Dr. Balázs Géza: Keresztnevek településnevekben

2023. szeptember 27., 08:44
Bukta Imre: Falusi tapéta (színes tus, tempera papíron, 73 × 102 cm, 1986)
Nyelvi barangolások, 125.

Úton-útfélen gyakran ízlelgetjük a helyneveket, mert helynevek jelentése és alakulása izgalmas. A helynevekben ugyanis a művelődéstörténeti, honismereti, földrajzi eseményeken túl fontos nyelvtörténeti vonatkozások is rejlenek. Egy-egy helynév sokszor beszédesebben őriz meg nyelvtörténeti tényeket, alakulásmódokat, mint az egyéb ránk maradt nyelvemlékek. Most csak egyetlen érdekes szempontra hívom fel a figyelmet: a településnevekben rejlő keresztnevekre. Ha böngésszük a helységnévtárakat, valószínűleg a legtöbb hagyományos magyar keresztnévre találunk helynévi megfelelőt.

Vannak, ha nem is nagy számban, egy az egyben megjelenő településnévként szolgáló keresztnevek:

  • Elek – Elek (Valószínűleg magyar Elek név van benne, de talán egy Velek személynév, melynek az eleje lekopott.)
  • Gyula – Gyula (A Gyula egy török méltóságnévre visszamenő magyar név.)
  • Imola – Imola (Az imola eredetileg hínárt, mocsarat jelentett mind a névben, mind a településnévben.)

Persze óvatosan kell keresgélni és találgatni. Mert egyes keresztnevek bármennyire is ott mutatkoznak a településnevekben, nem biztos, hogy azok. Edelény nevében például ott van Ede, de ez nem a mai Ede keresztnév; Edeháza kapcsán persze már erősebb a kapcsolat. Esztergom neve kínálja, hogy benne Eszter nevét lássuk, de nincs így. Bár többféle magyarázat is van rá. Egyik vélemény szerint bolgár–török szóra, a másik szerint egy szláv szóra vezethető vissza. Az Eszter névhez nincs köze, mert az héber eredetű. És ugyanígy nincs köze Eszterhez Eszterágpuszta vagy Eszteregnye nevének. Az előbbi a gólya korábbi nevéből (eszterág) származik, az utóbbi egy szláv eredetű vízfolyás, patak, meder szót rejt magában. Bélapátfalva nevében Bélát gondolhatnánk, de nincs így, mert inkább a bükki település fölé magasodó Bél-kő neve rejlik benne. De valóban a magyar Béla keresztnevet találhatjuk meg a Fonyód melletti Bélatelep vagy a szlovákiai Bélád nevében. Budapest nevében a Buda keresztnevet gondolnánk. A nyelvészek szerint azonban egy szláv név rejlik benne. A magyar Buda keresztnevet régi magyar személynévből a 19. században alkották meg. Azonosnak tűnik a Sári becézett keresztnév Sári településnév is, bár azért mégsem egészen. A Dabas melletti Sári neve a sárral függ össze, míg a Sári, azaz Sára nevünk héber eredetű, akárcsak az imént említett Eszter.

Összeállítottam egy betűrendes kisszótárt a mai tudásunk szerint keresztneveket tartalmazó helységnevekből:

Ábrahám – Ábrahámfalva, Ábrahámhegy, Ábrahámpikfalva

Ádám – Ádámfalva, Ádámföldje

Adorján – Adorjánháza, Görgényadorján

Ágota - Sárszentágota

Albert – Albertfalva, Albertirsa

Álmos - Álmosd

András – Andráshida, Békésszentandrás, Törökszentandrás

Anna – Annavölgy

Antal - Antalmajor

Balázs – Balázsfalva, Zalaszentbalázs

Bálint – Törökbálint, Bálintfalva

Béla – Bélád, Bélatelep, Bélavár

Benedek – Dunaszentbenedek

Csaba – Békéscsaba, Rákoscsaba

Demeter - Nagydemeter

Dénes – Dénesfa, Dénesfalva

Domokos – Domokos, Domokosfalva

Ede – Edeháza

Endre - Szentendre

Erzsébet – Erzsébetváros, Pestszenterzsébet

Fábián – Fábiánháza, Fábiánsebestyén

Ferenc – Ferencszállás

Fülöp – Révfülöp

Gergely – Gergelyiugornya (A Gergelyi jelentése: Gergelyé.), Gergelylaka, Marcalgergelyi

Géza - Gézaháza

György – Dunaszentgyörgy, Iszkaszentgyörgy, Jászalsószentgyörgy

Imre – Imrehegy, Imrikfalva (A régi magyarban Imrih volt a mai Imre.)

István – Szentistván, Mátraszentistván

Iván – Borsodivánka, Iváncsa, Alsószentiván, Iván, Zalaszentiván

Jakab – Szentjakab, Zalaszentjakab

János – Jánoshalma, Jánosi, Jánossomorja,

Jenő – Diósjenő, Baranyajenő

Károly – Károlyfalva

Klára – Klárafalva

Koppány – Koppányszántó, Törökkoppány

Lajos – Lajosmizse

László – Bucsuszenlászló, Mátraszentlászló, Pilisszentlászló, Zalaszentlászló

Lilla – Lillafüred (A névadó 1892-ben Vay Lilla birtokos volt.)

Lőrinc – Szentlőrinc, Zalaszentlőrinc

Lukács – Lukácsháza

Margit – Margitfalva, Margita, Margit-sziget

Mária – Balatonmáriafürdő, Máriagyüd, Máriabesnyő, Máriapócs

Márk – Márkháza, Márkó, Markófalva

Márton – Tápiószentmárton

Máté – Mátészalka

Mátyás – Mátyásdomb, Mátyásföld, Szepesmátyásfalva

Mihály – Érmihályfalva, Mihályi, Zalaszentmihály

Miklós – Törökszentmiklós, Miklósi

Nándor – Nándorfehérvár

Pál – Dunaszentpál, Magyarszentpál

Péter – Magyarpéterfalva, Pétervására, Péteri, Sajószentpéter

Sándor – Nemessándorháza, Sándorfalva, Sándorhomok

Sebestyén – Fábiánsebestyén, Sebestyénfalva

Simon – Simonfa, Simontornya

Szabolcs – Drávaszabolcs, Mecsekszabolcs, Pusztaszabolcs, Szabolcsveresmart

Tamás – Tamási

Zoltán – Étfalvazoltán

Ha böngésszük a személynév–helynév megfeleléseket, kitűnik belőle két fontos névtani vonatkozás. Az egyik az, hogy a helynevek jelentős része a tulajdonos (birtokos, földesúr) nevéből származik. Hiszen ma is mondunk efféléket: Pista bácsi kertje, Kati néni földje, Károly tanyája, Piroska padja. A másik az, hogy a középkori településneveink nagy része a falu templomának védőszentjéről kapta a nevét. A leggyakoribb középkori szentnév eredetű helységneveink a következők: András, Benedek, Demeter, Domokos, Gergely, György, Imre, István, Jakab, János, Kozma és Damján (településnévben: Kozma, Kozmafa, Kozmadombja), László, Lőrinc, Márton, Máté, Mihály, Miklós, Pál, Péter, Tamás.

A kisszótárt természetesen ki lehet egészíteni. De egyes ma divatos keresztneveket nem kell keresni a helynevekben. Ilyenek fiúnevekre gondolok, mint: Noel, Dominik, Orlandó, Lorenzó, Armandó, Ernesztó. Vagy ilyen leánynevekre: Jennifer, Samantha, Szófia, Szonja, Lara, Maja, Lilien, Míra, Gréta, Fanni. Ezeket a fiú- és lány keresztneveket sokkal inkább az óvodában és az általános iskolában találjuk meg, mint a helységnévtárban.