Száraz Pál: Dunasápújfalu értékei

2021. július 18., 08:50

Nemcsak illő, hanem fontos dolog ismerni múltunkat, gyökereinket. A mondás szerint az erős gyökerű fát a vihar nem dönti ki, viszont a korhadt gyökerek a szélnek sem tudnak ellenállni. A dunasápújfalusiak erős gyökerűek, s a gyökerek még erősödhetnek, ha ők is úgy akarják.

A falu lakosságának életében nem mindennapi eseményről van szó. Az esemény főszereplője a Dunasápújfalu értékei címmel megjelent könyv, ami róluk szól. Hasonló jellegű falumonográfia még nem jelent meg a településről. Ez a zsilettvékony könyvecske hasznos és tanulságos olvasmánya lehet mindazoknak, akik érdeklődnek községük múltja, hagyományai, történelmi, szellemi és szakrális értékei iránt. A falu lakói e könyv lapjain találkozhatnak a település több évszázados történelmével, őseik múltjával. A szép kivitelezésű kiadvány szerzője Neszméri Tünde. Ő gyűjtötte össze a település cselekedeteit, s rajtuk keresztül a helyiek mindennapi életének humánus vonatkozásait, az értékeket, amelyek e csodálatos falucskára érvényesek.

Szól ez a könyv a község történetéről, néphagyományról, a Szenc környéki „ö-ző” nyelvjárás rendszeréről: „Mögyünk a szőlőhögyre”… Szól az iskoláról, visszaemlékezésekről, épített örökségükről, népszokásokról, a lakodalmi menüről receptekkel együtt, a „Ludovíka Lovas Tanya” – hagyományőrző szigetről, a helyi Csemadok történetéről a kezdetektől napjainkig…

A könyv címlapján a község büszkeségét, az Árpádkori kápolnát láthatjuk régi és új felvételen, valamint két régi képeslapot Dunaújfaluról, amelyeket minden képeslapgyűjtő szívesen őrizne gyűjteményében.

A falu híres szülöttje Petrík József, a csehszlovákiai magyar irodalom egyik ismert alakja, kultúraszervező, aki 1932. október 13-án született Sáp községben. Irodalmi pályafutását a Fiatal szlovákiai költők antológiájában kezdte 1958-ban. Első verseskötete Színváltozás címmel 1967-ben jelent meg.

A nyolcszínű szivárvány gyermekverskötete 1972-ben igazi sikert hozott számára. A költő, irodalmár és újságíró 2001. augusztus 8-án hunyt el.

Ez a kiadvány a helytörténetek sorában nagy nyereséget jelent, mert értékes adatokat, ismereteket közvetít az utókor számára. (Csemadok Alapszervezete Dunasápújfalu, 2020)

 

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2021. júliusi számában)

Felvidék: 2021. július, II. évfolyam, 7. szám