Strmeň Emanue: Apoteleszmatika

2023. február 17., 09:12
Todor Tamás: Under the Moon (100×95 cm, olaj, vászon, 2018)

Első könyv
(részlet)

Zengem a Fátum szent kötelékét, égbeli bolygók
Áldását és átkait, és a csalóka Szerencsét,
Mely egyszer fölemel, máskor lealázhat a porba,
Csillagok útja szerint a jót és rosszat elosztván.
Múzsák, jöjjetek a Helikonról, szálljatok itt meg
Nálam, hisz néktek nem volnék én idegen sarj,
S adjátok, hogy mindent jól elmondani tudjak.
Hálátlan feladat hosszú verset lejegyezni,
Legfőképpen ilyen témát: célom nem a szépség,
Inkább az, ha taníthatnék valakit. Szavaimban
Fenséget ne keressetek, ez nem mesteri mű lesz;
Hagyjunk szórakozásra effélét, pásztori dalra,
És szerelem csacsogó szavait díszítsük arannyal,
Ám ne legyen ragyogás ott, hol magyaráz a beszédünk.
Semmi sem ok nélkül történik a földi világban,
Mert mindent a hatalmas Sors törvénye irányít.
„Amint fent, úgy lent”, ezt írja egyiptomi Hermész,
Nyilvános tudományt titkos szóval kifejezvén.
Fent ami megtörténik, az itt is, lásd, megesik majd,
És a nagy égboltnak befolyása a földre sugárzik.
Láthatsz ott száz meg száz fényes csillagot. Őket
Változatos formában a végső rend igazítá,
Embert, állatot a forgó éggömbre kifestvén.
Nézheted a központon a Kis Medvét: körülötte
Fordul a teljes csillagi térkép, s vége az észak
Messzi irányát jelzi hajózó tengeri népnek.
Perszeusz a Cethallal birkóz, Andromedát hogy
Megszabadítná. Kassziopeia s Képheusz ott van,
Nyújtja nyakát a Zsiráf északra, a gyors Fuvaros meg
Ott száguldoz alatta. Ökörhajcsár se hiányzik,
Sas, Delfin, Hattyú és Lant is helyt kap az ábrán.
Nagy Medvét nézed, meg a fénylő északi Fejdiszt,
Herkules a Kígyótartót talpával eléri,
Fürge Nyulat kerget-hajt két Ebe hős Oriónnak,
S lába nyomán zúdulnak habjai Éridanosznak.
Szörnyű Sárkányt látsz, fut villámgyorsan a kis Gyík,
Itt Pegazus szárnyát terjeszti ki, ott meg az úrnő,
Szép Bereníké önnön hajfürtjét odaadja,
Hogy hazatérjen a harcokból épen Ptolemáiosz.
Nem szükségtelenűl írom képét le a mennynek,
Mert ettől a tavasz s nyár függ, ettől a vetés és
A dús, bő aratás, ettől a gyümölcs s a szüretnap.
Hogyha zuhog, vagy a szél fúj, vagy ha kitisztul az égbolt,
Erről mind csak a menny tehet, és nem más. Regulusnak
Hajnali feljötténél északi szél fagya tombol;
Reggeli órán ha Delfin nyugszik, zivatar lesz,
És ugyanezt ígéri a Nyúl is. Hogyha Hyádok
Este lemennek, mindjárt esni fog, és ha a Sassal
Fölkel a Nap, hó hullik. Köldöke Andromedának
Míg Phaetónnal kel, zavaros lesz és vizes a lég.
Arcturusszal nagy zivatart és mennyköveket szór,
Aldebarannal szintén. Ám ha az este figyelné
Arcturus nyugtát, mérsékelt lenne az égbolt.
Mindennél szörnyűbb, hallatlan a Nagy Kutyacsillag
Lángokkal kínzó felkelte: kiárad a tenger,
Pusztul benne a hal, fölforr pincékben a sok bor,
És a kutyák megvesznek habzó szájjal azonnal.

 

2022 szeptemberében a Tollforgató Polgári Társulás és a SZMÍT meghirdette a Talentum tehetségkutató pályázatot középiskolások részére. Számos pályamű érkezett líra és próza kategóriában. A pályázatra jelentkező egyik tehetséges fiatal alkotásából közöljük a fenti részletet.

 

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2023. januári számában)