Bakonyi István: Gáspár Ferenc: Összhang

2022. november 20., 09:51

Ez a könyv bizonyos értelemben az Ördögvér és vámpírangyal folytatásának is fölfogható. Világlátásában, írói technikájában és stílusában. Az írói pálya gazdagodásának jeleként most azonban még hangsúlyosabb a novellisztika szerepe. Helyenként a drámaiság, helyenként az abszurditás van előtérben. Foglalkoztatja a szabadság és a rabság ellentétpárja.

Az alkotó képzeletnek – a regényekhez hasonlóan – itt is fontos szerep jut. Gáspár Ferenc írói habitusához alapvetően hozzátartozik ez az érték. A novellákban természetesen jobban sűríti az anyagot, a tér és az idő kezelése itt teljesen különbözik a nagyepika lehetőségeitől. Világképe itt különösen keserű, inkább az élet negatív jelenségei dominálnak. Gyakran az irónia segíti a felülemelkedést, ez a túlélés sokszori eszköze. S ebben a világban a kegyetlenség és az erőszak is vissza-visszatérő jelenség, és az is érthető, hogy kikerülhetetlen a naturalisztikus ábrázolás. „…Ha Istent ismer, kérleltem, ne bántson! Én vagyok az Isten, röhögött, és szögeket vett elő. Mert nem volt elég neki a szöges csizma, még azon felül vert vasakat a sarkamba…” – olvassuk a Nagyobb, mint a Csóványos egyik részletében. A műben egyébként a csendőrvilágban megtörtént eseményeket dolgozza fel az író, egy birkatolvajjal a középpontban, az egyes szám első személyű elbeszélésmód teszi hitelesebbé a mondandót, bemutatva a bűnt és a bűnös embert.

Az ajánló szöveg szerint „tárcába hajló” a Marha mázli. Két sors vázlata, párhuzam 1956 és a jelen (2021) között. Látható itt is, hogy írónkat vonzzák a szélsőséges élethelyzetek, a kalandos sorsok, a veszélyek. Itt például az aknára futás, illetve annak elkerülése. A „marha mázli”, a végül mégis megvalósuló végkifejlet. Vagy éppen az Emberhalál sajátos kezdetét is említhetjük. A szituáció ismerős: emlékeztet a Trianon fiai világára, tulajdonképpen úgy is felfoghatjuk, mint egy részletet ama regényből. Hangütése remek, a leírás érzékenységre vall. Aztán gyorsan folytatódik a történet a merényletről és a tárgyalásról. A bűnt magára vállaló emberről. Az ősi példa talán Mikszáth Kálmán kiváló novellájából, a Bede Anna tartozásából való. Ám a Trianon fiai a közelebbi példa. A részletek zűrösek a szerb megszállás egy évszázaddal ezelőtti idejéből és a hősiességről.

Az eddigiektől különböző történeteket tartalmaz az a novellafüzér, amely a kötetcímet is adta. Pontosabban ezek a művek ugyanarról szólnak – különféle megvilágításban. Játék és kísérlet egyszerre a kötete eme fejezete. Nem mellesleg az utolsó novella főszereplője nem más, mint egy skorpió… Amúgy természetesen neki is van jelenése a másik négy történetben is, csak más-más szemszögből. Rajta kívül a szereplők: a fogoly, az őr, a „Kardos” és a „Fényképezős”. Mindenképpen ötletes és izgalmas ez a játék. Közvetve arra is gondolhatunk, hogy mindez egyetlen emberben is megtörténhetne, s a különböző nézőpontok – ugyan más és más hangsúlyokkal, de – ugyanarról szólnak. A szereplők közötti feszültség jól látható, miközben a skorpió „munkálkodik” a Kardos nadrágjában… A megoldás groteszk, hiszen a befejezés az állat szemszögéből áll elénk. S a kivégzés is elmarad.

Gáspár Ferenc olyan értelemben is naprakész, hogy beépíti történeteibe legújabb korunk történéseit. (Az orosz–ukrán háború majd a köteten kívüli novellákban válik szövegszerűvé.) A vírus, a járvány már a Trianon fiai regényvilágába is beszüremkedett, s a novelláskötetben pedig van egy mű, a Szerelem vírus idején, avagy a Jézusra hajazó ember. Anglia is megjelenik a történetben, rögtön az elején. Vérbő történet néhány oldalon. S megjelenik benne – bár nevének említése nélkül – Ady Endre: „….Itthon meg gyönyörű március. Senki sem hiszi el, hogy járvány van. Március van, és határtalan az élet (kiemelés tőlem – B. I.), mondja Rita a barátnőjének…” 2020 márciusának sűrű ideje elevenedik meg itt. A Charles és Jézus közötti hasonlóság persze külsődleges, és más részletekben is van utalás az emberi kapcsolatok abszurditására.

Mindezekből is jól látszik, hogy a regények mellett igen erős az életmű ezen vonala is.

 

Gáspár Ferenc: Összhang, Napkút Kiadó Kft., 2022

Legfrissebb hírek
Legnézettebb
2023. december 06., 10:48