Demeter József: Nagyapámék

2021. február 06., 11:52
Kuti Dénes: Sírhant (olaj, vászon, 120 × 100 cm, 1983)

                           Krúdy Gyula emlékének
 
Nagyapámék jönnek, jönnek…
Mennyek országából – versenként. Nem
Szindbádosan, ó, nem. Mozgó lépcsős
Égi kaptatón! A Rapó-tető felől,
Keletről érkezvén – ülnek ide mellém.
Dumálni. Gyárfás Nagyapám por-
Hüvely-nyugágya ismeretlen – 
Magyardellőn. „Átokul hagyom hátra –
 Rigmusolta a jó öreg –, hogy az én
Síromat ne gondozzák. Vessék be
Fűvel és kaszálják, hogy halálomban is
Hasznos legyek.” Kaszák pengését;
Dús takarmány hersegését hallani –
Rímelősen, mint! Fű a téltakaródó
Havon – üt át, gépi kaszák zúgásán,
Hers- hers! Hers-hers!……………
Harmatos sorok, kézi kasza rendek
Sarjús pitymallatán – pacsirtás nyár.
Pacsirtás Nyár. Őszidőben…
Anyaági Irsai nagyapám már
Élete delén sírt csináltatott
Magának. Nem is akármilyent.
A koporsót is kipróbálta, hogy!
Eléggé kényelmes-e. Ha nem is
Éppen összkomfortos, de
Mégis – megverselte. A Tiszteletes
Próba-prédikálását is elégedetten
Hallgatta végig. Saját, „külön-
Bejáratú” koporsójában. Nyugtázva.
Imára kulcsolt kezekkel, kurátorhoz
Illően. Mi Atyánk, ki vagy
A mennyekben… Sok mindenről
Beszélgettünk, beszélgetek velük.
Tanítanak, óva óvnak…
A budapesti unokáink, hogy
S mint vannak, érdeklődve
Érdeklődnek. Tanítsd őket
Családosan népdalul is. Szülőfalunk
Nótájára – helybéli őstörténelmünk
Himnusza volt és marad, hogy!
Minden reggel felszentüljön –
Magyardellő fölött a Nap.  A felüljáró
Lépcsőslelkek égi kaptatóját – nos
Ezért is – egyre jobban várom – nézem,
Dudorászva. Igazságos Gyárfás nagy
Apám – oda-vissza, lépkedve halad. Serényen
Lábit, mert! Hiába mozog az a modern, égi-
Földi. Irsai nagyapám? Le is, fel is – ül.
 A mozgó mi-
Csodán. Így utazik.
Ő sem a régi szerelmeihez,
Hanem hozzám, Krúdy Gyula
Uram. Hozzám. Százhúsz éves,
Fogságos-szép Doxáját nézi. Stopperolja – 
A technika fejlődését, mítosz ide, mese
Oda.  Az éjszaka földig hajol,
Csaba égi ösvénye mentén – szénaszagú,
Sarjúszagú, minő gazdag, csillagos rét –
Hers-hers! …………………………….
Vers-vers…………………………., és!
Ezüst Doxa a telihold, nincs mánusa.*
Tikk-takk, tikk-takk! …………………
 


                        Magyardellő, 2019. július 25. (Hajnali fél öt. Géppel kaszálják a temetőt.)
  
*óramutató/ja/