Dr. Balázs Géza: Hol az alany? Hol az állítmány? És az egyeztetés? Mondatzavarok

2022. június 29., 08:53
Áder Orsolya: Chaos I. / Káosz I. (akril, vászon, tus, 80 × 100 cm, 2020)

Nyelvi barangolások 60.

*Ugyanakkor a hozzájuk érkező borkedvelő turisták igénye jóval túlmutat a néhány ismert, nagy mennyiségben termelt borokon.

Néhány borok? Ez nem magyarul van. Legalábbis nem mai magyar nyelven. A néhány után egyes szám kell: néhány bor.

*Az aranybarnára sült mézeskalácsok bizakodásra adtak okot, az utolsó fázisban viszont kudarcot vallottam. A díszítéshez használt cukormáz azonban egyből szétfolyt és minden tiszta ragacs lett. A sütemény kinézete hagyott némi kivetnivalót, ám az íze kiválónak bizonyult.

Mivel az első mondatban szerepel az ellentétet jelentő viszont kötőszó, a második mondat kötőszava (azonban) fölösleges. A harmadik mondatban szerkezetkeveredés: van benne kivetnivaló X hagy kívánnivalót maga után = hagyott némi kivetnivalót.

*A művelődési központ feladatkörét és még meglévő kollektíváját nemrég átvett önkormányzati társaság igyekszik színházba csábítani a közönséget.

Terjedő hiba, hogy a befejezett melléknévi igenevet (ebben a mondatban: átvett) időben is igyekeznek egyeztetni, pedig erre nincs szükség a magyarban. Nyugodtan maradhat a folyamatos (jelen idejű) melléknév igenév: (a) kollektíváját nemrég átvevő önkormányzati társaság…      

*A ranglétrát végigjárva, 1988-ban lett telepvezető, majd sok nehézséggel megküzdve sikerült privatizálni és talpra állítani a főként tejtermeléssel és növénytermesztéssel foglalkozó családi gazdaságot.

Nyilván nem a családi gazdaságot privatizálták, mert az már privát, mondhatni: privatizálva van. Kimaradt a mondatból, hogy valamilyen szövetkezetet (?) privatizáltak, majd pedig talpra állították a családi gazdaságot.

*A kormány ezért is tűzte ki azt célul, hogy kettő év alatt megduplázza az öntözött területek számát…

Meg kellene tanulni: két év, két ember, két ország, viszont kétszer kettő…, vagyis jelzőként két, állítmányként kettő a helyes forma. Azt hiszem a rádiós, tévés meteorológusok terjesztették el a számnév helytelen használatát, nehogy félrehallják: két, azaz kettő fok lesz a hőmérséklet. És még egy szóhasználati hiba: nem az öntözött területek számát, hanem valószínűleg az öntözött területek nagyságát kívánják megduplázni.

*A két kislány a fejüknél nőttek össze.

A magyarban ilyen esetben a testrésznév egyes számban áll, és ahhoz kell egyes szám harmadik személyben igazítani az igét: a két kislány a fejénél nőtt össze.

 

*A dűlőutak ellenőrzésébe szerda este a helyi polgárőrök és a városi közterület-felügyelet is bekapcsolódott.

Felsorolásban többes számú és egyes számú alanyok esetében ingadozik az egyeztetés. Elfogadható az a megoldás, hogy az utolsó (legközelebbi) alannyal egyeztetünk: (a) felügyelet is bekapcsolódott. De vannak még más, jobban hangzó megoldások: városi közterület-felügyelet és helyi polgárőrök is bekapcsolódtak; vagy: a helyi polgárőrség és a városi közterület-felügyelet is bekapcsolódott.

 

*A látványtervek már elkészültek, épülhetett volna az intézmény, de egy kapavágás sem volt még, mert nem tudott megegyezni a képviselő-testület és a lakosok az építendő bölcsőde helyéről.

Ismét szerencsétlenül találkozott az egyes és a többes számú alany… Vagy szórendi változtatással vagy átfogalmazással tehetjük gördülékenyebbé a mondatot: nem tudtak megegyezni a lakosok és a képviselő-testület; vagy: mert a képviselő-testület és a lakosok nem tudtak megegyezni; esetleg: nem tudott megegyezni a képviselő-testület a lakosokkal.

 

*A hölgyek szabadidejükben a cicák biztonságos elhelyezésén, ellátásán és örökbefogadásán fáradozik.

Itt viszont nincs mese, kötelező az egyeztetés: a hölgyek… fáradoztak.

 

*A vidrák sóstói jelenlétére utaló jelek voltak a süllők számának jelentős csökkenése…

A csökkenés csak jel, nem jelek… 

 

*Ennek a teremnek az ablakából szokott kitekinteni a Szent Péter térre a pápa, amely jelenleg teljesen üres.

Úgy is érthető, hogy a pápa jelenleg üres, de nyilván ezt akarták mondani: (innen) szokott a pápa kitekinteni a Szent Péter térre, amely jelenleg teljesen üres.

 

*Az egész éjszakán át tartó keresés végül 4 óra 10 perckor eredményre vezetett, amikor egy, a kutatásban résztvevő civil Nagybaracska belterületén, egy fás-bokros részen megtalálták a férfit.

Ha elolvasták volna a mondatot, aligha maradt volna benne ez a rossz egyeztetés: Egy… civil… megtalálták a férfit.

 

*Kéthavonta megpakolt csomagtartóval érkezem hozzájuk, tartós élelmiszerekkel segítem a mindennapi boldogulásukat. Teszem ezt barátaim, ismerőseim segítségével, akik ugyanúgy átérzik a segítségnyújtás fontosságát. Jó érzés látni az arcukon a hálát, az örömet.

Ki a hálás? Mert az egymás után következő mondatok alanya a közlő (én és barátai), a segítők. A harmadik mondatban rájuk vonatkozik a hála, az öröm. De valószínűleg nincs így. Alanyvesztés történhetett, és nem a segítők, hanem a megsegítettek a hálásak.                                   

 

*Láttuk, hogy mindenünk tönkrement – mondta az egyik vörösiszap-katasztrófa túlélője…

Több vörösiszap-katasztrófa is volt? Szórendi cserével lenne egyértelmű: mondta a vörösiszap-katasztrófa egyik túlélője, esetleg az egyik vörösiszapkatasztrófa-túlélő.

 

*Egyik kolléganőnk a kertes házukban hat cicával és három kutyussal élnek.

Egyeztetés: vagy kolléganőnk él, vagy kolléganőmék… kutyussal élnek.

 

*a tulajdonában lévő új csíksomlyói Szűzanya-kegyszobor hiteles másolatát a templom szentélyében helyezte el.

Álljon meg a menet! Kinek a tulajdonában is van az új csíksomlyói kegyszobor? Vagy csak annak a hiteles másolatáról van szó? A szórendi hibából bűncselekményre utaló jelzés fakad. Tegyük egyértelművé, mert ha nem, akkor hívni kellene a rendőrséget: az új csíksomlyói Szűzanya-kegyszobor tulajdonában lévő hiteles másolatát a templom szentélyében helyezte el.

(A példamondatok gyűjtését Balog Lajos kiskunhalasi tanár kollégámnak köszönöm.)