Kégl Ildikó: Nílusi sügér morális kérdésekkel fűszerezve

2021. november 04., 17:04

A Viktória-tóban rengeteg a hal, miután túlszaporodott a nílusi sügérállomány, aminek a halászatból élő lakosság akár örülhetne is. A térség megélhetése ugyanis erősen függ a kontinens legnagyobb édesvízi tavától, s ezzel összefüggésben a benne élő halállománytól. De akkor mégis miért kell sürgősen nemzetközi segítséget kérni a tó megmentése érdekében? És miért összegzi ilyen kétségbeesve a helyzetet a helyszínre érkező kutatócsoport vezetője, a neves halbiológus, dr. Simon Péter, hogy ,,sok a hal, és éheznek az emberek.” Mi lehet az oka a látszólagos önellentmondásnak?
Oberczián Géza A küldöttek című, valós eseményen alapuló regénye Kelet-Afrikába, Tanzániába kalauzolja az olvasót, hogy egy tudóscsoport segítségével választ találjon olyan súlyosan egymásnak feszülő kérdésekre, mint például, hogy hol szab határt a természet kizsákmányolásának
a gazdasagi érdek? Képes-e határt szabni egyáltalán? És milyen hatalmi ágens kezében összpontosulnak az adott kérdésre adható válaszlehetőségek.
Az ökológiai regényként meghatározott mű lebilincselően izgalmasan tár elénk egy látszólag lokálisnak tűnő problémát, amely
egyre terebélyesedik, míg végül átlépve országhatárokon, kontinenseken, korunk egyik legjelentősebb ökokatasztrófáját sejteti.
A többkötetes szerző izgalmasan vetíti elénk azokat a képeket, amelyekből láthatjuk, egy-egy élőhely — adott esetben a Viktória-tó — megváltozása miként befolyásolja közvetlenül és indirekt a benne élő fajok alakulását, s az erre ráépülő halgazdaságot.
Oberczián Géza regénye ugyanakkor nem pusztán azokra a kölcsönhatásokra mutat rá, amelyek az ökoszisztémához kapcsolódnak.
Eltöprengésre alkalmas módon tárja elénk a szerző a gazdasági és poltikai döntéshozatal során felmerülő morális kérdéseket is, egy-egy karakterének megformálása közben. A küldöttek egy fanatikus tudós csoport — olykor kilátástalannak ígérkező — mentőexpedíciójába enged betekintést, miközben szövetségeseik és az ellendrukkerek akcióit is figyelemmel kísérhetjük.
Miközben a cselekmény kibontakozni látszik, felsejlenek a különféle döntések mögött meghúzódó érdekek, s ezzel párhuzamosan a fő karakterek is pőrére vetkőznek előttünk.

Vajon sikerül új egyensúlyi állapotot létrehozni élőhely és élőlény között? Vagy rezignáltan nyugtázhatjuk, hogy bekövetkezett a környezeti katasztrófa, s már nincs lehetőség lépéseket tenni ennek megelőzésére?
Oberczián Géza A küldöttek című ökológiai manifesztuma erre a kérdésre is választ ad, miközben a krimi és a fejlődésregény stílusjegyeit sajátosan és igencsak megkapó módon ötvözi legújabb könyvében.

A közelmúltban megjelent regényt a szerző november ötödikén öt órától a miskolci Feledy-házban mutatja be.