Ferenczes István: Kapitalista szocreál

2021. március 13., 07:08
Sárosi Csaba karikatúrája

2002-ben
a román parlament
elfogadta a 118-as számú törvényt
amelynek alapján
bevezetik az érdem életjáradékot
olyan neves és tekintélyes tudósoknak
művészeknek íróknak sportolóknak
akik életművükkel maradandót teremtettek
A jogalkotás előkészítői és lobbistái
Ceaușescu elvtárs két hajdani dalnoka
Adrian Păunescu és Corneliu Vadim Tudor
szenátorok voltak


A törvény végrehajtási utasítása
1500 főben állapította meg
az érdemjáradékra jogosultak számát
s a névsorok összeállítását
különböző alkotói egyesületekre
köztestületekre
sportintézményekre ruházta


A Romániai Írók Szövetsége
123 érdemjárulékot oszthatott ki
közöttük 10 romániai magyar írónak is


A szövetség eredeti listáján
szereplő 10 magyar író
jogosultságát
nem vonta kétségbe senki


Alig száradt meg azonban a tinta
kitört a botrány


Az eredeti listától eltérően
Păunescu erélyes közbenjárására
a magyar írók közé bekerült
kebelbarátja
győző victor hajdú
Ceaușescu nem kevésbé lelkes csahosa


Szabó Gyula helyett
A törvény arról is rendelkezett
hogy az érdemjárulékra jogosultak
elhunyta után
az illetékes köztestületek
egy következő személyt jelölnek
aki megfelel a jogalkotó elvárásainak
Magyarán egyfajta elhalálozási
illetve közmegegyezéses értéksorrendet
írt elő a lex


A romániai magyar írók sorsáról
a meghonosodott gyakorlat szerint
az írószövetség vezetőségébe beválasztott
magyar tagok javaslatai alapján döntöttek


Rájuk hallgatva szavaznak a többségiek


Az évek szállnak mint a percek
a romániai magyar
életjáradékos írókat
sem kerülte az elmúlás
lassan elfogytak elfogynak
helyükbe mások jönnek


Azt is mondhatjuk
hogy a romániai írók várják
az életjáradékos írók halálát


Fogynak lassan a nagy öregek


Az utóbbi időben a felelősség
a magyar írók ügyében
Markó Bélára hárul
Nem túlzás ha azt állítjuk
hogy érdemben ő dönt
a magyar életjáradékosokról


Markót mondhatni közfelkiáltással
választottuk meg
a Romániai Irószövetség
Marosvásárhelyi Egyesülete elnökének
Ezáltal automatikusan
került be a központi vezetésbe
Regnálása alatt
jó néhány erdélyi magyar író
jutott kiemelt életjáradékhoz


Markó bizonyára
a maga személyes érték- és érdekrendje
szerint döntött
amikor több magyar írónak
kilobbizta az életjáradékot


Többek között magának is


Egyetlen egyet
Farkas Árpádot
– van-e ki e nevet nem ismeri ? –
kerülte ki módszeresen
csak ő tudja miért
amint azt is tudja
hogy egy közmegegyezéses értéklistán
egykori felfedezője és közlője
bizony az elsők között van


Farkas Árpádot
megalázták


Akárcsak Szabó Gyulát


Az érdem életjáradék
nemcsak anyagi megbecsülést
hanem egyfajta rangot
elismerést
értékítéletet is jelent
az írók társadalmában


Ám
győző hajdú victor
hiába kapta meg
irodalmi rangja
ott maradt
a szégyen küszöbén


Nem tudhatjuk meg már soha
hogy mi történt volna
ha annak idején
2002-ben
a kilenc magyar író
aki vele együtt életjáradékos lett
Szabó Gyula mellett szolidarizálva
magyaros karakánsággal
visszamondta volna az elismerést


Akkor talán
tisztábbnak látszanánk


2020. szeptember 3.

(Megjelent az erdélyi Előretolt Helyőrség 2021. márciusi számában)