Helyőrség: Húszmillió forinttal támogatja az irodalmi szervezeteket és folyóiratokat a Méhes György–Nagy Elek Alapítvány

2024. március 20., 10:53
Nagy Elek, a Méhes György-Nagy Elek alapítvány alapítója
Húszmillió forinttal támogatja a Kárpát-medencei irodalmi szervezeteket és határon túli folyóiratokat a Méhes György–Nagy Elek Alapítvány


A koronavírus-járványt követően a szomszédban folyó és elhúzódó háború nehéz gazdasági helyzetet okozott Magyarországon és az egész Kárpát-medencében, ami azt eredményezte, hogy minden területen, így a kultúra, azon belül az irodalom területén is a támogatások nagymértékben csökkentek. 

A 2022-ben létrejött Méhes György–Nagy Elek Alapítvány kuratóriuma – az alapítók kezdeményezésére és felajánlásának köszönhetően – úgy döntött, hogy erre a helyzetre való tekintettel, az anyagi lehetőségeinek keretein belül meghívásos pályázatot ír ki Kárpát-medencei irodalmi szervezetek és határon túli folyóiratok támogatására. 

A meghívott szervezetek, folyóiratok számára működésre legfeljebb egymillió forint támogatást, programokra legfeljebb hárommillió forint támogatást ítélt oda az alapítvány kuratóriuma. Öt írószervezet és nyolc folyóirat részesült támogatásban, melyből hét Erdélyben működik, három Magyarországon, kettő Felvidéken és egy Kárpátalján. A maximális négymillió forintos támogatásban részesült az erdélyi Napsugár folyóirat és a Szépírók Társasága, kétmillió forintot kapott a marosvásárhelyi Látó folyóirat, a többi szervezet és folyóirat egy-egy millió forint működési támogatást kapott.

„A jelenlegi gazdasági és kultúratámogatási helyzetben kiemelten fontosnak tartjuk a Méhes György–Nagy Elek alapítvány támogatását, tekintettel arra, hogy biztosítja a legnagyobb határon túli magyar írószervezet működését, ha tetszik, kellő levegőhöz juttat annak érdekében, hogy a megcsappant kulturális támogatások által fémjelzett időszakot követően a megfelelő tempóban tudjuk tovább folytatni az erdélyi magyar irodalmi stratégiák, tevékenységek fejlesztését” – jelentette ki Szántai János, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnöke.

Nagy Elek, az alapítvány alapítója, Méhes György Kossuth díjas író fia elmondta, hogy „A Kuratórium az elbírálásnál figyelembe vette az adott szervezet tevékenységét, valamint a szervezet jelenlegi, egyéb támogatási rendszerek révén kialakult anyagi helyzetét is. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben a Méhes György–Nagy Elek alapítvány a rendelkezésére álló eszközökkel, saját krédójának megfelelően, támogatja az egyetemes magyar kultúrát, azon belül is az irodalmat.”

Az alapítvány célja, hogy elsődlegesen, de nem kizárólagosan támogassa a határon túli magyar kultúrát, irodalmat, írókat, költőket, valamint ápolja Méhes György életművét. Mindezt az alapítvány különböző programokkal, pályázatokkal segíti.

A Méhes György–Nagy Elek alapítvány céljai:

  • A magyar, kiemelten a határon túli magyar kultúra – különösen az irodalom – támogatása.
  • A magyar, kiemelten a határon túli fiatal magyar művészek, költők, írók támogatása.
  • A magyar kulturális, hagyományőrző programok, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, kiemelten a határon túliak támogatása.
  • A magyar és más népek békés együttélését elősegítő programok támogatása.
  • A fiatalság olvasási, különösen szépirodalmi olvasási kedvének növelésére szolgáló programok támogatása
  • Méhes György, polgári és újságírói nevén Nagy Elek Kossuth-díjas erdélyi magyar író, újságíró életművének gondozása, emlékének megőrzése.