaöccse, öltönyös ügyvéd, néha meglátogatja ezt a roskatag öreget. Persze hiába jön, a Fáni tiszta demens már, gyakran azt sem tudja, hol van, mit csinál.

Leczo Bence

Besúgva és besúgottan

A játék morális kérdések elé is állít: bár a Csernobilról szóló tudósítást nem igazán tudjuk megmásítani, azért kétszer is választhatunk. Az egyik, hogy feladjuk-e Tamást az őt kereső rendőrségnek az Európa Kiadó-koncertje után.
A másik eset kissé kacinfántosabb...

Demeter Arnold

Versek

Ez a part is csak egy végtelen
a többi közül. Mászófal az éj,
és benne a csillagokon először
a holdig jutok, melynek udvarában
kóstolót tartanak.

Csornyij Dávid

Versek

Minden kitalált országban
éltünk egy-egy percet.
Fantomtáncosokat rajzoltunk a hajnalba,
s kezdődhetett az égi előadás,
ha nem tetszett, felgyújtottuk az egészet,
elneveztük napfelkeltének, olyan őszinte volt.

Lövétei Lázár László

Péntekenként

Péntekenként kies tájainkon
Sosincs állatvásár:
Nem adunk-veszünk se lovat,
Se tehenet,
Se malacot:
Nem kísérné Isten áldása az ilyen akciókat:
Megkehesedne a ló,
Elvetélne a tehén,
Megvarasodna a malac.

Miklóssi Szabó István

Ábrahám álmainak koporsója

Amikor 2021. december közepe táján a téglából épült, régi tömbház második szintjének nekiütközött a hatalmas vasgolyó, és kidöntötte az egyik tartófalat, a munkások megdöbbenésére az összetört, lezuhanó téglák közül egy fekete koporsó bukkant elő.

Györgyei Szabó Magdolna

Infernális rettenet, amely valójában maga az élet

Sorozatunkban azt kérjük a kortárs íróktól, árulják el, kiket olvasnak, ha éppen nem a saját műveiken dolgoznak, és mely pályatársuk művészetét értékelik nagyra. Ezzel nem titkolt célunk, hogy a kortárs magyar irodalmat népszerűsítsük és jobban megismerjük a szerzőket. A Magyarország Babérkoszorúja díjjal is kitüntetett Száraz Miklós György ideális alany, hiszen azonkívül, hogy világirodalmi olvasottsága is lenyűgöző, igen jól ismeri a kárpát-medencei szerzők munkásságát is.

Farkas Wellmann Endre

Most épp egy kedvenc gyerekkori olvasmányomat próbáljuk meg operára átfordítani - Molnár Levente

Én azt viszem magammal külföldre is, ami vagyok, amit tanultam – a tisztességemet, a tehetségemet, az egyenességemet, a büszkeségemet, amit azért érzek, mert a világ egyik leggazdagabb kultúrájú nemzetének vagyok tagja. És –természetesen – a honvágyamat, senkit nem láttam akkora honvággyal dolgozni a munkáim során, mint önmagamat. Hiány van bennem, fontosak a gyökereim, amit első sorban a szűk családom, másodsorban pedig a tágabb, nemzeti családom távolléte okoz, ez a két családom van, ezek között érzem a teljes biztonságot és hitet arra, hogy érdemes csinálni.

Reiman Zoltán

Mátyás király és a Szent György Lovagrend

Talán sokan ismeritek a miskolci Sárkányölő legendáját, amelyben a derék Miskóc megmentette Bors vezér életét, és legyőzte a vezér birtokain garázdálkodó sárkányt. A történet azonban nem ért véget ennyivel.

Helyőrség

Artisjus-díjak 2021

Az Artisjus Irodalmi Díj presztízsértéke abban rejlik, hogy a pályatársak szavazzák meg a nagydíjast és a négy alkategória díjazottjait. Megalapítása óta összesen 74 költő, író és irodalmár kapta meg. A díjat a korábbi években többek között Takács Zsuzsa, Kovács András Ferenc, Berkovits György, Nádasdy Ádám, Pintér Béla, Tőzsér Árpád és Kukorelly Endre vehette át.

Helyőrség

Versvideó - Tőzsér Árpád: Thészeusz egy moszkvai kórházban

Ezen a héten Tőzsér Árpád versére készítettünk videót, aki Grendel Lajosnak ajánlott versében mindnyájunknak is üzen... Az egzisztenciális kétségeink, belső vívódásaink mindig aktuálisak, de a versek felül tudják írni a hétköznapokat. Ha nem is mindig, de olykor biztosan.

Helyőrség

PÁLYÁZAT: Zenekaros relikviák

Szimatszatyor, Ricse-kendő, tagsági igazolvány. Egy aláírt szalvéta, egy tépett fénykép vagy egy megsárgult levél. Fiatalságunk vágyott és féltve őrzött kincsei. A Volt egyszer egy beatkorszak blog szerkesztősége, az NKA Hangfoglaló program és a Hangőr Egyesület a tavalyi Hogyha hallom én, minden az enyém! című pályázat sikerén felbuzdulva ismét közös emlékezésre hívja a hazai beat, pop és rock rajongóit.

Jóna Dávid

Gyűlölj nyugodtan!

Gyűlölj nyugodtan!
Nem áll jól ez az udvariaskodó langyos utálat,
a kínos felszínesség,
magadnak is árthat.
Ez az unalmas labdatartás,
ez a léleknélküliség,
mondd végre, hogy mit érzel,
mondd ki, hogy elég!

Fecske Csaba

Versek

visszaszerezni meggondolatlanul
ami egyszer már volt nagyon
a vágy feltüzelt rohamcsapatával
harcias kis gerillák akik otthon vannak
az ösztönök sötét bozótosában
és a harc eredménye totális vereség
káosz eltévedt érzések méltatlankodása
üres a kéz a szív tele sötéttel

Farkas Wellmann Endre

Ma nincsenek komoly és tiszta szakmai döntések – interjú Zalán Tiborral

Mindig van mit csinálni, hiába tervezem, hogy végre lógathatom a lábamat, mint derék és kiérdemesült immár-nyugdíjas, lassan szépkorú, vagy már egészen az, magyar állampolgár. Pedig, de jó lenne (legalább egyszer kipróbálni)!

Zalán Tibor

 Anti-Cantata profana

vadaknak szólott

verdeső szívvel,

fájó emberhangon

hozzájuk sikoltott.

Szente Anita

Igen

Itt valami nem stimmel. Habzik. Furcsa szaga van. Talán romlott volt a hús? Nem értem. Komolyan mondom, hogy nem értem. Kezdjünk mindent az elején. Elképzelhetőnek tartom, hogy kislánykoromban a fütyis babát nem én kértem, hanem kaptam. Ajándékba. Komoly célból. Mielőbbi rálátás. Látás, de mire? Hogy én más vagyok, mint ő, s nem azért pisilek ülve, mert úgy kényelmes?

Uramisten, a só kimaradt!

Lévai Aliz Mária

Versek

Elharapsz, mint egy mondatot,
szád vérrel telik meg.
Hiányos a mondat,
ma sem mondasz ki.

Paál Zsolt

Három kulcs

– Gyermekeim, közel az óra, mely elszakít tőletek. Nem vagyok tehetős ember, mégis kincseket hagyok rátok. Miután meggyászoltatok, menjetek a kert végi diófához, ássatok annak gyökeréhez, s ottan találtok egy szelencét. Nyissátok meg, s bölcsen rendelkezzetek arról, amit benne találtok.

Farkas Wellmann Endre

Kereszténységnarratívák két Németh-könyvben

A regénycímeket tekintve – Iszony és Irgalom – akaratlanul is valamiféle keresztény retorikát érzünk a fogalmak mögött, ha pedig még néhány Németh-regény címválasztását is hozzávesszük – a Gyászt és a Bűnt – ugyancsak sejthető, hogy e metaforák jelentéseit valamilyen teológiai tartalommal telíti eleve a szerző.

Veres Tamásné Kiss Katalin

Akinek nótája nincsen

A fiú az osztálytársaival ment haza az iskolából, amikor észrevette, hogy az apja megint részegen alszik a padon. Úgy tett, mintha észre sem venné, olyan volt, mint egy ottfelejtett csomag.

Szilágyi Zsófia Emma

„A költő működését, ha vizsgáljuk” - Kürti Lászlóval Szilágyi Zsófia Emma beszélget

 Kürti László a kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb költője. Zsigeri és elképesztően bátor alkotó; kockázatvállalásának köszönhetően pedig nem egy versében képes elérni a költészet legnagyobb magaslatait. Művészetének állandó kísérője az örök, végső emberi attitűd, maga az ősnyugtalanságból fakadó kínzó elégedetlenség. Őt olvasni nemcsak rendkívül jó élmény, hanem hihetetlenül felkavaró és elgondolkodtató is egyben.

Döme Barbara

Sanyi és az újragondolt Jézus-töltöttkáposzta

Megrendeltem kétméternyi bézs árnyalatú könyvet, mert az megy a nagyszobai fal színéhez. A hirdetésben az állt, online meetingekre ajánlják a válogatott könyvcsomagot. Ezeket maga mögé teszi az ember, és nagyon műveltnek tűnik. Csak azt kellett megadni, hány méternyi polc van a szobában, meg milyen színű a tapéta, hogy elegendő mennyiségű és árnyalatban is passzoló könyvet küldjenek. Sanyi holnap élőben jelentkezik a neten, menőnek kell látszania.

Mióta Sanyit részegen találtuk egy gabonakör közepén, pang az üzlet, mintha szándékosan kerülnének bennünket a turisták. Pedig éppen a vendégek kedvéért találtuk ki, hogy elvitték az ufók, de lassan kezdem azt hinni,

Farkas Wellmann Endre

Amikor 2005-ben... – Törőcsik Mari emlékére

Marika – mert arra kért, hogy így szólítsam – most elment a többiek után az égi panteonba. A gazdag életmű, a felejthetetlen alakítások örökkévalóvá teszik egy nemzet számára, a magyar filmművészet és színházi élet legnagyobbját gyászoljuk most mindannyian. Teljes élet és teljes életmű maradt utána, bár szerettük volna még látni a színpadon, ahogyan ő is ezt szerette volna. Mert ebben hitt, a munkában, a művészet jobbító erejében.

Bonczidai Éva

Épp ránk van szükség – Gazdag Ágnes műveiről

Mint amikor egy játékdobozból nem gyermeknek való dolgok kerülnek elő – Gazdag Ágnes képei épp az ilyen szinte-ártatlanság miatt zavarba ejtőek. A kedves képű ragadozók és antropomorf szörnyek reneszánsz és barokk klasszikusokat idéző portréi egy sajátos mitológiát teremtenek. De lehet ez tréfa is, pimasz, pajkos, sőt pajzán – otromba és felszabadító farsangi világba csöppenünk, ahol állatarcúságunk és finomkodó gesztusaink egyaránt nevetségesek.

Nagygéci Kovács József

Láthatáron innen és túl

Szilágyi István új regényének címe Messze túl a láthatáron, éppúgy utalhat a sok évszázaddal ezelőtti idők teljes megismerésének lehetetlenségére, mint – és ezzel már be is lépünk a regény terébe – az emberi elme és lélek (kinek melyik és milyen relációban) kifürkészhetetlenségének tényére.

Helyőrség

Versvideó - Polgár Kristóf

Írnak a kísértetről, halott hercegről,
halott királyokról és halott anyáról.
És írnak az én halott Ophéliámról.

Yorick, ha ezt látnád…!

Pál-Lukács Zsófia

Szívem zsong a szép szavaktól

A kétszeres Kossuth-díjas, Prima Primissima díjas és Magyar Örökség-díjas Kaláka együttes Kányádi Sándor megfogalmazásában „elegáns, másokkal össze nem téveszthető zenei tálcán nyújtja a verset a hallgatóknak.” Gryllus Dániellel többek közt erről a példátlan alkotói szerepvállalásról, útról, a zenekar hitvallásáról, lelkületéről valamint a Kaláka versudvar programjáról beszélgettünk.

Helyőrség

Költők versenye – Kiírták a balatonfüredi költőverseny pályázatait

Kiírták a pályázatokat a több évtizedes hagyománnyal bíró Salvatore Quasimodo balatonfüredi költőversenyre. A hagyományos kortárs verspályázat mellett idén dallal is lehet jelentkezni, illetve újdonságként Az én versem címmel a középiskolásoknak külön megméretést hirdettek. A díjnyertes alkotásokat az ez év szeptemberében rendezendő irodalmi fesztiválon mutatják majd be.

Ajlik Csenge

Másnapos rituálé és más versek

Ezek csak gyakorlatok, ez nem az éden.
Az önszabotázs ceremóniája,
móresek torztükrében.
Évek óta nem nevettem önfeledten,
vagy épp tegnap, csak elfeledtem.

Szallós Kis Csaba

Versek

amúgy el tudod hinni
hogy valahol
most is bolyonghat
észrevétlenül egy bálna

Farkas Wellmann Endre

Megkésett ajánló

Jó szívvel ajánlom dr. Balázs Géza költészet napi előadását, még akkor is, ha elmúlt április 11-e: de hát az előadás is arról szól, hogy a költészet a mindennapjaink része. Ajánlom tehát minden verskedvelőnek, érettségire készülő diáknak, de mindazoknak is, akikben mostanság éled fel a kíváncsiság a költészet iránt.

Novák Valentin

Dr. Rotács bárszekrénye

Hosszú, szürke ballon suhant a lakótelep télnyalta fái között. A ballon kopottas, barna aktatáskát szorított a hóna alá, s a ballon nyakán túl egy dekk eregetett füstjeleket az égre. A füstpárnák tetején károgó csapat várta, hogy kiteljék az idő.

Shrek Tímea

Ördögszeg

Egy napon a falubíró azt kérte tőle, csináljon már a templomra új ajtót, mert a régit már igen megrágta a szú. Nem kellett Jóskának kétszer mondani, lement a Tisza partjára, és kivágta a legnagyobb fenyőfát, amit ott talált.

Jenei Gyula

Őszi bevásárlások

szeretek vásárolni (vagy szerettem?),
megszerezni javakat, amikről azt hiszem,
szükségem lesz rájuk. ennivalót, használati
tárgyakat. tolni a bevásárlókocsit
a szupermarketben. amolyan korzó ez is,
szembejönnek ismerősök, munkatársak,
ráköszönünk egymásra, szót váltunk,
megállunk a borospolcok mellett vagy
a hűtőpultnál. felmelegítünk emlékeket.

Derzsi Pál

Kétely

veszítünk
mindig csak valahogy szétbontanak
földbe döngölnek számíthatatlan kények

valahol máshol ácsolják keménnyé
sorsszekercék s csapózsinórok villanásai közén
az életet az igent a nemet…

Nagygéci Kovács József

Naptár: egy évre elegendő vers

Égitest a vers: világít is, melegít is. És ezzel a költő a napot, napokat mint időt is hátára veszi. Megtölti ezzel-azzal, 2021-ben sem lényegtelen, hanem nagyon is fontos tartalommal. Az év versei 2021 nyugodtan nevezhető ilyen értelemben naptárnak.

Polgár Kristóf

Levél Ampelosznak

Együtt tanultunk írást, olvasást.
Abakuszon számoltunk nimfákat.
Hálónkig kergettük őket, küszöbön
felejtve a szarvasbőrt.

Nálunk idősebb hatalom
élt vétójogával. Úgy döntött,
meg kell halnod.

Birtalan Andrea

Farm

Magánszféránk fehér látványkonyha
Bizalmasod kukkol, s köpködi markát
Míg beveted ágyad megnyugodva

Létezése te vagy, te csirke far-hát
Benned él s belopva mítoszodba
Kölcsönösen teremtjük egymás arcát

Szilágyi Zsófia Emma

,,A valóság képes túllicitálni a legvadabb képzeletet is” – Jenei Gyulával Szilágyi Zsófia Emma beszélget

Jenei Gyula költő, az Eső irodalmi folyóirat főszerkesztője. Költészete meglehetősen személyes. Versei lehetőséget adnak arra, hogy beszélgessünk, hogy együtt vagy akár egyedül gondolkodjunk a bennünk, körülöttünk zajló eseményekről.

Jenei Gyula

Légszomj (2021. március) – jegyzetversek –

máról holnapra félek.
*
divatba jöttek az oltási fotók. de vajon ki készíti
őket? nem szelfik, mert akiket oltanak, többnyire
maguk elé néznek, s tekintetükkel látványosan
kerülik magát a műveletet. a kezük az ölükbe
hullik. de akkor ki csinálja a képeket? kit
kérnek meg? más oltásra várakozót,
nővért, orvost?

Szilágyi Zsófia Emma

A vörös az új fehér

A temetés után nem sokkal szeretett feleségemmel, Marionnal Párizsba költöztünk. Mióta az eszünket tudtuk, ebbe a városba vágytunk; a világ fővárosa, így emlegettük mindig.

Helyőrség

Versek szólnak a bevásárlóközpontokban a magyar költészet napján

A hétvégén összesen huszonegy – nyolc budapesti és tizenhárom vidéki – bevásárlóközpontban élvezhetik a magyar kultúra remekműveit a vásárlók, ugyanis vasárnap óránként két vers és egy Csimborasszó-dal hangzik majd el a plázarádióban, ezzel hívva fel a figyelmet a magyar költészet napjára.

Demeter József

Versek

Falusi surmó létemre, városivá vedlettem.
Idomárnő – a nejem. Ma pediglen, vezér-
Oroszlán lettem. Bömbölő vad. Ragadozók
Ádáz ragadozója. Vakcinás feleségemmel
Szemtől szemben… Koronavírus, kegyelem!

Eszteró István

Szózat ~ a szónép végzetes óráiban ~

a hús-vér édesanyanyelv barázdált
földrajza, szóhon szóhangulatos szómezőin
szógyökérből szóbokor, májusi szó-
zuhatagban szótőből nyíló szóvirág,
szócséplés után a szókincs szótárba való
betakarítása, ízes-zamatos tájszavak,
magas hangrendű dallamra mélyek
szívdobbanása, szófestés, szóképek, pajzán
szójárású szerelmes szópárok, szócsalád...

Szilágyi Zsófia Emma

„Mindig azt kerestem, ami egyedi, újító, meghökkentő” – beszélgetés Döme Barbarával

Döme Barbara írásai vagányak, impulzívak és rendkívül őszinték. Az olvasó könnyedén tud azonosulni a novelláiban ábrázolt karakterekkel, mert a szereplők maguk is hordoznak valamilyen sebet, szenvednek valaminek a hiányától vagy egy beteljesületlen vágytól. Ha egy mondatban kellene definiálnom Döme írásművészetét, akkor azt mondanám: csutkára szedett realitás, egy csöppnyi varázslattal.

 

Paládi Zsolt

A tiszta félsz kritikája

Engedjék meg, hogy egy rendkívül érdekes és felettébb érdekfeszítő előadást tartsak arról a tárgyról, ami számomra a legkedvesebb: magamról. Választásom tárgya talán meglepő lehet azok számára, akik nem ismernek, de hiába emelnék ki másikat, csak a hiúságok hiúságát szaporítanám. Korunk a műveletlenség eldorádója, a tudatlanság Mount Everestje, a korszellem pedig a hülyeség finoman lepárolt kvintesszenciája, amit élvezettel kortyolunk – fenékig. Beszéljek talán Baráthosi Balogh Benedekről, aki hiába utazta be a világ minden szegletét, s hiába írta le őket hatalmas életművében, a kutya se tudja róla, hogy kicsoda? 

Hodos László

Versek

Én, mint hajdani nagyvad,
Ki űzte az áldozatot
És kivívta a tiszteletet
A társak között,
Most fekszem a pamlagon
És érzem az időt,
Amint tovatűnik.

Csongor Andrea

Versek

semmi szarvasvadászat, semmi ragadozás,

csak a csomagolt párizsi meg a bégetés,

és nem léptem harmadikként a páternoszterbe.

Egy Ábel ivadék.

Helyőrség

Interjú Móré Tünde kritikussal

Tavaly ünnepelte fennállásának huszonötödik évfordulóját és ebből az alkalomból irodalmi díjat alapította a Pannon Tükör kulturális folyóirat. A díjazottak között van Móré Tünde irodalomtörténész, kritikus, vele készített interjút Nagygéci Kovács József.  

Szilágyi Zsófia Emma

,,Az egyenes ember mindig az igazság körül matat” – beszélgetés Csornyij Dáviddal

Mi dolgunk is van nekünk embereknek az igazsággal? Ha nem adunk választ, akkor a hazugság felé tendálunk? Csornyij Dávid első kötete úgy szembesít bennünket saját magunkkal, hogy közben észrevétlenül sodródunk át a mindennapiból a szürrealitásba.

Simek Valéria

Versek

A fény porszemei között ülsz a
szobában az ablaknál. A nagy
csendben a köszönésem is felszívódik.

Szabó Fanni

Versek

teremtett
világok határán
túlról jöttem feléd

altatónak
kutyák vonyítása
szólított fel
eskütételre ellened

Helyőrség

Interjú Mohácsi Árpáddal, a Szófa alapítójával

Az olvasónak mindig öröm, ha új irodalmi kezdeményezésről hall, hiszen a minőségi irodalmi tartalommal való találkozásnak érdemes mindig új formákat is keresni, vagy, ha lehet, teremteni. Ez utóbbit szeretné megvalósítani Mohácsi Árpád irodalmár, aki barátaival – és részben az olvasók támogatásával – Szófa néven egy új online irodalmi folyóiratot és egyben egy egy ígéretes irodalmi metalapot alapított. 

Fűrész István

Egyedül a forgatagban

Bereményi Géza Magyar Copperfield című könyvéről számos cikket írtak szakértő kritikusok. Ez itt egy olvasói ajánlás, amiben szabadon élek a kiemelés szabadságával. Több lesz az egyéni szempont, és vállalom az elfogultságot is.

Boda Miklós

Költőszerviz

Versmértékre szabok-varrok, csak hozd be a témád!
Hűtlen múzsádat. költőcském, hagyd a csudába,
mondd inkább, mi az óhaj. Elégia? Tán epigramma?
Hősi eposszal büszkélkednél? Megvan az ára.

Kecöli K. Gergő

Versek

Más ez a vers: arról szól, amire gondolni se
mersz. Miattad bántok ártatlanokat, a
szemeid miatt kerülök másokat: 2021 van, te
vagy a múzsám. Tudom, szeretsz, de mások
jobban szeretnek: és kegyetlen minden
gondolatod, mert képes vagy a boldogságra.

Kubiszyn Viktor

A virtuális valóságok atyja - Scifi – William Gibson és a cyberpunk

„A kikötő felett úgy szürkéllett az ég, mint a televízió képernyője műsorszünet idején” – ezzel a mondattal indul a máig leghíresebb cyberpunk mű, a Neurománc – egyenesen egy démonikus évből, 1984-ből. A több mint két dekáddal ezelőtti, műfajteremtő könyvben született meg a high-tech futurizmus aljas utcákra optimalizált változata, amiben a klasszikus noir regények költőisége a punk nihilizmusával egyesült.

Hazai András

Midlife Crisis

Félek, hogy rákos leszek. Nem tartozom semmilyen rizikócsoportba, nem volt daganat a családban, nem dohányzom. Nem ezért félek tőle, hanem mert kibaszottul ijesztő, rémes dolog rákosnak lenni. Sokszor végiggondoltam, milyen lehet hitetlenkedve meghallgatni a diagnózist, aztán végigasszisztálni, ahogy a testem felzabálja önmagát.

Nagy László

Pirosodik húsvét

Alkonyatkor festek
piros tojást, kéket,
borozgatva megköszönünk
égi üdvösséget.

Tél veszíti ingét,
pirosodik Húsvét,
hamarosan hazamegyek,
boldog leszek ismét.

Balajthy Ferenc

Húsvéti gyerekversek

Varázst zsongó rózsavíztül,
Kicsi-nagy lány mind megszépül,
Ajándékuk szép, színpompás,
Kézzel festett, hímes tojás!

Pál-Lukács Zsófia

„Isten nem egy utópiát kergettet velem” – beszélgetés Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel

Vegyük észre, hogy nemcsak egy kinti világ van, hanem van bennem is egy világ – ilyen gondolatokkal szólít meg bennünket a húsvét időszakában Böjte Csaba OFM, aki a világjárvány idején tapasztalt nehézségek során arra ösztönöz, hogy gondoljuk újra életünket és váljunk Isten ajándékaivá.