Ilyés Krisztinka: Kettős kötetbemutató a Benczúr-házban

2023. december 04., 10:54
Rózsássy Barbara, Tallián Mariann, Lázár Balázs, Zsille Gábor/Fotó: Magyari Lukács

Rendhagyó, kettős kötetbemutatónak adott helyet a Benczúr-ház, ahol a teltházas díszterem irodalomkedvelő közönsége egy sokoldalúan alkotó házaspár, Tallián Mariann színművész, író és Lázár Balázs színművész, költő, a Törvényen kívüliek és Karanté(ny)ek című, legújabb könyveivel ismerkedhetett meg. Az est felvezetésében kiderült, a két szerző ugyan a közös projektjeik, a versszínházi előadásaik révén sok időt tölt együtt, egy térben, az íráshoz, az alkotáshoz viszont mindkettőjüknek magányra, csendre van szüksége. A kötetek szerkesztői, akik egyben az est moderátorai is voltak, Rózsássy Barbara és Zsille Gábor József Attila-díjas költők többek között arra is kíváncsiak voltak, hogy milyen különbségek fedezhetők fel a házaspár alkotói módszerei között. S ahogyan az a bemutató során kiderült, az olvasói célközönségük között kevés az átjárás – ez persze annak is köszönhető, hogy míg Tallián Mariann elsősorban az ifjúságnak ír prózai műveket, addig férje a költészet világában érzi magát otthon. Mindezek ellenére találunk egyezéseket a két kötet között, hiszen a két mű – tartalmi szempontból – több helyen is összetalálkozik, mint például a Trianon tematikában. Lázár Balázs a kötet felét szentelte a békediktátum századik évfordulója kiváltotta gondolatkörnek, míg Tallián Mariann Foszlott szál című kötetindító novellája hozza közelebb az ifjúság számára ezt a fájdalmas, és érzékeny témát. „Azt érzem, hogy ez a téma a kollektív tudattalanban nincs még feldolgozva, ezért akartam erről írni, hozzásegíteni akár magamat, akár másokat is, hogy végre túlléphessünk rajta” – fogalmazott a színész.

Lázár Balázs/Fotó: Magyari Lukács

Valahol ebben, a régmúltunk felidézésében látjuk együtt, egymás mellett Lázár Balázs és Tallián Mariann alkotói világát, míg a versek másik nagy témája a címből is következtethető világjárvány. A Karantén(y)ekek egyszerre komoly és játékos formában dolgozzák fel, építik egymásra a testi és szellemi vírusok okozta bezártság-létet és a Trianon utáni magyarság „bezárattatását.” Az első ciklus Covid-eklogái pedig izgalmasan kapcsolják össze Vergilius, Radnóti és Lázár „szemelvényeit” s a költőtől megtudhattuk, hogy „számára az egyre inkább széttartó jelen világunkban éppen a kötött forma ad alkotói biztonságot és szabadságot egyszerre.” Munkamódszerének lényegéről így vallott még: „A költészet egyfajta sűrítés, de a sűrítés mellett ott vannak a ritmusok, a metrumok, a formák, amelyek magukkal ragadnak. Sokszor egy forma vagy egy dallam visz el, máskor pedig egy gondolat indít el. Az első gondolatot sokszor felülről kapja az ember, a többit magának kell megírnia.”

Tallián Mariann/Fotó: Magyari Lukács

Zsille Gábor, Lázár Balázs Karantén(y)ek című kötetének szerkesztője kiemelten fontosnak tartja, hogy egy könyv kiadását egy megfelelő műhelymunka előzze meg. Ez pedig csakis akkor valósulhat meg, ha a szerkesztő objektív szemként tud együttműködni az adott íróval, költővel. Zsille Gábor ugyan jó barátságot ápol költőtársával, szerkesztőként mégis szigorú vele.

Tallián Mariann olvasóközönsége az ifjúság, akiknek elsősorban olyan műveket próbál írni, amelyekbe ugyan beszivárognak a jelenkori nehézségek, ám írásai különböző történelmi korszakokat idéznek meg. Tudatos választás a szerző részéről a történelmi távlat, hisz elmondása szerint fontos eltávolodni a hétköznapi, földhözragadt valóságtól. „Elmélyülni más korokban lehetőséget teremt az olvasónak távlati szemszögből rátekinteni a jelenünkre, így könnyebb a cipelt terheinktől megszabadulni, szinte egy kulcsot kapnak a gyerekek a megoldáshoz.”

Rózsássy Barbara, a novelláskötet szerkesztőjének kérdésére, mit szeretne üzenni az írásaival, a szerző azt válaszolta: „Hiszek abban, hogy van egy Gondviselő, egy Mindenható, akinek van egy pókhálószerű biztonsági hálója, ami megtart minket. Ha valakit fájdalom, nehézség ér, akkor nem szabad a reményt elengedni, hiszen ott vannak a barátaink, van egy közösség, akihez fordulhatunk. Ezt a hitemet pedig én minden történetembe beleírom, mert ott van mélyen, a küldetéstudatomban” – zárták Tallián Mariann gondolatai a két kötet különleges bemutatóját, melyet a szerzőpáros közös színészi felolvasásai színesítettek.