Saitos Lajos: Pestnél a Duna és más versek

2022. szeptember 24., 08:37
Takáts Márton: Ködös Duna (olaj, vászon, 100 × 150 cm, 2017)

Pestnél a Duna

Pestnél a Duna gyakran
kiöntött s eláztatta akkor
a szántókat irtásföldeket
se aratni se halászni nem
tudtak a pestiek s gondoltak
egy nagyot gátat szabnak
építenek a Dunának ezen
oldalán ami oly masszívnak
sikerült akár emelhetnének
reá házat így is lett s meg-
épült a parlament az ország
háza a város ékszerdoboza
Isten iránti hálából tele-
tömjénezték mígnem tele-
politizálták termeit és a csúcs-
toronyra hol csillagot raktak
díszéül hol meg leverték róla
mint ajtóról „rozsdás” lakatot…
s a víz meg mit sem sejtéssel
kavargott/hömpölygött tova
de már a budai partot nyaldosta
ha éppen nyaldosta…!

Ősrégészet

Majd amikor a jövő ősrégészei
kiássák városunkat a hegyomladékból
s vezetékeket – drótokat találnak
a falakban majd elképedve össze-
néznek: ugyan mit is akarhattak
ük-ükeink/köbükieink ezekkel a huzalokkal
csak nem megdrótozni/összekötözni
a falakat – vélekedtek nagy okosan
hiszen nekik a világ világossága
Nap – Hold – csillagok által ingyenes
s nem mint a valamikori harmadik évezred
emberének: így akarták tán a villámot
utánozni világítani – s netalán delejezni
ménkű sok huzalokkal a Napot!

Üzenet haza

Itt az óceán partján
minden csupa homok
vízfodor napsütés
és felhőfoszlány – –
sehol egy bélyegcsipke
mi haza üzenetet vinne!

 

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2022. augusztusi számában)