Tompa Mihály: Karácsonykor

2022. december 21., 14:15
Mednyánszky László: Téli verőfény (olaj, vászon, 55.5×68 cm, magántulajdon)

ADVENTI KALENDÁRIUM

Hullámzó érzemény között
Jövén az úrnak templomából:
Lelkemben még sok visszahangzik
A halott ígének szavából.

Ugy tetszik, mintha hallanám:
Mikép zendűl a pásztor-ének,
Sziv és ajk hű összhangzatában
Az istenember nagy nevének.

A megváltó ma született ...!
Betölt az évek teljessége ...
Dicsőség Istennek mennyégben!
Az emberekhez égi béke!

De szívem rögtön elszorul
Miatta sajgó fájdalomnak,
Midőn tovább zendűl az ének:
Legyen szabadság a raboknak!

Az árva népre gondolok ...
S jövén az úrnak templomából:
Lelkembe kinnal ez nyomul be
A halott igének szavából.