Dr. Balázs Géza: Miért érdekesek az év szavai?

2023. december 14., 09:20
Vajna László K.: Jelen és múlt (olaj, vászon, 70 × 60 cm, 2020)
Nyelvi barangolások, 136.

A Német Nyelvtudományi Társaság (Gesellschaft für deutsche Sprache) 1977 óta választja ki a német nyelvben az év szavait. Jómagam az 1980-as évek végétől dokumentálom az év magyarországi szavait. A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport 2010 óta több kategóriában és mindig nyelvi magyarázattal teszi közzé javaslatait. A fokozódó hírverseny miatt az év szavainak kiválasztása és kihirdetése már ősszel elkezdődik. De ez nem baj, mert ha egy szó decemberben bukkanna föl, igazából már csak a következő évben lehetne felkapott szó. Ahhoz ugyanis idő kell.

A gyors meghirdetésben úttörő a Oxford-szótár, mert már december elején bejelenti, hogy kiválasztotta az év angol szavát. Ez pedig 2023-ban a rizz szó. De mi a rizz? Tiktokos szlengszó, jelentését úgy adhatnánk meg: valaki nagyon karizmatikus. A karizma szó rövidített formájaként jött létre. A rizz vonzerő, stílus, sőt: a romantikus vagy szexuális partner vonzására való képesség. A rizz személy könnyen csajozik vagy pasizik. Igeként is használható, ebben a formában leginkább azt jelenti: elcsábít.

A németek idén a Krisenmodus szót tekintik az év szavának. A Krisenmodus (krízismód) a válságkezelést és gyors alkalmazkodást jellemző viselkedésformára utal. Egymás után jönnek a egészségügyi, gazdasági, politikai, háborús krízisek, s ezek megkövetelik a gyors alkalmazkodást.

Másoknak, más szó tűnik fel. A Collins-szótár az AI-t, azaz a mesterséges intelligenciát (Artificial Intelligence – mesterséges értelem) választotta az év szavának. Ebben hasonlítanak ránk.

A magyarországi szókiválasztás a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoportnak köszönhetően többszempontú. A nyelvészek a kezdetektől figyelembe veszik az adott évre leginkább jellemző, nem föltétlenül új, de a társadalmi életben legtöbbet használt szót, ez az év szava. A kimondottan nyelvi újdonságot az év ifjúsági szavának választják. (Nálunk a rizz ide került volna.) A magyar nyelvészek tudva, hogy a szókiválasztás valamiféle értékrendet is mutat, két további kategóriát is bevezettek: az egyik az év antiszava, vagyis olyan lejáratott szó, ami valami kritikus, kritizálható ügyet fed, valamint az év költői (irodalmi) szavát, ami az adott év esztétikailag kiemelkedő teljesítménye. Ezáltal a társadalmi érdeklődésen túl – Lőrincze Lajos programját követve – pozitív nyelvművelői feladatot is ellát az év szava választás.

A magyarországi év szava a chatGPT lett. A chatGPT-t 2022. november 30-án jelentették be, így felfutása és tudományos, de főleg társadalmi témává válása a 2023-as esztendőhöz kötődik. Látványosan nem magyar szó, leírása, helyesírása, kiejtése is gondot jelent, de egy év alatt szinte mindenki megtanulta – valahogy. Angol összetett szóról van szó, amelynek első fele, a chat már ismert volt, a második fele egy nehezen lefordítható mozaikszó. Nyelvtanilag félmozaikszónak nevezhetnénk. A chatGPT mesterséges értelemre alapozott szöveg-előállító program. Az angol chat szó tehát már régebben ismert volt a magyar nyelvben: online csevegési (írott üzenetküldő, társalgási) mód. A GPT feloldása pedig: Generative Pre-trained Transformer, amit magyarul körülbelül úgy fordítanánk: generatív előtanított transzformer modell, vagy ha még egy kicsit magyarítjuk, akkor generatív előtanított átalakító modell. De biztosan születnek még ennél jobb, közérthetőbb szakkifejezések. Helyesírása: kis kezdőbetűvel szabályos, a GPT viszont mozaikszóként nagybetűs, tehát: chatGPT. Kiejtése: csetdzsípítí. Árnyalja a helyzetet, hogy a chat immár cset formában is írható, így akár lehetne csetGPT is, és ezt ajánlanánk is a szerkesztőségeknek.

Az év magyar antiszava a lombkoronasétány, ifjúsági szava a pacek, irodalmi-költői szava pedig a hazaszótár lett. A szavakkal és magyarázatukkal már sok helyen meg lehetett ismerkedni, itt most egy kicsit bepillanthatunk a kulisszák mögé. Így mondjuk, ha kevésbé ismert, esetleg titkos információkat árulunk el a nagyközönségnek.

A szóválasztó bizottság minden évben több javaslatot megfontol. Az év szavára a következő jelölések érkeztek: MI (mesterséges intelligencia), robotember (robot sapiens), béke. Mivel a szókiválasztás kulturális küldetés, szóba került a vers szóval alkotott sok új összetétel: versvideó, versmaraton, verspatika, versnagyerdő (debreceni rendezvény a Csokonai 250 kapcsán). De végül is a chatGPT győzött. Az év antiszavára érkezett javaslatok: tahóparkolás, kerékpársáv, poller (forgalomterelő), online fenyőfa, kényelmi díj (pótdíj, kezelési költség helyett internetes vásárláskor), beszántás, veganáci, turistagátlás, szelfigátló fal, szelfijegy, rántás-shaming, Illetve a -pornó utótaggal képzett szócsalád: bosszúpornó, nyomorpornó, ételpornó (foodporn). Nehéz volt a választás, végül az alföldi lombkoronasétány (mint paradoxon, oximoron, azaz kvázi lehetetlenség) került ki győztesen. Az év ifjúsági szavának javasolták a streamel, a belenget, a szüttyög, a mezítlábas ppt. kifejezéseket, de a pacek idén mindent vitt. Az irodalmi-költői szóra érkezett javaslatok: kibérlett lelkiismeret (Petőfi Sándor: Az apostol), szemnyíl, csókcsákány, mosolygásfringia, gyöngyhó (Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya), bodorka (a lóhere megnevezése, illetve így hívják a berettyóújfalusi népmeseházat is). Itt pedig a hazaszótár lett a kiválasztott szó.

S hogy mégis mire jó az év szava választás? Amikor benne vagyunk az évben és a nyelvben, akkor nem gondolunk rá, hogy mennyire jellemzőek a szavaink. Gyakran hangoztatott közhelyeink vagy divatszavaink, az újonnan keletkező és felfutó kifejezések tükrözik az adott kor politikai, társadalmi, kulturális képét, valamint aktuális viszonyunkat a világhoz. Ezért jó egy kicsit távolabbról, mondjuk az év végéről rápillantani a folyamatosan alakuló szókészletünkre. És évek távolából visszanézve annyi minden elfelejtődik vagy válik jelentéktelenné, kicsinyessé. Ez pedig fontos tanulság.