Előretolt Helyőrség: Karantének – Pályázat

2020. április 11., 00:59
Verebes György: Itt vagyunk (olaj, vászon, 100 × 120 cm)

Az Előretolt Helyőrség szerkesztősége a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Petőfi Irodalmi Ügynökség támogatásával nyílt pályázatot hirdet írók, költők számára. A szerkesztők által közlésre elfogadott pályaműveket a lehető leghamarabb kifizetjük, így segítve a magyar szerzőket, egyben friss minőségi tartalommal kívánjuk ellátni a kijárási korlátozás alatt a magyar olvasókat. Az eddig még nem publikált irodalmi alkotások közléséért egységesen nettó 25 ezer forint honoráriumot fizetünk, hogy minél több magyar szerzőt támogathassunk a rendelkezésre álló többmillió forintos keretből. Egy szerző többször, több művel is jelentkezhet. A pályázat és az elbírálás folyamatos. Az elbírálás során előnyt élveznek a gyesen, gyeden lévő, vagy legkevesebb két gyermeket nevelő szerzők. A nyertes pályázatokat naponta közzétesszük a helyorseg.ma portálon.

A pályázati felhívás 2020. május 31-ig érvényes.

A pályázatokat elektronikus úton várjuk a helyorseg.szerkesztoseg@gmail.com címre.

A pályázatra magyarul alkotó magyarországi és határon túli szerzők jelentkezhetnek.

Pályázni csak saját, közöletlen művekkel lehet (nyomtatásban vagy elektronikusan meg nem jelent szöveggel, ideértve a közösségi oldalakon történő közzétételt is). A pályamű elfogadásának esetén e feltételek teljesüléséről a pályázónak nyilatkoznia kell. Amennyiben egy mű elfogadásra kerül, úgy szerzője pár napon belül elektronikus úton megkapja az aláírandó nyilatkozatot, amelyet postafordultával papíralapon vissza kell küldenie.

A pályázati honorárium egy közlésre és nem egy műre vonatkozik! Egy közlés a versek esetében legfennebb két-három szöveg, prózai művek esetén maximum tízezer leütés. Egy pályázó több műfajban, több művel és több alkalommal jelentkezhet ugyanakkor.

Kérjük, hogy kézirataikat csatolmányként küldjék, amely lehet doc, .docx, .rtf vagy .odt kiterjesztésű, a kézirat tartalmazza a szerző nevét, a mű címét és – természetesen – a mű szövegét. Pdf és képformátumokat, kérjük, ne küldjenek. Ezen formai követelmények be nem tartása a pályázatot érvényteleníti.

A pályázat elbírálása folyamatos, szerkesztőségünk naponta döntést hoz a beküldött pályamunkákról. Döntéseinket – a beérkező írásművek nagy számára való tekintettel – elektronikus levélben és részletes indoklás nélkül közöljük minden érintettel.