Rácz Norbert Zsolt: Boldogságiskola - II. rész

2023. szeptember 16., 17:04
Véssey Gábor: Napos délelőtt (fa,olaj 55 X 45 cm, 1992)

Elkészítetted a mítoszodat? Nem, ugye? Gondoltam. De nem baj, egy hét nem is biztos, hogy elég erre, de azért kérlek szépen készítsd el, fontos!

Miközben dolgozol rajta, gondoltam mondok pár dolgot a boldogságról. Nem másért, de ha már ez az iskolánk neve, akkor elég fontos ahhoz, hogy minél jobban megértsük. Korábban írtam arról, hogy testi és lelki egészségünk mellett nagyon fontos lenne életünk úgynevezett szellemi dimenziójával is foglalkozni. Sőt, azt állítom, hogy e harmadik nélkül, illetve a három összhangzatos működése nélkül az ember nem teljesedhet ki. Az egészséges test magabiztossá, derűssé tesz. A mozgás által felszabaduló hormonok örömérzetet adnak. A test egészségének a megőrzése kulcsfontosságú. Ugyanúgy a lélek nyugalma is elengedhetetlen. A stresszmentes, kiegyensúlyozott létezés, önmagunk minél jobb megismerése nélkül úgyszintén kátyúba kerülhetünk. Az egészséges lélek nyugodttá tesz, s ezáltal lehetővé válik számunkra befogadni mindazt a gazdagságot, amit a világ ad. A lélek nyugalma derűt szül, ami nélkül nem lehetséges a növekedés. A harmadik elem, az úgynevezett szellemi létezés elhelyez a világban. Életünk értelmet nyer, értékeink – azok, amelyek meghatározóak számunkra – elevenen működnek minden percben, viselt dolgaink nem esetszerűek, hanem döntéseink következményei. A szellemi egészség gondolatokról, bölcsességszerzésről, kiteljesedésről szól.

Nem kell feltétlenül a szó klasszikus értelmében vallásosnak vagy egyháztagnak lenni ahhoz, hogy az ember odafigyeljen szellemi létére. Nem kell, de azért segít, mert a nagy hagyománnyal bíró vallások egy csomó, tárgyunk szempontjából lényeges kérdést körüljártak, tapasztalattal bírnak, fogalmakat, szavakat, akár szertartásokat társítanak különböző jelenségekhez, életszakaszokhoz. Ezeknek az elsajátítása és gyakorlása pedig megspórolja az embernek az önálló felfedezés munkáját. Azaz nem kell feltalálni a spanyolviaszt, jó régóta létezik már. Persze, az egyházak sokszor nem a megfelelő módon kommunikálják ezt a tudásukat. Sokszor régiesnek, muzeálisnak, sőt kifejezetten mumifikálódottnak tűnnek. Máskor olyan rablónyelvet használnak, ami a kívülálló számára megfejthetetlen. Ezért sokan elfordulnak, pedig ami ott terem (belátom, sokszor jó mélyre ásva) nagy lehetőség.

Na, de térjünk vissza! A három létdimenziója az embernek kölcsönhatásba lép egymással. A testiségünk hat a pszichénkre, ami hat a szellemünkre. Szellemünk pedig hat a lélekre, hiszen átvizsgálja a tudat minden zugát, rendszerez, utat mutat, kérdez, s hat a testünkre is, ugyanis általa az egészség megőrzése immár nem pusztán öncélú dolog lesz, hanem morális kötelesség. Ha kicsit másképp kéred, az egészség vallási kötelesség, mint a gyónás a római katolikusoknak.

A három dimenzió kölcsönhatása pedig ráhelyezi az embert arra a pályára, amelyen egyre többé, gazdagabbá, bölcsebbé, teljesebbé válhat. S az ember érzi ebben az állapotban, hogy jó helyen van. Ezt nevezem egész-ségnek, a részek harmonikus működésének és kölcsönhatásának.

De mégsem ezt a szót alkalmazom iskolánk nevében, hanem a boldogságot, s ezt azért teszem, mert amikor az ember így egészen él, boldog lesz. Az egészség következménye a boldogság, azaz annak a megélése, hogy otthon vagyok az univerzumban, béke van bennem, az emberek jók, még akkor is, ha néha hitványul viselkednek, hogy jól esik jót kacagni akár magunkon is, s úgy általában, jó élni. Kellemes dolog dolgozni, ha annak értelme és célja van, ha szeretem, jól esik eldönteni, hogy hol akarok lenni, jó tudni, melyek azok a dolgok, amelyek számomra fontosak.

A boldogság nem egy érzés, még akkor is, ha sokszor tévesztjük az örömmel. A boldogság egy állapot, pontosabban egy folyamatosan alakuló jelenség. Olyan, mint egy folyó: állapot és folyamat egyszerre. Állapot, mert ugyanabban a mederben hömpölyög a víz, megállapíthatom az útvonalát, ami ritkán változik, de folyamat is, mert a hullámok, az áramlatok folyamatosan változnak, sőt maga a folyó is más a forrásnál és más akkor, amikor beleömlik egy tengerbe, óceánba. A boldogság is ilyen, folyton változó, s mégis állandó létállapot.

S amint ígértem korábban, ebbe a folyamat-állapotba szeretnélek beavatni, csak egyszer írd meg a mítoszt, mert koordináták nélkül nehéz eligazodni.