Dr. Balázs Géza: Bonyolult szószerkezetlépcsők

2023. április 19., 08:30
Incze Mózes: Esszencia (100 × 120 cm, 2020)
Nyelvi barangolások (102.)

Mit éreznek akkor, amikor ilyen mondatot olvasnak?

 • Elítélték a kocsijára ütő biciklis futárt Körúton fellökő sofőrt…

A mondat nyelvtanilag helyes, viszont sorozatos alárendelésekkel annyira túlzsúfolt, hogy gyakorlatilag felfoghatatlan. Ha elemezzük a sofőr tárgy alá rendelt szószerkezetláncot vagy szószerkezetlépcsőt (a kocsijára ütő biciklis futárt Körúton fellökő), akkor összesen hét szintet különböztethetünk meg. Egy ilyen mondatszerkezetet memóriánk kizárólag hallás útján nem képes megérteni, megjegyezni. A túl sok alárendelés túltömörített, szimultán, azaz mindent egybe zsúfolni kívánó mondatot eredményez. Óvakodni kell tőle!

A Hivatalos nyelvünk kézikönyve című kiadvány már 1978-ban kifogásolta az efféle túltömörített, egyébként pedig még mindig „egyszerű” mondatokat:

 • A mentőszolgálat feladatkörébe tartozik az életmentéssel és betegszállítással kapcsolatos összes tennivalóknak az ország egész területén való ellátásán kívül a társadalom tagjainak kiképzése elsősegélynyújtásra…

És javasolta ennek egyszerűsítését:

 • A mentőszolgálat legfőbb feladata, hogy az ország egész területén ellássa az életmentéssel és betegszállítással kapcsolatos összes tennivalókat; feladatkörébe tartozik ezenkívül…

A többszörös birtokos szerkezet (mint szószerkezetlánc vagy -lépcső) ugyancsak akadályozhatja az értelmezést. A magyar nyelvben a birtokos jelző lehet ragtalan és ragos: a verseny győztese ~ a versenynek a győztese. A Nyelvművelő kéziszótár azt tanácsolja, hogy a többszörös birtokos szerkezetben az utolsó birtokosra mindenképpen tegyük ki a -nak/-nek ragot. Például:

 • a szavazást a képviselőház elnöke igenlő szavazata döntötte el – helyette: a szavazást a képviselőház elnökének igenlő szavazata döntötte el
 • a kerületi önkormányzat oktatásai elnöke beszéde - helyette: a kerületi önkormányzat oktatási elnökének a beszéde

Ugyancsak érdemes, sőt szükségszerű kitenni a ragot, ha a többelemű birtokos és birtok közé beékelődik az értelmező:

 • merénylet áldozata lett X. Y., a Z.-i Köztársaság elnöke két testőre

Ez ugyanis (fel)olvasás után kétértelmű lehet: ki is lett merénylet áldozata? Egyértelműbb így:

 • merénylet áldozata lett X. Y.-nak, a Z.-i Köztársaság elnökének két testőre.

Hosszú, szerkezetes minőségjelző esetén is érdemes kitenni a birtokos jelző ragját:

 • megtalálták Donatello szentet ábrázoló, február 11-én egy firenzei templomból ellopott mellszobrát – helyesebben: megtalálták Donatellonak szentet ábrázoló, február 11-én egy firenzei templomból ellopott mellszobrát.

Lássunk további példákat Balog Lajos kiskunhalasi tanár kollégánk friss gyűjtéséből!

 • A politikus X. Y., a Dél-alföldi G.-i Zóna Komplex Fejlesztéséért felelős kormánybiztosa és a térség országgyűlési képviselője meghívására látogatott a városba.

A meglehetősen homályos és félreérthető mondatot úgy lehet egyértelműbbé tenni, ha a többszörös birtokos szerkezet utolsó tagjára kitesszük a birtokos jelző ragját. Valamint a két titulus közé nem tennénk és kötőszót, mert így olyan, mintha két meghívóról lenne szó. Tehát helyesen:

 • A politikus X. Y.-nak, a Dél-alföldi G.-i Zóna Komplex Fejlesztéséért felelős kormánybiztosának, a térség országgyűlési képviselőjének a meghívására látogatott a városba.

Négyszeres birtokos szerkezet szerepel a következő mondatban, igaz, előfordul benne az értelmezést könnyítő birtokos jelző ragja, de még így is nehezen értelmezhető:

 • A szerződés felmondása érvénytelenségének megállapítása iránt benyújtott kereseti kérelmet… – Szerencsés lenne átfogalmazni: Azt a (kereseti) kérelmet, amelyet azért nyújtottak be, hogy megállapítsák a szerződés felmondásának az érvénytelenségét…

Tagmondatosítsunk! – szoktam ilyenkor mondani. Ügyelni kell arra is, hogy értelmezett és az értelmező ugyanazt a toldalékot kapja:

 • A verseny ötlete a szabadszállási kötődésű, Kunszentmiklóson élő X. Y., az É. M. Konyhafőnökök Egyesület elnökének fejéből pattant ki – helyesen: A verseny ötlete a szabadszállási kötődésű, Kunszentmiklóson élő X. Y.-nak, az É. M. Konyhafőnökök Egyesület elnökének fejéből pattant ki.

Hasonló esetek:

 • Tavaly X. Y., a K.-i Csárda konyhafőnöke segítőjeként indultam a versenyen. – Jobban mondva: Tavaly X. Y.-nak, a K.-i Csárda konyhafőnökének segítőjeként indultam…
 • Decemberben pont kerülhet X. Y., a Z. párt elnökhelyettesének több száz milliós költségvetési csalási ügyére a Fővárosi Törvényszéken. – Helyesebben: Decemberben pont kerülhet X. Y.-nak, a Z. párt elnökhelyettesének több száz milliós költségvetési csalási ügyére a Fővárosi Törvényszéken.

Ugyanaz az eset, de kicsit másként:

 • Izraelben a régészek feltártak egy barlangot, amelybe egy keresztény hagyomány szerint Szalome, Jézus bábájának családja temetkezett…

Jelen esetben azt jelenti a mondat, hogy Szalome Jézus bábájának családja, nem pedig maga a bába. De a birtokos jelző ragjával egyértelművé tehetjük:

 • Izraelben a régészek feltártak egy barlangot, amelybe egy keresztény hagyomány szerint Szaloménak, Jézus bábájának családja temetkezett.

Megismerve ezeket a szószerkezetláncokat vagy szószerkezetlépcsőket, bonyolult többszörös birtokos szerkezeteket, költő barátom megalkotta a jelenség humoros iskolapéldáját:

 • Jasszer Arafat embere volt az M. holland testvérpártja vezetőjének volt osztálytársának szembe szomszédjának a férje.

Erre varrjanak gombot!