Ébert Tibor: Versek

2021. március 11., 07:34
Fekti Vera: Vár utca (olaj, vászon, 60 × 80 cm, 2019)

Utcák


betakarózom
az utcák takaróival
konvent utca apácapálya
kecske utca
hosszan fekszem
így hullanak rám az utcák
nyerges utca kalapos utca
védcölöp út
takarjatok be rétegek
sok sok lépés futás
megállás taposás
fázom
az éveim ágyában
ventur utca hosszú utca
káptalan utca
tekerjetek körül
szorítsatok magatokhoz
egyre erősebben
a homokkal a földdel
kövekkel téglákkal
bazalttal kátránnyal
repedéseitekkel
házaitokkal kapuitokkal
ablakaitokkal a fákkal
az esőkkel szelekkel
forróságokkal havakkal
lángjaitokkal lámpásaitokkal
pólyázzatok
s ha van balzsamotok
balzsamozzatok
mint leendő múmiát
ki látja még bennetek
álmok lépcsőfokait
ocsúdások bárányfelhőit
tűzfal ébredését
magányok málladozását
az idő kövületében
mint brontosaurusok
pelyhes fohászok
a történelem
lenyomatok pecsétek
kaptatók kanyarok
jelzések kereszteződések
egyenesek párhuzamosai
görbület
egyensúly átmenet
áltatások vonzások
végtelen megérkezés
takarjatok be utcák
bástya utca lakatos utca
a játékkirakatok lehullott
összetört tükreivel

 

Démoszthenész


Én meg-megmu-muta-tom, ho-hogy neem fog-ok dada-dogni!
Én meg-meg-mu-mu-tatom, hogy neem fogok dada-gogni!
Én meg-meg-mu-mutatom, hogy neem fofogok dad-gogni!
Én meg-megmutatom, hoogy neem fofogok dadogni!
Én meg-megmutatom, hoogy neem fogok dadagogni!
Én meg-megmutatom, hogy nem fogok dadagogni!
Én meg-megmutatom, hogy nem fogok dadagogni!
Én meg-megmutatom, hogy nem fogok dadogni!
Én megmutatom, hogy nem fogok dadogni!
Én megmutatom, hogy nem fogok dadogni!!
Én megmutatom, hogy nem fogok dadogni!!!
Én megmutatom, hogy nem fogok dadogni!!!!
(Csönd.)
Én meg-meg-mu-mu-mu-mutatom, ho-hogy neem fo-ogok dada-gogni!

 

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2021. februári számában)