Helyőrség: Méhes György-mesepályázat

2023. március 31., 10:14
Szulyovszky Sarolta: Repülők – naptárillusztráció (2015)

Méhes György-mesepályázatot hirdet a Méhes György–Nagy Elek Alapítvány és a Magyar Írószövetség. Méhes György Kossuth-díjas alkotó jelentős meseírói tevékenysége, az egyetemes magyar művelődés és nemzettudat megtartóerejének kimunkálásában vállalt szerepe példaként szolgál a kortárs alkotóknak. Éppen ezért a pályázat elsődleges célja a magyar gyermekirodalmi művek születésének ösztönzése.

A pályázatra azon alkotók jelentkezését várják, akik tagjai valamelyik anyaországi vagy határon túli reprezentatív írószervezetnek. A nevezés ingyenes, de szerzőnként csak egy művel lehet pályázni.

A pályázatra olyan alkotással lehet jelentkezni, amely megfelel a mese műfaji követelményeinek, terjedelme minimum 5000, maximum 10 000 leütés, foglalkozik a ma gyermekeinek kérdéseivel, természetszeretetre és együttérzésre ösztönöz, vagy történelmi eseményt dolgoz fel, továbbá a humor eszközrendszerét is sokrétűen használja. Fontos, hogy a pályázóktól korábban nyomtatásban, internetes felületen még nem publikált műveket várnak.

Díjazás:

  1. helyezett: 500 000 Ft
  2. helyezett: 300 000 Ft
  3. helyezett: 100 000 Ft

A pályázat benyújtása:

A pályázat anonim, a beküldendő pályaműre csak a jelige és a mű címe kerüljön. A szerző nevét a beküldött dokumentum címe se tartalmazza! A pályaműveket a Magyar Írószövetség egy munkatársa kizárólag az erre a célra létrehozott e-mail-címen keresztül fogadja – az anonimitás biztosítása érdekében csak neki van hozzáférése az e-mail-fiókhoz. A Magyar Írószövetség a pályaműveket anonimizálva adja át a zsűrinek.

 A pályázati anyagot elektronikus formában kell beküldeni, csatolt fájlként, *.docx vagy *.pdf kiterjesztésben. A levél tárgya a pályázat címe legyen. A küldött e-mail tartalmazza csatolmányként a pályázati művet. A legjobb pályázatok beküldői a feladó e-mail-címére értesítést kapnak a zsűri döntéséről. Ebben az esetben, a pályázónak válaszlevélben kell elküldeni az adatait és további elérhetőségeit.

Beküldési cím: mehesgyorgypalyazat@gmail.com
Beküldési határidő: 2023. április 30.

A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálását szakmai zsűri végzi. Nagyszámú pályázati munka esetén a kiíró fenntartja a többlépcsős zsűriztetés lehetőségét. A kiíró fenntartja a jogot megosztott díjak kiadására, illetve arra, hogy a pályaművek minősége függvényében egyes helyezéseket ne ítéljen oda.

A sikeresség szempontjai:

Az elbírálás kiemelt szempontja az irodalmi megalkotottság, érték.

Bírálati határidő: 2023. május 25.
Díjátadás: 2023. június 9-én, ünnepi műsor keretében.