Debreczeny György: a hős katonák és más versek

2023. november 07., 10:59
Sárosi Mátyás: Voyager II. (akril, vászon, 100 × 120 cm, 2018)

a hős katonák

egy parancsnoknak be kellett dro
gozni a katonáit hogy ne
szaladjanak szanaszét a harc
a csata elől különben is
nekik azt mondták hadgyakorlat
ra mennek másoknak meg azt hogy
nácikat kell majd irtani a
szomszéd országban sétalovag
lás vagy sétaharckocsikázás

lesz az egész és a lakosság
majd sóval és kenyérrel virág
esővel üdvözli megmentő
it a hős katonákat akik
először majd az életüktől
azután pedig javaiktól
fosztják meg őket dicsősé
gesen és egyúttal megismer
kednek az angolvécével is

ami annyira tetszik nekik
hogy némelyikük haza is vi
szi falujába hadd lássanak
csodát a szomszédok akik nem
mentek messzire háborúzni
és ezért magukra vessenek
de lehetőleg gabonát mert
annak most jó ára lett hála
ennek a remek háborúnak

szerencse hogy a parancsnok úr
nak rendelkezésére állt a
drogból a megfelelő és ab
ból a szükséges mennyiség is
így aztán szépen felbátorodtak
a derék katonák és mentek
előre tették amit kellett
nem futottak el hősiesen
mentek előre a jó katonák

vagy hátra hogyha hátrafelé
szólította őket a parancs
netán valami inukba szállt
a levegőben kismadarak
és rakéták röpültek szálltak
sétalovaglás sétaharcko
csikázás vagy sétarepülés
csak az egész ó hős katonák
de a sírjukat ki ássa meg?

a fagyos földbe ki ássa meg?

 

tövist terem

csillagos lépted
égig érő reklámot jelent
az égig érő hazát
verseli a költő
őt követi a nap
mintha nem tudná
hogy váteszek már nincsenek

a disszidáló szobrok
kondenzcsíkot húznak
korszakol a hazugság
a Korszakov szindróma
minden elvesztett
csatában győzedelmeskedik
égig ér itt a reklám

csillagos reklám-hazában
a türelem csak újabb
tövist terem
az igazán nagy költő
hordóból figyeli a rózsát
a lovastengerész
a 4-es metrón belovagol

 

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2023. októberi számában)