Nagy Attila: A cserkészliliom peremvidéki szirmai

2023. október 21., 08:30

Minden egyes, a helyi regionális történelem egy-egy darabját kiszínezni kívánó kiadvány megjelenése valóban fontos és kívánatos, kiváltképp napjainkban. Éppen ezért nem csupán a felvidéki magyar cserkészmozgalom, hanem a Rimaszombat története iránt érdeklődő számára is érdekes és inspiráló lehet a Lilium Aurum kiadó gondozásában megjelent, A cserkészliliom peremvidéki szirmai című kötet, amelyben a szerző, Gaál Lajos, a 110 éves rimaszombati cserkészet krónikáját tárja elénk.

A megkopott történelmi emlékezet ugyanis még inkább hajlamos a felejtésre, ráadásul kórságosan és gyorsan – ilyen értelemben a helyi közösségi emlékezetkultúrát is megmozgató, háromszáz oldalas kiadvány mindenképpen több, mint „szerény krónika”, ahogyan szerzője írja. Gaál Lajos jelzi, hogy „sorai újságcikkek, folyóiratok, idős és fiatal cserkészek elbeszélései, valamint személyes élmények alapján íródtak meg”, mégis többet, pontosabban többletet is odaemel a helyi történelem képzeletbeli filmjének kiszínezett kockái közé. Hiszen fotótörténeti szempontból sem elhanyagolható az az izgalmas vizuális forrásanyag, amely a szöveg kiegészítője és „láttatója” mellesleg.

„Mellesleg”, hiszen sok kutató számára az írott forrásanyag mellett a képi megjelenítés, a regionális, jelen esetben a cserkészmozgalmi történelem vizuális adatbázisa, illetve annak gyűjtése és bemutatása marginális, kevésbé fontos. Azonban manapság éppen azt tapasztaljuk, hogy a képi emlékezet, a fotótörténelem egyre inkább helyet és rangot kér magának a „nagy történelem” mellett a mikrotörténelem nagypolcán, ahogyan a lokálpatrióta olvasó szívében is.

A kötet szerzője, jegyezzük meg, adósságot is törleszt: szülővárosának egy eddig, noha ismert, de nem ilyen részletességgel kiszínezett történetét igyekszik méltó módon bemutatni. Jó sorvezető mellett haladva állít szép és hiteles emléket Rimaszombat cserkészeinek – ahogyan a kiadványban jelzik is –, ebben két fő célt követve: „emléket állítani az egykori cserkészet nagyjainak és inspirációként szolgálni az utánunk jövő cserkészgeneráció számára”. Emlékezni és emlékeztetve nevelni – ezt a sokszor elhangzott vezérelvet, megfűszerezve a helyi történelem sajátos ízével példásan teljesíti is a krónika, hiszen, ahogyan Gaál megjegyzi, „a háború előtti nagy cserkészgeneráció mindenképpen megérdemli, hogy megemlékezzünk tetteikről, történeteikről. Egy nemzedék sorsa és útkeresése rejlik bennük. Az önfeláldozóan véghezvitt nemes cselekedetek – legyenek azok mindennapiak vagy heroikus nagy tettek – példaképül szolgálnak az utánuk jövő generációk számára.”

A kiadvány méltán odaillő minden rimaszombati, gömöri és felvidéki magyar ember könyvespolcára.

Gaál Lajos: A cserkészliliom peremvidéki szirmai, Vámbéry Polgári Társulás, Dunaszerdahely, 2023

 

 

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2023. októberi számában)