Dr. Balázs Géza: Dsida Jenő nyelvművelő párbeszédei

2022. május 19., 09:18
Józsa Judit kerámiaszobrász Magyar nyelv - Anyanyelv című alkotása (j), Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Nyelvi barangolások (54.)

– Ez itt a faláda – mondta a házigazda, miközben végigvezetett kiadó lakásán. Meglepődve néztem rá – írja Dsida Jenő –, miért hangsúlyozza, hogy a láda fából van, mintha ez az egyetlen láda volna fából az egész világon. Írjuk hát ide tanulságul, hogy a faláda olyan láda, amely fából készült, a fásláda pedig olyan láda, melyben tűzifát tartanak.
Dsida Jenő, az erdélyi magyar költő elkötelezett nyelvművelő is volt. 1936-tól 1938-ig a Keleti Újságban Anyanyelvünk címmel állandó rovatot vezetett. Nyelvművelő írásainak sajátos műfaját jelentik – és ezzel besorolhatók az úgynevezett írói nyelvművelés áramába – az általa kitalált helytelen és legott kijavított párbeszédek. A lapban bal oldalon volt olvasható az általa helytelennek tartott szöveg, jobb oldalon a helyes. A kifogásolt mondatokat most kivettem a párbeszédekből, párba állítottam, első helyen szerepelnek a kifogásoltak, azaz a Dsida által helytelennek tartottak, ezután a javítottak. Érdemes mérlegelni, mert Dsida egyes esetekben túl szigorú volt, más esetekben pedig az anyanyelvi beszélők eldöntötték a kérdést azzal, hogy a helytelennek vélt formákról nem vettek tudomást.
* Éppen most gondoltam rá, hogy eljövök hozzád.
* Éppen most gondoltam arra, hogy elmegyek hozzád.
A gondoltam rá helyett gondoltam arra, az eljövök hozzád helyett elmegyek hozzád szerepel Dsida javításában.
* Úgy nézel ki, mintha egész éjjel lumpoltál volna. Ha tényleg így van, úgy feküdj le aludni.
* Olyan vagy, mintha egész éjjel mulattál volna. Ha csakugyan így van, feküdjél le aludni.
Tehát az úgy nézel ki helyett olyan vagy, a lumpoltál helyett mulattál, a tényleg helyett csakugyan, a feküdj le másként: feküdjél le, s elhagyható az úgy kötőszó is.
* Ez olyan megoldás, mellyel úgy a sértő, mint a sértett fél meg lehet elégedve.
* Ez olyan megoldás, hogy a sértő és a sértett fél egyaránt megelégedhetik vele.
A javítás: a mellyel kötőszó helyett: hogy, az úgy... mint… fölösleges, a meg lehet elégedve helyett megelégedhetik vele... Persze ma már nem lennénk ennyire szigorúak, senki se érezze, hogy a meg lehet elégedve nem helyes... (Később még lesz példa hasonlóra.)
* Zárbeszédemben leszögeztem, hogy a zenede nem rendelkezik elegendő pénzzel.
* Záróbeszédemben megállapítottam, hogy a zeneiskolának nincs elegendő pénze.
Tehát zárbeszéd helyett záróbeszéd, a leszögeztem helyett megállapítottam, a zenede helyett zeneiskola, a nem rendelkezik helyett nincs... A zárbeszéd és a zenede szavakat – nyelvújítási eredetük miatt – Simonyi Zsigmond is kifogásolta az Antibarbarus vagy Helyes magyarság című kisszótárában. Dsida nyilvánvalóban őt követi.
* Ma délelőtt éppen uzsonnáztam, amikor a Bandi betoppant.
* Ma délelőtt éppen villásreggeliztem, amikor Bandi betoppant.
A javítás: az uzsonnáztam helyett villásreggeliztem, a Bandi (névelős Bandi) helyett egyszerűen: Bandi...
* Miután nem tudok segíteni rajtad, nincs miért itt maradjak.
* Mivel nem tudok segíteni rajtad, nincs miért itt maradnom.
Tehát a miután helyett mivel, az itt maradjak (felszólító mód helyett) helyett itt maradnom (főnévi igenév ragozott alakja).
* Olyan élettárs után vágyok, akivel váll váll mellett küzdhetek az életben.
* Olyan élettársra vágyom, akivel vállvetve küzdhetek az életben.
Tehát az élettárs után vágyom helyett élettársra vágyom, a váll váll mellett helyett vállvetve.
* A főnök úr el van utazva.
* A főnök úr elutazott.
Dsida véleménye világos: az el van utazva helyett elutazott. Ahogy már korábban is szerepelt hasonló példa: meg van elégedve helyett: megelégedhetik. A jelenség neve: határozói igenév és létige kapcsolata, melyet nagyon sokáig germanizmusnak (németességnek) tartottak. Különös az 1930-as években. De azóta enyhült a szigor, a létigés szerkezet nem idegen a magyar nyelvtől, mert bizonyos esetekben a népnyelvben is benne van. Gondoljunk arra, hogy „zöldre van a rácsos kapu festve”. Furcsa lenne ez így: „a rácsos kapu zöldre festett”, bár elképzelhető ebben a formában: „zöldre festették a rácsos kaput”. Dsida Jenő javaslatainak egy része felett eljárt az idő, de azért tanulságosak.
* Mit adnak ma a színházban?
* Mit játszanak ma a színházban?
Adnak helyett játszanak.
* Idén még egyszer sem voltam, de miattad ma szívesen elmennék, annak ellenére, hogy rendesen halálra unom magam a színházban.
* Idén még egyszer sem voltam, de a kedvedért ma szívesen elmennék, noha rendesen úgy unatkozom a színházban, hogy majd belehalok.
Miattad helyett kedvedért, annak ellenére helyett noha, a halálra unom magam szerkezet helyett: úgy unatkozom, hogy majd belehalok.
* Kétség nélkül jobb mulatság a színház, mint a mozi.
* Kétségtelenül jobb mulatság a színház, mint a mozi...
A kétség nélkül helyett: kétségtelenül.
* Leközölted a cikkemet?
* Közölted a cikkemet?
Fölösleges a le- igekötő.
* Bebeszélted magadnak, hogy vérbő ember vagy.
* Elhitetted magaddal, hogy vérmes ember vagy.
A bebeszéli magának bántja az író fülét, inkább azt mondaná: elhiteti magával. A vérbő és a vérmes valóban nem ugyanazt jelenti.
* Hallottad, hogy Mariska férjhez ment Zoltánhoz?
* Hallottad, hogy Mariska feleségül ment Zoltánhoz?
Itt valóban nyelvi tévedés van: férjhez megy és a feleségül megy ugyanazt jelenti, de Dsidának a második változat rokonszenvesebb.
* Ugyan, téged alaposan felültettek.
* Ugyan, téged ugyancsak lóvá tettek.
Bár mindkettő képes kifejezés: a felültet helyett javasolja a lóvá tesz változatot. Simonyi Zsigmondtól tanulhatta, a felültet (fölültet) helyett mondjuk: rászed, elbolondít, megtréfál, ugrat…
* Engedelmet kérek, nincs igazad.
* Bocsánatot kérek, nincs igazad.
Az engedelmet kérek helyett a bocsánatot kérek formát ajánlja. Dsida Jenő nyelvművelő párbeszédeit idéztem föl. Mindenben talán nincs igaza. Engedelmet, azaz bocsánatot kérek...