Miklóssi Szabó István: Bodor Ádám Seholja

2021. február 22., 02:05

Bodor Ádám novelláskötete, a Sehol mindössze 150 oldalt számlál, hét novella található benne, de ez is bőséggel elegendő volt az írónak egy egész világ megteremtéséhez. Különleges történetek, amelyek bármerre elmozdulhatnak, bármilyen végük lehet, már ha vége lehet bármilyen történetnek.

Az írások nyelvezete szikár, csaknem száraz, olykor szókimondó, mégis csillogó. Ebben a könyvben sokkal fontosabb a hangulatteremtés, mint a nagy bölcsességek megfogalmazása; a novellák, bár nem azonosak bennük a szereplők, csaknem összeolvadnak egységes egésszé. Az író csupán az egész töredékeit mutatja be, az összkép kitalálását, összerakását az olvasójára bízza, így alkotva meg egy olyan novelláskötetet, amelyet akár regényként is lehet olvasni.

Bár itt-ott felfedezhető a mágikus realizmus, Márquez hatása (főként a Milu novellában), az írásokat inkább a borús realizmus jellemzi. Képzőművész élettársak (Leordina) kapnak rá a pénz ízére olyannyira, hogy egyikük csalásért végül a börtönben végezi – ugyanakkor egyfajta szerepcsere is lejátszódik köztük, mintha egymás helyét vennék át. Fontos megjegyezni, a karakterek többsége – úgy tűnik – kiegészítője egymásnak, mintha ugyanazt a nagy történetet olvasnánk több szempontból. Talán ezt a célt szolgálja az ikrek jelenléte a Hekk írásban is, és az egyes szám első személy is: nevezetesen az összefonódást. A kötetzáró novellában (Rebi) vélhetően az atombomba ledobására is sor kerül, a hangulat mégsem apokaliptikus, inkább a karakterek egy máshoz való viszonyulását tárgyalja a szerző rendkívül tömören.

A történetek majdnem minden esetben az olykor homályos, máskor explicit, sőt gyakran eszközszerű emberi kapcsolatokat tárják fel, legyen az szerelmi, szeretői, alkalmazotti, besúgói, főnöki, bűnözői.

Sehol – mert mindez nem történik sehol sem. Bár a felbukkanó földrajzi nevek utalnak olykor egy-egy helységre, határvidékre, az író konkrét kapaszkodót nem kínál. Annál inkább nyújt kitalált neveket, tájakat, erdőket, bányát, börtönt. Bodor Ádám képzeletbeli világa mégis itt gyökerezik valahol egy többé-kevésbé magyar valóságban, de legfőképpen az olvasó érzéseiben és világában.

 

Bodor Ádám: Sehol. Magvető Kiadó, 2019 

(Megjelent az erdélyi Előretolt Helyőrség 2019. szeptemberi számában)