Helyőrség: Az Irodalmi Magazin Petőfi-száma

2023. március 24., 09:40

Megjelent az Irodalmi Magazin Petőfi-száma, melyben az olvasók személyes Petőfi-képének árnyalására tesznek kísérletet a szerkesztők. Az összeállítás a kétszáz éve született költő egyedülálló vonzerejének okait kutatja, mindezt interjúk, tanulmányok, műértelmezések és kortárs alkotók vallomásain keresztül.

„Hogyan lehet megérteni, aktualizálni Petőfi ikonikus szerepét irodalomtörténetünkben és nemzeti emlékezetünkben a szakmai tisztánlátás igényével?” – e kérdés megválaszolásának kihívását jelenti az éppen kibontakozó emlékév. Egy korszerű és sokoldalú portré felvázolása, a Petőfi-kultusz kritikus elemzése, a korszakkal foglalkozó szakértők paradigmaváltó vizsgálati eredményeinek ismertetése, valamint az új megközelítések előtérbe helyezése, többek között Szendrey Júlia munkássága, a költő pályatársaival való kapcsolata vagy éppenséggel a kevéssé ismert prózai és drámai szövegek jelentőségének bemutatása képezik a lapszám gerincét. Teret kap még benne az életmű utóéletének pedagógiai, zenei, filmművészeti és popkulturális aspektusa, valamint a 19. századi magyar irodalom alapkérdéseinek (a romantika, a politikum, a népiesség) újragondolása.

A kiadvány Petőfi inspirálta képzőművészeti alkotásokkal, portrékkal, a költő saját grafikáival és kézirataival, illetve tárgyi emlékeivel egészül ki gazdag fotóanyagokon keresztül.