Juhász Dósa János: A Bresztovszky-fivérek a halál birodalmában

2021. augusztus 30., 10:27

Két vékonyka, mára már megsárgult, szinte olvashatatlanná porladt kötet jelent meg 1919 nyarán a Világosság Könyvtár sorozatban. A keményebb borítós Bresztovszky Ede tizenegy elbeszélését, a vékonyabb Bresztovszky Ernő nyolc elbeszélését s rorátéját tartalmazza. „Valamit kellene írnom, mit más se felejt el: más folytatásom úgy sincs, mint az emlékezet. Akiket utáltam, s akik megutáltak, a félreállásom fejében megbocsátnak s mennek tovább: velük az élet halad. Az én fülem süket már, szemem meredve néző: a régi ritmust s a régi színeket keresni késő, s amit kellene írnom: íratlan marad.” S bizony Ernőnek alig pár éve van már csak hátra az életből. Davosban belehal az első világháborúban szerzett sebesülésébe. Ede pedig íróilag elhallgat.

Igazi monarchiabeli család az övék: a hivatalnok papa bejárja a Monarchia magyarlakta területeit, a legidősebb, Béla, gépészmérnök lesz, s eljut a felsőházig. Nos, ő még Nagykárolyban született, a középső, Ernő, már Rimaszombatban, míg Ede, a legifjabb Ede már Nagyváradon. A két fi atalabb Bresztovszky-fi vér újságíró lesz, de a szépírással is kacérkodnak. A végeredmény egy-egy vékonyka kötet. Ernő belehal a háborúban szerzett sebesülésébe, Ede pedig meghasonul önmagával. Nagy kár! A két vékonyka kötet igazi gyöngyszemeket tartalmaz, egy-egy elbeszélésük bármilyen első világháborús antológiába simán beférne. Ehelyett még a nevüket is elfelejtettük. Mindkét kötet címe már maga a megtestesült vádirat. A halál birodalma, illetve az Ernő itt közlendő novellájának, s a háború értelmetlenségére vonatkozó megválaszolhatatlan zárókérdése: Miért? Miért? Miért?

 

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2021. augusztusi számában)