Iancu Laura: A hallgatás órái - versek

2023. június 06., 14:04
Fazakas Barna: Felhőséta I. (40 × 40 cm, 2017)

A elrabolt világ vendége

a haza

nem úgy viselkedik az időben

mint

az ország

a kézzel rajzolt térképen

fiatalon

többet is elbírt a térdem 

éjszaka

legkésőbb virradatkor

nagyritkán szól egy széphangú szél

az elrabolt világ foglyává lettél

ilyen közel ilyen közel Mózeshez

Máriához sem merészkedtél

 

A hallgatás órái

az óra amelyben e sorokat írom

ez az óra nálad

ezután lesz elmúlt most van

akaratom kevés

az abszurdum a fájdalom

törvényes feloldásához

emléked kétszólamú fecskesikoly

fájdalmat visz és hiányt hoz

 

A tekintet korlátai

összegyűjtöttem néhány napot

amikor – ámítom magam – 

hiányod megszelídítette földúltságom

egyszer – például – tangóharmonikán

eljátszottad a Cherchez la femme melódiát

én akkor a vándormadaraknak hittem

hittem hogy ami elszállhat elszállt

 

Parti tanóra

a semmiségből jött a gondolat

kimegyek sodródom a part

újszülött szelében

talán északról jött

talán a Bibliából

a kócsag előtt gyalogol

a kövezett úton

a perem kavicsok

gyöngyvirág arcát bámulom

mit sem törődnek a szél

békétlen szárnyaival

 

Meghatározás 

a félelem édestestvére

a véletlen a vajon a végre

és dajkája az egyszervolt