Helyőrség: Fellázadt szavak - Böszörményi Zoltán kötetbemutatójáról

2023. május 03., 08:18
Fotó: Székelyhidi Zsolt

Május 2-án este mutatták be Böszörményi Zoltán új versválogatását Budapesten, az Ötpacsirta utcai irodalmi szalonban. A szép kivitelű, impozáns könyv a Magyar PEN Club kiadásában jelent meg, a verseket Márton László válogatta, Bollobás Enikő irodalomtörténész professzor írt hozzájuk értelmező tanulmányt. A bemutatón részt vett Laik Eszter író-szerkesztő is, az esemény hangulatát Bánkövi Bence csellójátéka színezte.

Fotó: Székelyhidi Zsolt

Bollobás Enikő tanulmányának címe önmagában is sokat elárul Böszörményi költészetéről: Létösszegzés, életszenvedély és nyelvtisztelet – e három kulcsfogalom köré rendezi össze gondolatait a kötetről az irodalomtörténész, aki tanulmányában a Böszörményi költői életművének igen alapos elemzésére vállalkozik. A tanulmány nem csak jelen kötet kísérőszövege, hanem a teljes költői univerzum sarokköveinek feltérképezése egyben, amely az olvasónak, de a műkritikusnak is biztos támpontokat kínál e versek megértéséhez. "A kötetet keretező két ars poetica - A vers és A költő trófeái – hitvallásként tartalmazza Böszörményi elveit a szenvedéllyel megélt élet poétikai projekciójának értékéről, a szó mindenekfelettiségéről, valamint a nyelvhasználat és a versírás szentségéről."  – írja találóan az irodalomtörténész, hiszen ez a kijelentés általánosan érvényes a szerző verseire, Böszörményinek a teljes költői attitűdjére, amellyel az élet és a költészet igazságait kutatja. A kötet így az eddigi lírai életmű – Márton László által készített – érzékeny keresztmetszete, amely nem kronologikusan, hanem a szerkesztő szempontjai szerint rendezi együvé a szövegeket, amelyek – szerző szándéka szerint – ebben a kiadásban nyerik el végleges formájukat.