Helyőrség: Megjelent a Várad áprilisi száma

2023. április 15., 08:22

Az irodalmi, művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos folyóirat 22. évfolyama idei negyedik számának képzőművésze Jakobovits Márta, akivel Tóth Hajnal beszélgetett el legutóbbi tárlatairól, sikereiről, törekvéseiről, a riport címe is vallomásos: Minden színnek és formának megvan a maga titokzatossága. A lapindító Restitutio in integrum sorozat ezúttal Petőfi Sándor két költeményét hozza előtérbe, a bicentenáriumi emlékév jegyében is. Verset Debreczeny Györgytől, Hellmut Seilertől (Benő Eszter fordításában), Szentgyörgyi Lászlótól és Fábián Judittól közöl a Várad áprilisi száma. Bölöni Domokos prózaverse Dsida Jenő emlékének ajánlva így indul: „Nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat, első napja, másodnapja: locsolónap.” Domonkos László ezúttal Ivó a Rózsaszín Cicákhoz címmel közöl elbeszélést, Zsidó Ferenc pedig készülő, Anti című regényből egy részletet. Lokodi Imre novellával, Juhász Zsuzsanna rövid prózával, Pintea László elbeszéléssel van jelen ebben a lapszámban.

Jánó Mihály sepsiszentgyörgyi művészettörténész a kökösi unitárius templom középkori falfestményeiről ír a Szent László-legendárium vonatkozásában, Barkóczy László és Fülöp László kaposvári kutatók a váradi szabó céh 1614. évi szabályzatát mutatják be. Farkas László ezúttal Buffalo Bill Nagyváradon címmel közöl hely- és sajtótörténeti tudósítást.

Tompa Andrea író–olvasó találkozó főszereplőjeként járt Váradon februárban, erről is olvashatunk a kiadványban, nemkülönben a Föld napja kapcsán az aktuális kihívásokról. Barabás Zsuzsa e havi keresztrejtvénye Gárdonyi Géza gondolatát „keresi”, a megfejtők háromhavi előfizetést nyerhetnek.

A friss folyóiratszám Akivé nyomás alatt válunk címmel közöl filmismertetést Szombati-Gille Tamás tollából, aki Charlotte Wells Aftersun című, önéletrajzi ihletésű filmkölteményéről ír. Kuriózumszámba megy E. M. Cioran Le terrifiantat et le risible című, 1987-es miniesszéje, ami románul csupán tavaly jelent meg először Alexandru Seres ajánlásával és fordításában, magyarul pedig A félelmetes és a nevetséges címmel most olvasható elsőként, Fried Noémi Lujza fordításában.

A Várad áprilisi és korábbi számai megrendelhetők a varadszerkesztoseg@gmail.com e-mail címen, ezen előfizetés is lehetséges. A megrendelők a folyóiratot postán kapják meg, az előző lapszámok a varad.ro honlapon is olvashatók.