Ilyés Krisztinka: Eddig ismeretlen Kölcsey-verset azonosítottak az OSZK-ban

2023. február 02., 10:48
Fotó: OSZK

2023 egy különleges és zsúfolt jubileumi évnek számít, hiszen amellett, hogy kétszáz éve született Petőfi Sándor és Madách Imre, Kölcsey Ferenc Hymnus című versének 200. évfordulóját is idén ünnepeljük.

A Himnusz bicentenáriuma most újból reflektorfénybe állította eddig is figyelemre méltó költőnket, akinek verseit és kéziratait az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) őrzi. A nemzeti könyvtár a második világháborút követően tudatosan törekedett a hagyaték megszerzésére, így azóta két jelentős kézirategység van a birtokában: a versek tisztázata, 123 lapnyi szöveg és 22 lapnyi verskézirat.

A könyvtár már egy ideje mindenkinek hozzáférhetővé tette a költő életművének jelentős hányadát, ugyanis az OSZK online felületén elérhetővé vált a Kölcsey autográf verskézirata, illetve a hozzá írott levelek is. A magyar kultúra napjának alkalmából a Copia címet viselő weboldalon, Művek kategóriában újabb digitalizált verskéziratcsomó került fel, mely egy eddig nem ismert Kölcsey-verset is tartalmaz. A költeményt az OSZK Kézirattárának vezetője, Földesi Ferenc azonosította a kéziratok vizsgálata és ellenőrzése során, melyet a költő átírással igyekezett olvashatatlanná tenni. Ugyanebben az ünnepi publikációban került fel a Hymnus kétszáz éves, eredeti kézirata is, melyet még 1944-ben Kölcsey egyik oldalági leszármazottja, László Magda helyezett letétbe.

Kölcsey Ferenc kéziratainak gyűjteménye azért is különleges, mert Petőfivel ellentétben Kölcsey nem kisebb füzetekben örökítette meg írásait, hanem külön, önálló lapokon, bifóliókon. Így a ránk maradt Kölcsey-szöveggyűjteményt az OSZK-ban dolgozó szakemberek állították időrendi sorrendbe.

Az OSZK digitális szolgáltatása nem csupán az érdeklődők elé tárt kéziratok hozzáférési lehetőségét biztosítja, hanem a nemzeti könyvtár elsősorban a szöveggyűjtemény fizikai értelemben vett megőrzését tekinti feladatának. A korabeli időkből származó hagyatékok többnyire házilag készített tintákkal írottak, s ez az írásra szolgáló festékanyag összetétele jórészt összefüggésbe hozható a tintamarás folyamatával, hiszen a tinta elkészítéséhez olyan hozzávalók is szükségesek voltak, amelyek egymással érintkezve végeredményben – idővel – a kézzel írt szöveg megsemmisülését is előidézhetik.

„Több évszázados irataink megőrzése érdekében a nemzeti könyvtárnak elemi kötelessége ezeket optimális körülmények között tárolni és elsődlegesen a fényhatásoktól megóvni. Digitális tartalomszolgáltatásunk, a Copia oldal ezért bír nagy jelentőséggel, minden érdeklődő hozzáfér kiváló felbontásban a kéziratokhoz, anélkül, hogy ezeket a raktárak mélyéről elő kellene venni” – idézi fel misszióját az Országos Széchényi Könyvtár.