Petőfi Sándor: Vadonban

2022. szeptember 29., 07:46
Fecsó Szilárd: Triptych II. (grafika, kollázs, 50 × 70 cm, 2016)

Éj leng alá a mély vadonra,
S az út majd jobb-, majd balra tér;
Lépteim bolyongva tévedeznek –
Ki lesz előttem hű vezér?

A menny ivén ugyan fölöttem
Ragyognak égő csillagok,
De vajh talál-e célra pályám,
Ha lángjaiknak hinni fog?

Az égi fények ezredénél
A lyányszem tündöklőbb vala,
S mégis, ki hittem súgarának,
Haj, engem mégis megcsala!

Veszprém, 1842. november

(Megjelent az erdélyi Előretolt Helyőrség 2022. szeptemberi számában)