Jóna Dávid: Pató Pál úr meggondolta, meggondolta magát

2023. április 01., 07:02
Todor Tamás: Az elrendeződés (90×70 cm, olaj, vászon, 2021)

Mélyen Tisztelt Bíróság! Alulírott Pató Pál ezúton kereseti kérelmet terjesztek elő sérelemdíj megállapítása iránt az évtizedekig sújtó személyemet érintő megbélyegzéssel szemben. Eljött az idő, azt hiszem (bár ebben nem vagyok, sőt nem lehetek biztos), erkölcsi és majdan anyagi rehabilitációm megkezdésére. Akkor, amikor az emberek az ajtófélfára írják azt, hogy „holnap”, amikor tömegek hisznek abban, hogy „az idő mindent megold”, amikor generációk nőnek fel úgy, hogy elképzelések nem valósulnak meg, akkor nem hiszem, hogy helyes eljárás engem megkülönböztetni, pellengérre állítani. A hitem és meggyőződésem szerint megfontoltságomat vádló halogatásnak értékelni, rosszindulatúan közszemlére tenni sorsom, vagyis annak dúsan képzelt fonákját, biz nem tisztességes. A költő uraság beljebb tévedt a kelleténél, így sorsom rontá, midőn a papírt piszkítva felsóhajtá nemtelen vádjait.

Petrovics (Petőfi) Sándor alperes egy túlbuzgó, izgága ember, aki belekap a forradalomba, szerelembe, eszmékkel kergetőzik, s ezt nagy nyilvánosság előtt teszi, ám lelke rajta. De kérdem én, mi lett ebből a nagy kiáltozásból? Semmi jó, kérem.

Nemes ember vagyok, jegyző hivatalomban egy éltet tisztességesen abszolváltam, mindmáig meglehetősen szerény emberként falun élek, nekem ez sok, kérem! Vallom a visszafogottságot, az óvatosságot, meg hogy ne ítélkezz, hogy ne ítéltess, ha az ember kimond valamit, ahhoz tartsa meg magát. Nem haragszom Petőfire, végül bejött neki az élet, csillaga módosan ragyog, de nem irigylem, félreértés ne essék, még levelet is készültem írni neki, de aztán nem küldtem el felé, azt gondoltam, hogy ez még ráér, az ifjonti hév így is repítette eléggé, világszabadság, édes Istenem! Mint sziklába vert hullámok, aztán vérét költötte pusztán hívságból, ő dolga, nem akartam belefolyamodni dolgaiba. De amit rólam szókupeckedett, az akkor is skandalum, nem maradhat így!

Igen Tisztelt Bíróság, nagy gondolatok kérlelhetetlen őrzői! Az Önök figyelmes kegyelméből azt remélem, hogy a Pató név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, ahogy mondani szoktam, s amit fentebb nevezett használni, elbitorolni volt képes. Nem tudom, igen Tisztelt Bíróság, hogy magánérdekű sérelmem miképpen orvosolható, hogy tudna formát önteni, de ha pör, legyen hát az, mégsem járja, hogy maradjon világ csúfságára az az irka-firka rólam. Kérem, Tisztelt Bíróság, írásban nem cifráznám sérelmeim, legyenek szívesek szóbeli meghallgatásomat rendeljék el, az eddigi messze hallgatásom pedig érteni szíveskedjenek.