Király László: Cédula

2020. szeptember 24., 08:11
Bicsi Gyula festménye

1965 április 30-án éjjel a
következő egyének tartózkodtak
a Carpati utca 3 szám alatti
padlásszobában úgymint
Farkas Árpád elvtárs egyetemi halgato
(magyarszak) Király László elvtárs
egyetemi halgato (oroszmagyarszak)
Vári Attila egyetemi halgato de lehet
Vári nem volt ott éppen
akkor de ott lehetett volna mert mindig
ott szokot lenni
Czegö Zoltán koncsentrás katona aki
Zilajrol (Zalau) jött két napos kimenövel
rendelkezve civilben
és Molnos Lajos elvt. (magyarszak)
Amikor Molnos elvtárs és Czegö elvtárs
megérkezett a fent emlitett padlás
szobába aminek az ajtaja soha
sem szokot zárva lenni Farkas elvtárs és
Király elvt. már aludt mert a kocsmák
rég bezártak mert holnap Május 1-je volt
de Czegö és Molnos elvtárs még
vásárolt a Melodi bárba 1 (azaz egy)
liter curacao likört amit a pincér
tanusithat amit magukkal vittek K. és
F. lakásába s ott megitták szivarazva és
hangoskodva ahogy máskor is szoktak
ebben a helyiségben és Mol. elvt. az ö
részét fél óra múlva ki is hányta
A jelen lévök különbözö témákrol
beszélgettek amit az utcárol nem lehet
hallani hadonászva verseket orditoztak
amiket ök irtak hajnalig ami az utcára
is kihallatszott elég messze

Hajnalban mind kiálltak a fa erkélyre
amelyik könnyen letörhetett volna és
azt kiabálták hogy ebben az országban
ök kiáltják elöször Éljen Május Elseje
mert a felvonulok ilyenkor még mind
alusznak s kiabálás után el kezdték
énekelni az internacionálét azt hogy
föl föl ti rabjai a földnek amit amikor
meghallott a házigazda aki hegedüs a
magyar operába felment az emlitett
elvtársakhoz és nehezen lecsendesitette
öket mert mindegyiket elviszik rögtön
ha ez kiderül ezt mind a négy vagy öt
elvtárs megértette hogy jó a figyelmeztetés és elaludtak de még össze beszéltek
hogy felvonulni nem mennek pedig
szép idö van.

 

Cluj 03.05.1966
Servesc Patria
(ezen a találkozon nök nem voltak)

(Megjelent az erdélyi Előretolt Helyőrség 2019. decemberi számában)