Nagy Attila: Középkori templomaink képes ajánlója

2024. május 14., 08:08

Nemrégiben újabb kötettel, pontosabban a sorozat utolsó előtti darabjával egészült ki Kovács László és Görföl Jenő középkori templomokat bemutató könyvfolyama. A szerző–fotós páros ezúttal Trencsén, Liptó és Árva vármegye tizenhat templomát és két kápolnáját igyekszik a templomok iránt érdeklődők elé tárni.

A 120 oldalas, A4-es, krétapapíron és keménytáblás kivitelben megjelent képes album a korábbi kötetekhez hasonlóan röviden, lexikonszerűen, s leginkább a gazdag képanyaggal igyekszik bemutatni, kiemelni az egykori Trencsén vármegye hat, Liptó vármegye tíz, illetve Árva vármegye két középkori templomát s kápolnáját, illetve azok megmaradt „kincseit”.

Az adott tizennyolc templom és kápolna főképp a vidéket jól ismerők számára lehet ismerős, de Bellus, Cobolyfalva, Kesnyő, Trencsén, Trencsénpüspöki, Zsolna–Rudas, Háromszlécs, Hibbe, Liptószentandrás, Liptószentmiklós, Nemesludrova, Okolicsnó, Szentiván, Szentmária, Szentmárton, Szmrecsány, Kisárva vagy Trudossin Istennek szentelt hajlékai most „vizuálisan is” a tájat éppenséggel kevésbé ismerő olvasó elé tárulnak.

Számos esetben tapasztalni, hogy még a sokéves templomba járók sem fedezik fel kellően templomaikat, s noha előttük van, mégsem „látják”, nem figyelik meg az ott található, egyenként is csodálatos lenyomatát a múltnak. Vagy éppenséggel – sokszor megszokásból – nem igyekszenek jobban megismerni saját templomukat, annak részletesebb históriáját, az egyes templomi szerelvények (oltárok, szószékek, szobrok stb.) történetét. Így nem tárul eléjük szentélyük egyedi freskódísze, nem tűnik a szemükbe egy-egy portálé, festett csillagboltozat, művészi mellékoltár vagy éppenséggel egy részletgazdag sírkő vagy szentségház.

A Kovács–Görföl szerzőpáros kötete leginkább ebben hordozza erényét: igyekszik megmutatni a részleteket, arra ösztönözve az album lapozóit, hogy álljanak meg egyegy figyelmesebb percre, befogadni a látványt, ráeszmélni a megmutatott értékre. A vizualitás, a fénnyel írt pillanat így odaszegez, elgondolkodtat, segít befogadni a csodát.

A kiadványban a szöveganyag rövidsége, könnyen fogyaszthatósága, vagyis ismeretterjesztő jellege sajnos egyben hátrány is, hiszen az érdeklődő olvasó, szemlélődő csak felületesen vagy csupán utalásszerűen ismerheti meg az egyes helyek történetét, illetve az ott található művészi freskók, díszes oltárok vagy éppen különleges szentségházak sincsenek mélyrehatóbban bemutatva, s így kiaknázatlan maradt az a lehetőség, hogy azok izgalmas történetével, a hozzájuk tapadó családtörténeti vagy helytörténeti szálakkal is meg tudjon ismerkedni az album figyelmesebb nézője-olvasója.

Ugyancsak az ismeretterjesztő kötet hátrányára válik, hogy sem hivatkozást vagy jegyzetapparátust, sem az egyes templomokat vagy a régiókat bemutató, mára már szépen bővülő ajánlott irodalomlistát nem találunk, ami az érdeklődőbb olvasókat igyekezhetne vezetni.

Mindemellett a kötet egy valóban szép album, színes és gazdag „belépőjegy”, amely arra invitál, hogy bizony még inkább szükséges megismernünk a ránk maradt örökséget, a történelmi Magyar Királyság e kötetben is „láttatott” régióit, s azok szakrális csodáit, kincseit.

Kovács László, Görföl Jenő: Trencsén–Liptó–Árva vármegye középkori templomai. Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 2023

 

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2024. áprilisi számában)