Saitos Lajos: Lélekbogáncs

2022. augusztus 12., 08:42

Fellinger Károllyal kapcsolatban a recenzens nemrég azt próbálta sugallni, hogy itt lenne az ideje egy részösszegző kötet megjelentetésének. S lám: ahogy azok a sorok megjelentek, költőnk útjára is bocsátotta válogatott verseit Lélekbogáncs címmel. A közel kétszáz oldalas könyv kiadója ezúttal a székesfehérvári Vörösmarty Társaság. A társaság elnöke, a kiadó vezetője, Bobory Zoltán írja Vadvirágcsokor tisztaszobában című előszavában a költőről: „Ebben a ’vers-párlatban’ […] az emberi értékeket Szentháromságként magasba emelő és olyan fénnyel övezett megnyilvánulások vannak, hogy az olvasót legalábbis meghajlásra késztetik. Fellinger hitvallásának lebilincselő ereje éppen a sokszínűség: Múltról, jelenről, életrőlhalálról, földi és égi szeretetről vallott valamennyi költői megnyilvánulása factum – olyan élettapasztalat, aminek hátterében jó és rossz megélésének tanulságai állnak. […] A létkérdésekkel, élet-halál, idő-elmúlás, szerelem-szeretet, és az istentapasztalat témáit érintő versek jelentenek igazi élményt az olvasó számára. Továbbá az a bátorság, ami a kisebbségi lét kemény küzdelmeit büszkén megvívni hősies, isteni erősítéssel. […] Az ajándékba kapott gyönyörű vers-bokrétát Fellinger Károly négy kisebb csokorból állította össze: Szarvasének, Kirakókockák, Megáll az idő, Kulcstartó. Ugyanolyan beszédes címek, mint a kötet mélytartalmú címe: LÉLEKBOGÁNCS…”

A könyv kereszt- és hosszmetszete Fellinger eddigi költői „pályaképének”. A többnyire félhosszú, szabad- és rövid versek gyűjteménye bepillantást enged az olvasónak a költő „írószobájába” is. „Tamás, a hitetlen, / bízott a felejtésben, / hagyta magát megvezetni, / a négy évszakos / labirintusban…” (Párnák közt). Ilyen, egyszerű felütéssel indítja könyvét költőnk. Az idő-képről, -fogalomról egy remek miniatűrben így „értekezik”, Advent címmel: „A lombjukat vesztett fákat / nem sürgeti a múltjuk, / engedelmesen / bevárják az időt.” (Fáskamra).

Kötődéséről vallanak azok a versek, amelyeket többnyire elődeinek – s nemcsak irodalmárok – emlékére vagy élő kortársainak ír: Túl mögött (Zalán Tibornak), Szarvasének (Csoóri Sándor 90. születésnapjára), Váltófutás (Térey János halálára; Térey János emlékére), Babalélekmentés (Fodor Ákos emlékére), Fény a sötétségben I. (Jean-Paul Belmondó halálára), Fény a sötétségben II. (Jean-Paul Belmondó hallgatózik), Bogáncs (Kalász Márton halálára), Műterem (Pilinszky az órájára néz), Nagyjelenet (Grendel Lajos emlékére)…stb. S íme egy imavers, négy sorban Fellingertől: „Mindenütt jelen vagy, Uram, / mégis hagyod, hogy keresselek. / Bújócskázol velem, fogócskázol, / pedig nincs hova elbújnod előlem.” (Hazafelé). Majd egy axióma értékű kétsorosa költőnknek: „Ahol nem lehet megállni, / oda születni kell.” (Paradicsom).

S remek életképek sorjáznak a kötetben anyja és apja megjelentetésével: „Apám szerint / maga az úr is vétkezik. / Magányom kukoricásában / csőszként járőröz éppen. // Miközben, / akár a dögkeselyű, / köröz fölötte az öröklét.” (Fedél). S további apavers-sorok: „Apámnak a sírban / egy ideig még nőtt a körme, / mint általában a halottaknak – / ha most három év után / le tudná vágni, / le tudná rágni, / a levágott köröm / lenne az élete, / a múltja.” (Reflex). Föl-föl bukkan a lapokon János(!) is: „János vagy vár rád, / vagy hiánya pótolja jelenlétét, / de ha mindenhol jelen van, / időbe kerül az idő. // Vesztenivalóval tömöd / be a lyukat a zsákon.” (Hagyaték). – Micsoda költői paradoxon! S végül egy önvallomása költőnknek: „Menthetetlen vagyok. / Már gyerekkoromban / az idősek voltak a barátaim / a halál rám bízta titkát, / összeadni tanított, hogy a / belém temetett halottaim / visszajárnak kísérteni otthonaikba…” (Leltár).

A becses kötet borítóját Baranyai Ferenc grafikusművész Radó Andrásnak készített ex librise felhasználásával készítette. Az egyes ciklusok további illusztrátorai: Kerékgyártó László festőművész, grafikus; Vén Zoltán, Baranyai Ferenc és Kőhegyi Gyula grafikusművészek.

 

Fellinger Károly: Lélekbogáncs, Vörösmarty Társaság, Székesfehérvár, 2022

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2022. júniusi számában)

Legfrissebb hírek
Legnézettebb
2023. december 06., 10:48