Fellinger Károly:  Hazaváró

2022. június 15., 08:06
Simek Viktor: Domb a falu végén

(Kárpátalja, Muravidék és a Drávaszög magyar települései)

 KÁRPÁTALJA

 Az Ungvári járás települései

 ESZENY

Simon Mic bán magyar ember,
szilaj, derék, munkabíró,
felesége szemmel verő,
gonosz lélek, áspiskígyó.

Elűzött egy koldusasszonyt,
három ikergyermek anyját,
bujaság jelének vélte
a csodás, bő istenáldást.

Megbüntette a Teremtő,
Mic bánnénak nőtt a gondja,
hét fiat szült kínok között,
mindegyiket megátkozva.

Szégyenében hat gyermekét
vasorrú bábára bízta,
veszejtse el valamennyit,
tegye őket közös sírba.

Álmot látott férje, Mic bán,
fény derült a turpisságra,
nagy titokban felnevelte
hat fiát a Tisza lánya.

Neje elé vitte őket,
forgott azzal a rút világ,
hét ördög lakozott benne,
mégis elmormolt egy imát.

Hét gyermekük megosztozott,
erdő, szántó, mező szépül,
hét nemzetségnek ősatyja,
a hét Mic fiú lett végül.

Csapy, Bocskay, Szürthey,
Soós, Ráskay, Eszenyi,
Kövesdy családdal együtt
Kárpátalját mind szereti.

Azt visszhangozza a Tisza,
a tanúság csupán annyi:
az Istennek sem érdemes
hőstetteik letagadni.


KISDOBRONY

Csépánfölde rég híres volt,
szaladt hozzá nyolc út,
feldúlta az öntelt tatár,
hozva könnyet, borút.

Nyolcvan évig puszta e hely,
szállt fölötte sirály,
jó Pányoki Dobounak
adta Károly király.

Öreg honfi nagyokat nyel,
kihozták sodrából,
Kisdobrony lett a faluból,
vak szeme is lángol.

Kidoboltatta a király,
bizony irgum-burgum,
Kisdobrony a falu neve,
fogjátok fel, punktum.

 

 KISGEJŐC

Tiszta vizű a Latorca,
attól szépül meg az orca,
benne fürdik a Hold lányka,
reumás a bal bokája.

Egry Ferenc harangöntő,
Zsilicki József, a költő,
elkötötték a szél lovát,
király, király, adj katonát.

Az énekes Bódi László
egy igazi nagy varázsló,
itt nőtt ki az első foga,
szállj, kismadár, messze, tova.

Fegyverneky család fészke,
kakukktojása a béke,
Kisgejőcön vakítóan
szemedbe süt a nap, jól van.

 

KISSZELMENC

Koromsötét az éj,
tekints fel az égre,
te vagy a Teremtő
tiszta szeme fénye.

Hideg a jó sparhelt,
nem jut tüzelőre,
kályhacsövét dörzsöld,
szíved melegítse.

Fél-fél székely kapu,
kettévágott község,
megbocsáthatatlan
emberi örökség.

A földigilisztát,
ha kettészakítják,
egyik vége pusztul,
a másik él tovább.

A pontos középen
kettévágott állat
azonban elpusztul,
nincs neki bocsánat.

 

NAGYDOBRONY

Szernye-patak s a Laborca
között fekszik hős Nagydobrony,
tölgyerdőség veszi körbe,
vigyázza egy vak komondor.

Bolgár-besenyő népesség
lakta egykor, rég, hajdanán,
Dobó család birtokolta,
keserves, bús évek során.

Nagydobronyi fazekasok
hírét vitték a világba,
aki itt talált otthonra,
hazára lelt, otthonára.

A tatárjárás idején
virág az ország kalapján,
a legnagyobb magyarlakta
település Kárpátalján.

Nagydobronyi asszony hímez,
szőttessel múlnak az órák,
lakodalmi kendő készül,
rajta a dobronyi rózsák.

Népdalt gyűjtött, népballadát
Kodály Zoltán, Bartók Béla,
ezerkilencszázegyben meg
itt nyaralt a nagy poéta.

Ady Endre megkedvelte
ezt a földet, ezt a tájat,
megörökítette versben,
megihlette az alázat.

Százötvenkét nagydobronyi
elesett a harcok alatt,
a második világégés
minden szívben tüske maradt.

Háromszáz férfit hurcoltak
el a gőgös sztálinisták,
odahaltak csaknem százan,
meggyötörve, vérük szívták.

Szernye-patak s a Laborca
között fekszik hős Nagydobrony,
tölgyerdőség veszi körbe,
vigyázza egy vak komondor.

 

SZALÓKA

A szentlélek fehér galamb,
megszólal az égi harang,
száll a galamb, hull a tolla,
lehull a jó puha porba.

Tisza partján van Szalóka,
fosztja már a vén anyóka,
ökörnyálból sző lepedőt,
lesz majd télre szilvabefőtt.

Református templom tele,
kazettás a mennyezete,
minden kazettán, hallottam,
más-más virág motívum van.

 

TISZAÁSVÁNY

Rámordul a király
a fürge kocsisra,
csapj a lovak közé,
nagy a veszély itt ma.

Hű fiam, Salamon,
ne légy rest, se kába,
mert itt ragadunk még,
ebbe’ az ásványba’.

Így lészen falunév,
Csap, Salamon, Ásvány,
terjed a legenda
hűvös szelek szárnyán.

Tiszaásvány földjét,
ahol terem zab, mák,
nem is olyan rég ős-
erdők borították.